• darkblurbg

30-07-2017: De preek van de zeventiende zondag door het jaar 2017
Een schat in een akker verborgen, een parel van grote waarde; je verkoopt alles om ze te kunnen kopen. Beste mensen, als ik aan u vraag: “Wat is de schat in uw leven? Voor welke parel wilt u alles opgeven?” Wat zegt u dan? Of een andere vraag: als u een wens mocht doen, wat zou u dan wensen? Drieduizend jaar geleden vroeg men dat aan Salomo (we hoorden het in de Eerste Lezing): “Wat wilt ge dat Ik u geef?” Die ‘Ik’ is God hé. Salomo was jong toen hij zijn vader koning David opvolgde en God vraagt: “Wat wilt ge dat Ik u geef?” Salomo vroeg geen rijkdom, of macht, of een lang leven. Salomo vroeg aan God “een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor Gods volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad”. Die ‘wijsheid’ was voor Salomo de ‘grootste schat, de kostbaarste parel’. Maar, ik herhaal even mijn vraag aan u: Wat is de schat in uw leven? Voor welke parel wilt u alles opgeven? Ik denk dat als ik op de kermis van Tilburg zou wandelen en aan de kermisgangers die vraag zou stellen, er vele antwoorden zouden komen. Als je die vraag aan kinderen stelt, dan willen ze graag beroemd worden, een profvoetballer, een bekende Nederlander; of rijk, een miljonair; of misschien willen ze gewoon gezond zijn of gezond blijven.

We kijken even naar het Evangelie van vandaag. Wat wil Jezus zeggen met die parabels over de verborgen schat en de kostbare parel? Met Jezus’ komst naar de wereld heeft het beslissende uur van de geschiedenis geslagen. Hij verkondigt het Rijk van God; sterker nog: met Zijn komst is het Rijk van God op aarde verschenen. De verborgen schat, de kostbare parel is niets anders dan Jezus zelf. Jezus Christus is een Schat, een Parel. Het is of Jezus met deze parabel wil zeggen: het heil, het geluk is helemaal gratis bij u gekomen. God geeft het aan u. Kies, beslis, grijp het met beide handen, laat het u niet ontsnappen, houd het goed vast. Het is een beslissend moment in uw leven. Beste mensen, Wij mogen kiezen voor Jezus Christus, Hem met onze beide handen vasthouden en Hem niet laten ontsnappen. Maar, wat schieten we ermee op? Wat doet de Heer als we Hem in ons leven toelaten? Tegenwoordig wil iedereen zich verzekeren tegen vanalles en nog wat. Men kan zich zelfs verzekeren tegen slecht weer op vakantie. Vele mensen hebben ook een levensverzekering. Als je er goed over nadenkt: voor wie dient een levensverzekering en tegen wat ben je dan verzekerd? Niet tegen de dood. Eens komt de tijd van vertrek. De nabestaanden krijgen een vergoeding, leuk voor hen. Het geloof in Jezus Christus is ook een levensverzekering, zélfs tegen de dood. “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is men gestorven” zegt Jezus. En de gelovige nabestaanden mogen hopen op eens een blij weerzien in de Hemel. Nu begrijpen we ook beter de parabel: een schat, verborgen, alles verkopen, alles geven, vasthouden. Met andere woorden: er alles voor over hebben. Niet om de prijs van de schat en de parel te betalen; hoe rijk je ook bent, je kunt jouw plekje in de Hemel niet kopen. De Hemel is onbetaalbaar. We kunnen de Hemel wel waard zijn. We kunnen ons leven zo inrichten, dingen doen en laten, zodat we het waard zijn om eens toegelaten te worden in het Rijk der Hemelen.

In de parabel heeft de eigenaar van de akker niet door dat er een kostbare schat in zijn akker verborgen zit. Ook de eigenaar van de parel heeft niet door dat hij een parel van grote waarde heeft. Ze verkopen aan de eerste koper die zich aanbiedt, misschien in ruil voor een handvol valse parels, knikkers. Het is een waarschuwing voor ons. Wat doen wij met Jezus Christus? We zijn gedoopt; Hij leeft in ons hart! Herkennen wij Hem, die grote Schat en kostbare Parel? We kennen allemaal verhalen over naïevelingen, warhoofden, die denken iets gevonden te hebben. Ze zijn op zoek naar een verborgen schat, ze verkopen alles, en uiteindelijk verliezen ze alles. Berooid zitten ze aan de kant van de weg. In de parabel gaat het over iemand die een schat gevonden hééft, en dáárom verkoopt hij alles om die schat te kopen. Men moet dus de schat gevonden hebben, weten wat/wie het is, en de sterkte en de vreugde hebben alles te verkopen. Men moet éérst Jezus ontmoet hebben, heel persoonlijk en overtuigend. Als je Hem ontdekt hebt als Vriend en Verlosser, gaat het makkelijker om dingen los te laten. Vraag aan de Heer Jezus Christus dat Hij zich heel persoonlijk aan u openbaart, als Vriend voor het leven, als Schat en Parel die u wilt koesteren.

Amen.