• darkblurbg

15-06-2017: De preek van Sacramentsdag 2017
“Het Woord is Vlees geworden”. Dat gebeurde in de stal van Bethlehem, met Kerstmis. God werd mens. Hij kwam van alzo hoge zingen we met Kerstmis. Hij kwam vanuit de Hemel. Maar dat gebeurt ook nog op een andere manier: “Ik ben het levende brood dat uit de Hemel is neergedaald”. We ontmoeten Jezus in de Heilige Communie, het Lichaam van Christus. Jezus, de Verlosser, Hij weet wat mensen zijn en wat mensen blijven. Mensen hebben dagelijks een strijd te leveren tegen hun zwakheden, voor het goede. Maar dat lukt niet altijd. We vallen zo snel in bijkomstigheden, we staan snel klaar met kritiek geven en als het niet met de mond is, dan is het in ons verstand. Onze gedachten staan niet stil en vaak struikelen we, of nog erger: vallen we in zonde. Het is zoals met Mozes: hij trok door een droge woestijn, vol giftige slangen en schorpioenen. Maar God kwam Mozes te hulp. Hij komt ook ons te hulp. De Zoon van God, Jezus, kent de mens. En Hij komt onze menselijke onmacht op machtige Goddelijke wijze te hulp. Zoals het aardse lichaam dagelijks brood nodig heeft, zo verlangt dat goddelijk leven in ons naar dagelijkse voeding. “Ik ben het levende brood dat uit de Hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal men leven in eeuwigheid”. Mensen die Jezus zoeken in de Heilige Communie, in hen wordt het kerstmysterie, de menswording van God, werkelijkheid. De Heilige Communie… er bestaat geen betere weg om met God verenigd te blijven en dieper verenigd te worden.

Beste mensen, Elke dag wordt in onze parochie de Heilige Mis gevierd. Elke dag. Elke doordeweekse dag om 12.00u ’s middags is er een Mis in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Ook is er elke avond om 18.00u een Mis in de kerk van de Heuvel. Door de Heilige Communie te ontvangen, kan men elke dag dieper ingelijfd worden in het ‘Lichaam van Christus’. Ik weet dat u bidt, dagelijks, goed zo, volhouden! Maar als u door de week tijd heeft, een uitnodiging, om Jezus te ontmoeten op de meest fantastische manier: in de Heilige Communie. Ik besef dat velen deze oproep te radicaal vinden. Het zal zeker niet alle dagen lukken, misschien niet wekelijks. Maar voor de mensen die het inplannen in hun agenda, voor hen die tijd maken voor Jezus Christus, betekent het een omvorming van hun in- en uitwendig leven. En dat is de bedoeling! In ons leven tijd maken voor de Eucharistische Jezus, zodat Hij ons leven in Zijn leven kan omvormen. Zodat wij kleine Christussen worden. Ik heb vroeger veel geleerd van een oude pastoor en die zei dat er verschil is in de Hemel. Iedereen in de Hemel is heilig, maar er zijn grote Heiligen en kleine heiligen. Hoe meer we hier op aarde op Jezus Christus gelijken… eigenlijk: hoe méér Jezus in ons aanwezig is, hoe meer/beter/groter ons plekje straks in de Hemel is. Jezus Christus wil hier en nu op aarde met zijn liefde, vrede, vreugde in ons aanwezig zijn.

Beste Christenen, beste Christusdragers (want dat zijn wij), Wij hebben tijd voor zoveel bijkomstigheden, nutteloze tijd verspilling, allerlei leesrommel en boeken, kranten en tijdschriften, Facebook en websites, commentaren die onrust veroorzaken. We hebben zoveel verstrooiingen waarin men kracht, tijd en energie versnippert en verspeelt. Richt een paar keer per dag uw hart gericht op Jezus Christus, op Zijn liefde, vrede, vreugde. Gebruik ’s morgens een tijd in gebed om de strijd voor de dag te beginnen; eindig de dag zo ook om rustig de nacht in te gaan. Als u ’s morgens uw hart richt op Jezus, op Maria, een tijd van inkeer en gebed, dan kan men dat gedurende de dag vasthouden. Dan is het bijna niet meer mogelijk om je te laten gaan, zelfs niet voor even. Als je met mensen omgaat, raak je in hun invloedssfeer. Ook al wordt er niets gezegd, je gaat je gedrag afstemmen op elkaar. En dat is goed, want als dat niet lukt wordt de samenleving een kwelling. Als je omgaat met Jezus Christus, met Maria, dan raak je in Hun invloedssfeer. Je zult steeds fijngevoeliger worden voor dat wat Hem aangenaam of onaangenaam is. Vroeger was ik redelijk tevreden met mezelf: “’t Is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik”, dacht ik. Maar als je met Jezus en Maria leeft, verandert er iets. Je merkt dingen op waar het beter kan; je ontdekt dingen die niet goed te praten zijn, ook al denkt onze samenleving er anders over; je ontdekt dingen die moeten veranderen, maar amper te veranderen zijn. Als je dat beseft wordt je geleidelijk verdraagzaam, geduldig tegenover de splinters in de ogen van anderen, omdat je zoveel moeite hebt met je eigen balk. In het licht van Jezus Christus leren we onszelf te verdragen en ons aan Zijn barmhartigheid over te geven. We weten dat Hij onze menselijke onmacht op machtige Goddelijke wijze te hulp komt. Hij gaat onze kracht te boven en kan alles in orde brengen. Vandaag zegt de Heer tegen ieder van ons: “Ik ben het levende brood dat uit de Hemel is neergedaald”. Met Jezus als Heer van ons leven, kunnen we een weg gaan, de weg van zelfvoldaanheid en eigen gerechtigheid en precies doen waar je zin in hebt, naar een leven aan Gods hand. Wie die weg kiest en Jezus zoekt waar Hij zich laat vinden in het brood dat uit de Hemel neerdaalt, heeft eeuwig leven. En dat begint hier en nu.

Amen.