• darkblurbg

26-03-2017: De preek van de vierde zondag in de Veertigdagentijd 2017
Vroeger zeiden de mensen tegen hun kinderen: “Als het askruisje van Aswoensdag met Pasen nog te zien is op je voorhoofd, dan krijg je van de pastoor een nieuw kostuum.” Dat kun je gerust zeggen, want iedereen weet dat zo’n kruisje na veertig dagen er wel af is. De pastoor zal niet veel kostuums moeten uitdelen. Toch hoop ik dat wij allemaal met Pasen een nieuw kostuum hebben, een driedelig pak liefst. Ik bedoel dat niet letterlijk natuurlijk, maar ik hoop wel dat de Veertigdaagse Vastentijd ons verandert en dichter bij Jezus en Zijn Evangelie brengt, en ook dichter bij elkaar brengt. Ik hoop dat we anders zullen zijn, niet vanbuiten, maar vanbinnen. In de Paaswake vernieuwen we onze doopbeloften. Ik hoop en bid dat dat voor de gelovigen een nieuw begin mag zijn. Onlangs vroeg iemand of ik een tip had om iets te doen in deze Veertigdaagse Vastentijd. Ja, ge kunt letten op uw eten, op wat je bekijkt (op tv bijvoorbeeld of op de sociale media), je kunt letten op wat je zegt; je kunt iets extra’s doen voor een ander. Tijdens de carnavalsviering op carnavalsmaandag heb ik in de Heuvelse kerk de mensen opgeroepen na te gaan met wie ze het moeilijk hebben en wie ze zouden kunnen vergeven. Ik vroeg of ze het nog zouden kunnen goedmaken voor Pasen. Dat is ook een oproep voor ons: met wie liggen we overhoop? Kunnen we het weer goed maken?

Enkele jaren geleden werd Napels getroffen door gewelddadige straatovervallen door jongeren. Er kwamen zelfs messen aan te pas. De kardinaal van Napels (kardinaal Sepe) startte toen een project: “Lever je mes in”. De kardinaal schreef in een brief die overal gepubliceerd werd: “Open jullie handen! Laat de messen vallen die alleen bloed, dood en rouw verspreiden, die vriendschapsbanden doorsnijden en haat oproepen (…) Breng de wapens naar de Kerk, alle wapens die het leven bedreigen. Laat ze achter voor het altaar van Christus, de messen die jullie jeugd en jullie menselijke waardigheid besmetten.” De kardinaal nodigde in zijn brief de jongeren uit hun mes anoniem in een mandje voor het altaar te leggen. Verwachtte hij veel messen? “Als zijn het er maar vier of vijf” zei hij, “het is een teken dat er jongeren zijn die kiezen voor verandering. Het zou ook mooi zijn als iemand zijn drugs in het mandje zou gooien.” Nu denk ik dat hier niemand met een mes of drugs in de kerk zit. Maar figuurlijk staan we soms wel met getrokken messen tegenover elkaar. Er zijn families waar spanningen zijn; buren die niet veel van elkaar kunnen verdragen (kijk maar eens naar het tv-programma ‘De Rijdende Rechter’); er zijn zelfs gelovigen, Christenen, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Ieder van ons mag zich de vraag stellen: als er hier voor het altaar een mandje zou staan, welk ‘mes’ zou ik er kunnen ingooien om goed Pasen te kunnen vieren?

De Heer Jezus wil ons helpen. Als we kijken naar het Evangelie: door de genezing van de blindgeborene laat Jezus zien dat Hij de Verlosser is, het Licht van de wereld. De Heer wil ook ons genezen, misschien lichamelijk, maar zeker geestelijk; Hij wil onze geestelijke blindheid genezen zodat wij als vrije en blije mensen door het leven kunnen gaan. Jezus vraagt wel bij iedere genezing een stap van geloof. Ieder van ons wordt uitgenodigd een stap te zetten. Jezus had de blindgeborene meteen kunnen genezen, maar de Heer vraagt aan hem om zich te wassen in de vijver van Siloam. De opdracht om zich te gaan wassen lijkt vreemd voor de blinde, maar hij doet het. Dat is zijn eerste stap in geloof. Nadat hij zich gewassen heeft, is hij genezen. Als hij thuiskomt ondervragen zijn buren en Farizeeën hem over zijn wonderbaarlijke genezing. Het is duidelijk dat ze twijfelen aan wie Jezus is. De genezen man zet een tweede stap in het geloof: hij zegt dat Jezus een profeet is, een man van God. De Farizeeën bedreigen hem, maar hoe meer tegenspraak de genezene krijgt, hoe zekerder hij wordt dat Jezus door God gezonden is en hoe meer hij gelooft in Jezus. De genezene is super logisch, wanneer hij zegt dat alleen een man van God blindheid kan genezen. Maar de Farizeeën weigeren te geloven in Jezus en zetten de genezen man uit de synagoge. En dan, pas na deze twee stappen in geloof, komt Jezus hem tegemoet. Na een gesprek met Jezus wordt de blinde echt ziende: de ogen van zijn hart gaan open. Hij ziet de dingen, het leven en Jezus nu anders. Hij staat anders in het leven.

Wij ontmoeten Jezus hier ook. De komende tijd gedenken we Zijn verlossend lijden, sterven en Verrijzen. Hij is onze Verlosser die onze ogen opent voor Hem en voor elkaar. Hij helpt ons een nieuw begin te maken. Laten wij in gedachten alles wat oud is en ‘scherp als een mes’ op het altaar leggen. De Heer staat vóór ons en nodigt ons uit: Lever je mes in. Open jullie handen! Laat de messen vallen die vriendschapsbanden doorsnijden en haat oproepen. Laat je wapens achter voor het altaar van Christus en Hij zal je genezen en jouw menselijke waardigheid herstellen. God zij dank!

Amen.