• darkblurbg

30-04-2017: De preek van de derde zondag van Pasen 2017
In dit Evangelie is er sprake van Engelen, een verschijning van Jezus aan Simon, en men herkent Jezus aan het breken van het brood. Je kunt je afvragen: is dat allemaal geen lariekoek en apekool. Engelen… Jezus die Verrezen is en verschijnt… Jezus die aanwezig is in het Brood, in de Heilige Communie? Dat is toch iets van vroeger, mooie verhaaltjes uit het verleden toen de mensen nog niet zo intelligent waren als nu. In het Portugal van 1910 dachten men er ook zo over. Tijdens de Oktoberrevolutie van 1910 moet de Portugese koning Emanuel II vluchten en werd Portugal een republiek. Tijdens de algemene vergadering van de loge op 16 mei 1911 zegt de minister van Justitie Alfonso Costa dat men de Kerk en het katholicisme binnen twee generaties in Portugal zal uitroeien. Zijn regering heeft de beschikking over de media, het leger en het geld.

Maar… de Hemel kwam in actie. In 1916 zien drie kinderen Lucia, Francisco en Jacinta (negen, acht en zes jaar oud) tijdens het hoeden van de schapen een lichtflits. Ze zien een jongen, 14 jaar, doorschijnend, die zich bekend maakt als “de Engel van de Vrede”. Het blijkt de Heilige Aartsengel Michaël te zijn. Hij leert die kinderen een gebed: “Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik bemin U. Ik vraag U vergeving voor allen die niet in U geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen en U niet beminnen”. De Engel zegt tegen de kinderen: “God heeft plannen van barmhartigheid met u.” Een paar maanden later, op 13 mei 1917, verschijnt Maria aan de drie kinderen. De Moeder van God heeft geen leger en geen geld. Ze heeft drie jonge herderskinderen. Maria verschijnt maandelijks, telkens op de 13de. Het hele land is verontwaardigd wanneer de regering de drie kinderen gevangenneemt en aan een kruisverhoor onderwerpt. De kranten schrijven gulzig, ook om er mee te spotten. De Moeder van God belooft aan de kinderen een groot wonder te doen op 13 oktober. De regering doet er alles aan om de mensen tegen te houden, wegen worden afgezet. Toch bereiken 70.000 mensen het dorp Fatima en in de stromende regen wachten ze. Plots wordt het droog, driemaal ziet de menigte hoe een witte wolk neerdaalt en opstijgt van de plaats van de verschijning. De mensen die vooraan staan horen hoe Lucia (9 jaar) spreekt tot Iemand. En Deze zegt: “Ik ben Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans.” Maria vertelt hoe haar Zoon wordt beledigd en vraagt de Rozenkrans te bidden zodat mensen zich bekeren. Op dat moment kijkt iedereen naar de zon die danst aan de Hemel, tot drie keer komt de de zon naar beneden en lijkt op de aarde te vallen. 70.000 mensen denken dat het einde van de wereld eraan komt, maar de herderskinderen zien iets anders: naast Maria staat Sint Jozef met het Kind Jezus op de arm die de mensen zegent. Het zonnewonder is tot 30 kilometer ver te zien en het is bedoeld voor de hele wereld. Maria had enkele profetische aankondigingen gedaan. Dat Wereldoorlog I spoedig zou stoppen, maar dat er een Tweede Wereldoorlog zou uitbreken als de mensen zich niet zouden bekeren. Er zouden ook grote dwalingen over de wereld verspreid worden, oorzaak van oorlogen en kerkvervolgingen; de goeden zullen gemarteld worden; de Heilige Vader (de Paus) zal veel te lijden hebben; verschillende naties zullen vernietigd worden. Maar de mensen bekeerden zich niet; het drama van de 20ste eeuw: Christelijk Rusland veranderde in een communistisch monster, de Tweede Wereldoorlog brak uit. Alleen Portugal had zich bekeerd, daar was geen Tweede Wereldoorlog. De boodschap van Fatima, Maria, wil ons niet bang maken. Als we de Hemel serieus nemen, kunnen we de toekomst beïnvloeden, positief! Als mensen bidden, liefst de Rozenkrans, als mensen Jezus ontmoeten in de Eucharistie, als mensen leven zoals God het vraagt, dan gaat het goed komen met hun eigen leven en met de wereld.

In het Evangelie van vandaag horen we ook over Engelen die verklaarden dat Jezus leeft. We horen hoe twee ontmoedigde mensen op weg naar Emmaüs Jezus ontmoeten en Hem pas herkennen wanneer Hij het brood neemt, de zegen uitspreekt, het breekt en het geeft. Hun ogen gingen open. Ook onze ogen mogen hier opengaan. We ontmoeten de Levende Jezus hier in de Heilige Communie. Hij helpt ons en wil dat ook ons hart ‘brandt’ als we Hem ontmoeten in de Bijbel en in de Communie. Wij mogen ons bewust worden dat Jezus werkelijk Verrezen is en leeft en met ons wil meegaan door het leven op weg naar het eeuwig leven. Morgen begint de meimaand, de Mariamaand. Wellicht kunt u een voornemen maken om de Rozenkrans te bidden. Misschien lukt het niet helemaal, maar bidt dan toch maar een aantal Weesgegroeten om Maria te eren en samen met Haar naar Jezus te kijken. Paus Franciscus reist over enkele weken naar Fatima om de honderdste verjaardag van de verschijningen te vieren en om de Moeder van God te eren. Trouwens, wist u dat Degene die Maria het meest eert God zelf is? God heeft Haar bedacht, geschapen en Zich in Jezus aan Maria gegeven. Dat kunnen wij ook: onszelf aan Maria geven, zoals God ook gedaan heeft.

Amen.