• darkblurbg

23-07-2017: De preek van de zestiende zondag door het jaar 2017
Zoals u weet staat het Evangelie vol parabels. Vandaag hebben we er een paar gelezen: over het goede zaad en het onkruid, over het mosterdzaadje. De kortste van alle parabels hebben we vandaag ook gelezen. Sommige Bijbelkenners (Pater Amandus o.a.) zeggen dat de kortste van alle parabels de belangrijkste is, maar je zou er bijna overheen lezen, zo kort is hij. Ik lees de parabel nog eens voor: Jezus zegt: “Het Rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren.” ‘t Is maar één zin. Jezus spreekt over een ‘Vrouw’. Volgens enkele Bijbelkenners zinspeelt de Heer hier op zijn Moeder, Maria. In het Evangelie zegt Jezus een paar keer ‘Vrouw’ tegen zijn Moeder; aan het Kruis bijvoorbeeld: “Vrouw ziedaar uw zoon”. Door zijn Moeder ‘Vrouw’ te noemen, verwijst de Heer hiermee naar het Oude Testament, naar de vijandschap tussen ‘de slang’ (de duivel) en ‘de Vrouw’ die de kop van de slang zal verpletteren. We lezen het in het boek Genesis (3,15). In de kortste parabel verwijst Jezus ook naar die Vrouw: “Het Rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren.” De ‘drie maten’ zijn dan Christendom, Jodendom en heidendom; het ‘gist’ is Jezus Christus; het gemalen graan (‘de bloem’) is de wereld. de ‘vrouw’ (Maria) is het gist (Jezus Christus) met het ‘bloem’ (de wereld) aan het mengen dat in de oven oprijst tot een geurig gebakken brood. Wat men wil zeggen is, dat Maria een belangrijke taak heeft in deze wereld. Ja, Jezus is de Verlosser, de Redder, maar de Heer heeft Maria een taak gegeven om Jezus Christus, Haar Zoon en Gods Zoon, in deze wereld te brengen.

Vinden we hier voorbeelden van in de geschiedenis? Ja! Zo vieren we dit jaar (2017) dat het honderd jaar geleden is dat de Maagd Maria verscheen aan drie herderskinderen in Fatima, Portugal. Fatima is met afstand de belangrijkste Mariaverschijning uit de geschiedenis; belangrijker dan Lourdes. Midden de Eerste Wereldoorlog (1917) kwam de Moeder van God uit de Hemel. De wereld stond in brand. Maria riep de mensen op zich te bekeren. Ze zei dat als ze zich niet bekeerden zou er een Tweede Wereldoorlog komen en zou er lijden komen over de Kerk. Ze vroeg ook nog: “Bid elke dag de Rozenkrans voor het einde van de oorlog te bekomen en voor de vrede in de wereld.” De kinderen deden dat en velen met hen. Vandaag de dag (2017) staat de wereld opnieuw in vuur en vlam. Misschien denkt u dat ik overdrijf, maar Paus Franciscus die toch een totaaloverzicht heeft van wat er met Christenen gebeurt in de wereld, zegt dat de Derde Wereldoorlog aan de gang is, een oorlog die “in stukjes wordt uitgevochten”: “Er was een oorlog van 1914 tot 1918, dan een latere van 1940 tot 1945 en nu deze. Laten we niet bang zijn om de waarheid te vertellen: de wereld is in oorlog, omdat hij de vrede heeft verloren.” Dat zijn krachtige woorden, maar volgens mij heeft de Paus gelijk. We zien het in het journaal, miljoenen mensen hebben de vrede verloren, en dan verwijs ik ook naar de oorlog tegen het leven: abortus, euthanasie, voltooid leven. De Paus zegt ook nog: als Christen hebben we geen wapens. We geloven in de zachte kracht van het gebed. De vrede is niet alleen het resultaat van politieke onderhandelingen of economische verdragen, de vrede is het resultaat van gebed (Assisi, 20-9-2016).

Beste mensen, De waarschuwing van de Moeder van God in Fatima, de Vrouw die de kop van de slang zal verpletteren, is nog altijd geldig en is ook tot ons gericht. Moeder Maria brengt een boodschap van hoop. Ze leert ons dat het gebed het sterkste middel is om de vrede te bekomen, niet alleen vrede in het eigen persoonlijk leven, maar zelfs vrede in de wereld. Trouwens, als we bidden zijn we niet alleen gericht op het hiernumaals (zorg en aandacht voor elkaar in het hier en nu), we zijn ook gericht op de hoop op het Hemelse hiernamaals. Zo zegt Jezus tegen Zijn leerlingen: “Bid zonder ophouden en wees niet nalatig” en Hij belooft dat de volharding in het gebed beloond zal worden (vgl.Lc.18,1). Als je met dit in het achterhoofd de kortste parabel leest: “Het Rijk der Hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren” dan kunnen we ons best richten tot Maria. Zij, de Vrouw, is in staat om met Gods genade, Christus in deze wereld te brengen, Zijn vrede, liefde, geduld, verdraagzaamheid, vergeving, zodat de wereld als een geurig gebakken brood wordt, heerlijk om van te leven. Laten wij als Kerk een plaats van hoop blijven. Als we met de Heer verbonden blijven, zal het goede graan dat in ons is groeien en tot bloei komen. Maar dat is weer een andere parabel én voor een andere preek.

Amen.