• darkblurbg

10-09-2017: De preek van de drieëntwintigste zondag door het jaar 2017
Ons geld brengt niets meer op. Laag, lager, laagst. Die drie woorden vatten de rentetrend van de laatste dertig jaar samen. De laatste tien jaar kwam de rentedaling in een stroomversnelling met ultralage rente. De wereldwijde economische crisis van 2008 is de oorzaak van de lage rente. De banken verlaagden hun rente om mensen aan te sporen geld uit te geven, want als je weinig of geen rente krijgt, investeer je. Maar het lukte niet echt. Ondertussen begint in de Verenigde Staten de economie weer op gang te komen, en als het regent in Amerika druppelt het bij ons. De eerste groeischeuten zijn hier ook te zien. Maar of de hoge rentevoeten van vroeger (5 á 6 procent) haalbaar zijn, dat is niet zeker.

Ik hoor u bijna denken: “We zitten toch niet in een bank, maar in een kerk!” Inderdaad, de kerk heeft andere banken, daar zit u in. Maar waarom een praatje over rente? Omdat ik geloof dat het ook iets te maken heeft met de Kerk. In de Kerk is het kerkbezoek de afgelopen jaren ook steeds naar beneden gegaan. De oorzaken zijn heel verschillend. Maar, we mogen erop vertrouwen dat het kerkbezoek weer gaat stijgen, misschien niet zoals vroeger met overvolle banken, maar we hopen op meer. Er zijn in onze tijd zoveel mensen die zoeken naar zingeving. Ik geloof dat de Kerk hen een extra zetje kan geven, of beter, Jezus Christus kan een extra zetje geven. Zo zegt de Heer vandaag: “Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil –zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de Hemel is.” De Heer Jezus nodigt ons uit om ‘samen’ iets te vragen. En waar komen we samen? Juist ja, in het kerkgebouw, in de banken van de kerk. De Heer geeft de belofte dat het gebed van de kerk krachtig is. Hij zegt erbij (we hebben het gehoord): “Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” Gelovige Christenen mogen op deze geweldige belofte steunen. Jezus is hier, hier in deze kerk, en Hij bidt met ons mee tot God onze Vader. Als wij dat echt beseffen, als wij de Heer toelaten in ons leven, hoeveel gebedsverhoringen zou Hij ons dan geven! Dan groeit niet de rente op onze bank, maar dan groeit ons geloof. Vraagt u zich af wat de zin van het leven is? Zoekt u naar de zin van het leven? Bid tot Jezus Christus. Ja, we kunnen ons laten meestromen met de stroom van de wereld, maar dan zullen we niet of maar weinig beseffen dat God bij ons is. Onlangs had ik een gesprek met iemand die van de dokter te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek is. Ze zei: “Ik voel me zo alleen, alsof niemand me begrijpt. De Enige die me begrijpt is God, is Jezus.” Ze had ook een grote verering voor Maria en ze zei dat Maria ook bij haar is. Beste mensen, dat mogen wij ook geloven. Hoeveel vrienden we ook hebben, hoe geliefd we ook zijn door onze man of vrouw, kinderen en kleinkinderen, uiteindelijk is er altijd een afstand. Fysiek, als je bijvoorbeeld verder weg woont. Ja, met een telefoon kom je een paar minuten dichterbij, maar er blijft een afstand. Zelfs als je vlak bij elkaar bent, blijft er een afstand; je hebt je stem nodig om gevoelens over te brengen, maar echt begrijpen… Hoe anders is het met God, met Jezus, met Maria. Als je gedoopt bent leven Ze in je hart. Je bent met elkaar verbonden op een unieke manier. Wij zijn tempels van God die in ons woont; Hij begrijpt ons volkomen en weet waar me mee bezig zijn. Hij begrijpt ons zelfs zonder woorden.

Daarom, laten we ons tot Hem richten, contact maken, ieder van ons persoonlijk, maar ook samen in het kerkgebouw, vanuit de banken van de kerk. Want wat we zullen vragen in Jezus’ Naam – het moge zijn wat het wil – we zullen het verkrijgen. Neen, geen Ferrari (spijtig genoeg); neen, ook geen hoge bankrekening zelfs al stijgt de rente tot twintig procent. We zullen met Jezus Christus verbonden leven die ons leert elkaar lief te hebben; die ons leert mild en vriendelijk te zijn, en leert nadenken vooraleer we spreken en handelen; de Heer leert ons onze talenten te ontwikkelen in ons privé- en beroepsleven en goed te doen. De Heer zal ons leren onze roeping te ontdekken en onze roeping waardig te zijn. Wat zouden onze gebedsbijeenkomsten dan levendig worden en hoe groot zou de zegen zijn die daaruit zou voortkomen. Dán stijgt de rente op onze rekening. Ik bedoel dan de rekening en de rente die we krijgen van elkaar en opbouwen voor de Hemel.

Amen.