• darkblurbg

15-10-2017: De preek van de achtentwintigste zondag door het jaar 2017
Wat opvalt in de gelijkenis van vandaag, is dat de Heer Jezus niet spreekt over een gewoon feest, maar over een bruiloftsfeest. Geen enkel feest is gewoon natuurlijk, maar een bruiloftsfeest is helemaal speciaal. De Bijbel verwijst regelmatig naar een bruiloft tussen God en zijn volk. God is de Bruidegom en het volk is zijn bruid; of Jezus Christus is de bruidegom en de Kerk is zijn bruid; en ‘wij zijn Kerk’.

In het Evangelie van vandaag zijn de eerste genodigden de Joden, het volk door God zelf uitgekozen, de nazaten van Abraham, Isaac en Jakob. Maar die wilden niet komen, de profeten die hen oproepen te komen werden genegeerd, zelfs uit de weg geruimd, gedood. Als de dienaars dan uitgestuurd worden om iedereen uit te nodigen, worden de apostelen bedoeld die alle andere volkeren uitnodigen. De andere volkeren komen naar de bruiloft en zo worden ze Christen. Grieken, Romeinen en andere volkeren worden Christenen. Ook in onze tijd worden alle mensen van de hele wereld uitgenodigd op het bruiloftsmaal van de Heer. En waar wordt het bruiloftsmaal gevierd? In deze Kerk is er een Eucharistieviering, we zitten rond de altaartafel van de Heer, hier – door de Heilige Communie – worden we één met Jezus Christus. Het is een bruiloftsmaal. Deze ontmoeting met de Verrezen Heer verwijst naar het eeuwige bruiloftsmaal in de Hemel, wanneer we straks thuiskomen bij onze Hemelse Vader en eeuwig verenigd worden met onze Verlosser en Heer Jezus Christus. Maar… wat zien we gebeuren? Ramp o ramp! Ook nu, 2017, zijn er maar weinig mensen die ingaan op de uitnodiging van de Heer. Nog steeds stuurt Hij zijn dienaars uit “om allen te roepen die Hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij willen niet komen.” God zij dank bent u hier! U bent gekomen rond het bruiloftsmaal van het Lam, dat wegneemt de zonden van de wereld. Ondertussen blijft de Verrezen Heer Jezus zijn volk uitnodigen om Hem te volgen, om maaltijd met Hem te houden. Men kan Gods uitnodiging weigeren, die vrijheid hebben we. Zovele mensen zoeken eerder wereldlijk genot, dan dat ze Gods Tegenwoordigheid zoeken.

In het Evangelie van vandaag zit ook een waarschuwing: men moet een ‘bruiloftskleed’ aanhebben. Te snel denkt men vandaag niets te hoeven doen om de Hemel binnen te komen, maar zonder bruiloftskleed komt men niet binnen in de Hemel, sterker nog: “Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis.” Bij de Joden was het de gewoonte dat de gasten een bruiloftskleed aandeden om deel te nemen aan het bruiloftsfeest. Dat deden ze uit respect voor de gastheer en om er netjes uit te zien. Ook aan ons wordt gevraagd een bruiloftskleed aan te doen als we willen deelnemen aan het Hemelse bruiloftsfeest. Wat is ons kleed? Hoe ziet het er uit? Paulus zegt het: “Bekleedt u met de Heer Jezus Christus, én koestert geen zondige begeerten meer” (Rom.13,14). Dat wil zeggen: luister naar de Heer, je vindt Zijn woorden in het Evangelie, volg Hem, ontvang de Sacramenten waarmee je geestelijk gevoed wordt (Doopsel, Vormsel, de Heilige Communie), denk er eens over na om het Sacrament van de Verzoening te ontvangen (de biecht), het is lang verwaarloosd, maar kan zoveel genezen, herstellen en verenigen. Kortom, werk aan jouw Christen-zijn, zodat je eens het eeuwig geluk kunt bereiken. Jezus Christus wil dolgraag deel uitmaken van jouw leven om er iets moois van te maken. In de 1ste lezing horen we wat Hij belooft: “Hij zal de sluier verscheuren die ligt over alle volkeren (…) Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezichten zal Hij, de Heer, de tranen wissen (…) Op die dag zal men zeggen: ‘Dat is onze God, op wie wij hoopten: Hij heeft ons gered!”.

In deze oktobermaand/Rozenkransmaand keren wij ons ook tot Maria, Onze Lieve Vrouw. Zij is onze Moeder in de Hemel. Als we tot Haar bidden hoort Zij ons. Twee dagen geleden, vrijdag 13 oktober, was het precies 100 jaar geleden dat het Zonnewonder in Fatima plaatsvond. 70.000 mensen zagen in een visioen de zon draaien, ze kreeg allerlei kleuren en het leek alsof ze zou neerstorten op de aarde. Het was niet zomaar een gebeurtenis naast vele andere. De boodschap van Maria in Fatima is hoogst actueel, zeker als we kijken naar bepaalde spanningen en gebeurtenissen in onze wereld. Het is zoals in het evangelie van vandaag: als een echte profetes roept Moeder Maria ons op om te bidden, om te vasten, en om jezelf te bekeren tot Jezus Christus. Het is een oproep voor heel de wereld, maar zeker ook voor alle katholieken. Wat doen wij met die boodschap? Gaan we er in mee of gaan we er aan voorbij? Met het oog op de Hemel gericht, mogen wij ons bezinnen over ons bestaan hier op aarde. Daarom, broeders en zusters, ga in op de uitnodiging van de Heer om naar de bruiloft te komen en trek uw bruiloftskleed aan.

Amen.