• darkblurbg

11-06-2017: De preek van het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid 2017
Wereldschokkende gebeurtenissen gebeuren met veel lawaai. Dit jaar gedenken we enkele gebeurtenissen die de wereld op de kop gezet hebben: 500 jaar geleden (1517) scheurde Luther zich met veel lawaai af van de Moederkerk (500 jaar Reformatie). Honderd jaar geleden (1917) was er de Oktoberrevolutie in Rusland, dat gebeurde ook niet in stilte. Maar niet alle wereldveranderende dingen gebeuren met lawaai. Honderd jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, waren drie kinderen de schapen aan het hoeden dicht bij hun dorp Fatima. Op 13 mei 1917 verscheen een Dame aan hen die zei dat ze uit de Hemel was gekomen. Deze Dame vroeg om trouw de Rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld. Ze zei dat als de mensen God blijven beledigen een nog ergere Tweede Oorlog zal volgen. Maria, want zo heette de Dame, vroeg om de volgende vijf maanden op de 13de van de maand terug te keren. Hoewel de kinderen onderling hadden afgesproken om tegen niemand iets te zeggen, vertelde Jacinta (zes jaar oud) het tegen haar moeder. Daarna verspreidde het gerucht dat Maria verschenen was zich snel door het dorp. Het gevolg was dat een maand later op 13 juni ongeveer 80 mensen op het veld staan waar de verschijning zal plaatsvinden. Als de drie kinderen ’s middags neerknielden om de Rozenkrans te bidden, zagen ze een lichtflits en stond de Dame op dezelfde plaats als de maand daarvoor. De aanwezigen horen enkel een donderslag bij een heldere hemel, maar zien niets. De verschijning duurt tien minuten. Als Lucia vraagt of ze mee mogen naar de Hemel, antwoordt ze: “Jacinta en Francisco zal ik spoedig meenemen. Jij moet langer hier blijven. Jezus wil zich van jou bedienen zodat de mensen mij kennen en beminnen”. Droevig vraagt Lucia of ze dan alleen moet achterblijven. “Neen, mijn dochter, ik zal je nooit verlaten (…)Ik zal je naar God leiden”. Jacinta en Francisco sterven een paar maanden later door de Spaanse Griep. Lucia wordt 95 en overlijdt in 2005.

Waarom vertel ik u dit? Maria is een Moeder die zorg heeft voor de mensen, zeker voor haar kinderen die gedoopt zijn. De Eerste Wereldoorlog was toen al drie jaar aan de gang, een slachtpartij; binnen enkele maanden zal in Rusland de antigodsdienstige Revolutie van het Goddeloze Communisme uitbreken. Enkele jaren later zal in Duitsland het Nazi bewind ontkiemen. Ondertussen leven wij in een post-Christelijke tijd met een samenleving zonder God en met een vrijheid die tot slavernij leidt. Steeds minder mensen begrijpen dat er een verband is tussen wereldschokkende gebeurtenissen, menselijke zondigheid en een leven zonder God. Als we dit overwegen, dan kunnen we de komst van Moeder Maria naar de aarde (in 1917) begrijpen. Maria zegt iets over de toestand waarin de wereld en de mensen zich bevinden. Ik hoef u niet te vertellen dat vele mensen leven alsof God niet bestaat. En een leven zonder God leidt tot spanningen: spanningen in het persoonlijke leven – en geloof me, ik kan het weten. Ik heb ongeveer tot mijn 25ste zonder God geleefd – en spanningen in de wereld. Kijk maar naar het journaal. Ondertussen geeft God de mensen de tijd om zich te bekeren tot Hem. Maar… wie is God? Waar laat Hij zich vinden?

Vandaag vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Als Christen geloven we dat God drie-een is, één God in drie Personen (Vader, Zoon en Geest). Dit is geen menselijke uitvinding, een mens kon dit niet bedenken. God heeft zich geopenbaard, Hij heeft getoond Wie en hoe Hij is. Zo heeft Jezus zijn Joodse tijdgenoten gechoqueerd door ‘Vader’ of ‘Abba’ (papa) te zeggen tegen God. En Jezus deed nog meer schokkende uitspraken: “Ik en de Vader, Wij zijn één” (Joh. 10,30); “Wie Mij ziet, ziet de Vader” (14,9); “Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij” (14,11). Dit houdt in dat Jezus gelijk is aan God, én Hij openbaart nog een Derde Persoon: de Heilige Geest. Tijdens het Laatste Avondmaal sprak Jezus over “de Helper, de Heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden. Hij zal u alles leren en alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb” (14,26). De waarheid die Jezus ons openbaart, is dat God geen eenling is; je kunt zelfs zeggen dat God een gezin is: met een Vader, een Zoon, en liefde die een Persoon is: de H.Geest. En aan het Kruis heeft Jezus ons Zijn Moeder gegeven. Het mooie is dat Jezus en Maria ons uitnodigen om lid te worden van dat gezin. Doordat je gedoopt bent (in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) ben je een gezinslid geworden. Menselijke gezinnen vieren de verjaardagen, de trouwdag, er zijn maaltijden en vakanties, je hebt een adres en een slaapkamer. In het gezin van God bestaat dat ook. We hebben God als Vader, het moederschap van Maria, de heiligen (broeders en zusters in de Hemel), de sacramenten, de feestdagen in de kerk en de vastendagen; we hebben elkaar als broeders en zusters, er is de gezamenlijke maaltijd in de Kerk, de Heilige Communie waar Jezus zich in liefde geeft aan ons, waardoor we gevoed worden en kracht ontvangen om van het leven iets moois te maken. Als we dat geloven én beleven geeft dat structuur aan het leven en verbindt het ons met elkaar op aarde en in de Hemel.

In 1917 is Maria gekomen om ons uit te nodigen ons hart te openen voor de Drie-ene God. Open uw hart alstublieft. Het begon in stilte, op een middag in 1917, toen drie kleine kinderen de Moeder van God zagen en Haar geloofden. Laten wij hier ons hart openen voor Maria én voor haar Zoon Jezus Christus. En wat Moeder Maria zei tegen Lucia, mogen wij ook ter harte nemen: “Ik zal je nooit verlaten (…) Ik zal je naar God leiden”, hier op aarde en in de Hemel.

Amen.