• darkblurbg

19-02-2017: De preek van de zevende zondag door het jaar 2017
“Wees volmaakt zoals uw Vader-God in de Hemel volmaakt is” zegt Jezus. Hij vraagt aan zijn vrienden dat ze zo goed zijn als God, zo goed als Zijn Vader-God in de Hemel. Want God is goed als een goede Vader. Vandaag zegt Jezus twee keer: “Jullie hebben gehoord dat er gezegd is… Maar Ik zeg jullie…” Jezus brengt dus iets nieuws. De uitspraak “oog om oog, tand om tand” komt uit het Oude Testament en wil zeggen dat als iemand je iets aandoet, dat je het dan terug doet; als iemand je pest, dat je die dan ook terug pest; dat als iemand je schopt, dat je dan terug schopt. Maar niet harder dan de ander. “Neen” zegt Jezus, “dat moet je dus niet doen”. “Oog om oog, tand om tand” was al een beperking, niet méér doen dat dat men jou aangedaan heeft. Maar Jezus brengt iets nieuws, Hij wil dat we het kwaad overwinnen door het goede. Als iemand je kwaad doet, scheld hem dan niet uit. Als iemand je slaat of schopt, ga dan niet flink terugslaan of terugschoppen. Laat jezelf niet overwinnen door het kwade, maar doe goed. Overwin het kwade door het goede te doen. Wees vriendelijk tegen jouw eigen vrienden, maar wees ook vriendelijk voor alle mensen die je tegenkomt, ook je vijanden. Jezus zegt zelfs dat je moet bidden voor mensen die je kwaad doen. Het lijkt onmogelijk, voor sommigen is het belachelijk wat Jezus zegt. Maar het tegenovergestelde is nog veel erger: het begint met wraakgedachten, daarna geweld en uiteindelijk oorlog. Jezus leert ons dat alleen liefde het kwade kan overwinnen. Een gedoopte, een Christen, een vriend of vriendin van Jezus kun je herkennen doordat ze vriendelijk zijn en vriendelijk blijven, wat er ook gebeurt.

Trouwens, in ieder mens zit er goed en kwaad, ook in jezelf. Zo heb ik een mooi verhaal. Op een dag kwam de juffrouw het klaslokaal binnen en zei tegen de kinderen dat ze zich klaar moesten maken voor een toets. Dit hadden de kinderen niet verwacht. Ze wisten niet wat er ging gebeuren, en ze wachtten in spanning aan hun tafeltje op het begin van de toets. De juffrouw deelde, zoals gewoonlijk bij een toets, de vragen uit en legde het papier met de tekst naar beneden. Toen alles was uitgedeeld, vroeg de juffrouw aan de leerlingen om het papier om te draaien. Iedereen keek verbaasd, want er stonden geen vragen op het papier, maar er stond op het papier alleen maar een zwarte vlek. De vlek was zo groot als een muntstuk van twintig eurocent. De juffrouw zag dat iedereen verbaasd was, en vroeg aan de kinderen: “Ik wil dat je opschrijft wat je nu ziet.” De kinderen waren een beetje in de war, maar ze begonnen te schrijven. Na een tijdje verzamelde de juffrouw alle toetsen en begon ze één voor één hardop voor te lezen. Alle kinderen, zonder uitzondering, verklaarden de zwarte vlek. De meesten hadden geschreven: “Dit is een zwarte vlek”. Nadat de juffrouw alles had voorgelezen zei ze: “Ik zal jullie hier geen cijfer voor geven, ik wil dat jullie ergens over na gaan denken.” Ze zei: “Niemand schreef over het witte deel van het papier. Toch is dat het grootste deel. Iedereen schreef over de zwarte vlek en… in het leven gebeurt hetzelfde. We kijken vooral naar de zwarte vlekken bij anderen en bij onszelf: gezondheidsproblemen, gebrek aan geld, een moeilijke relatie met iemand van de familie, een vriend of vriendin die teleurstelt. De zwarte vlekken zijn heel klein als je ze vergelijkt met de rest van het leven, maar ze houden je wel heel de tijd bezig. Daarom, een goede raad: kijk naar iets anders dan de zwarte vlekken. Kijk naar het goede. Geniet van al je zegeningen en van ieder moment van jouw leven. Wees gelukkig met jouw leven.”

Zoiets zegt Jezus vandaag ook. We horen Jezus zeggen: “Wees volmaakt, zoals jullie Vader-God in de Hemel volmaakt is”. God is zoals een wit blad papier, volmaakt wit. Mensen hebben hier en daar een vlekje. Daarom, luister maar naar Jezus. Hij leert ons om op een goede en gelukkige manier te leven. Jezus leert ons om op een goede manier om te gaan met de zwarte vlekjes in ons leven en in het leven van anderen. Hij helpt ons hier en daar een vlekje weg te gummen, én om bij andere mensen geen zwarte vlekjes meer te zien. Jezus leert ons dat we met Zijn hulp en Zijn liefde het kwade kunnen overwinnen. Mét Jezus kunnen we iets moois maken van ons leven.

Amen.