• darkblurbg

13-04-2017: De preek van Witte Donderdag 2017
Witte Donderdag eindigt in stilte. Na het Laatste Avondmaal trekt Jezus zich terug in de Hof van Olijven om in stilte te bidden tot God Zijn Vader. Jezus weet wat er gaat gebeuren. Hij weet dat Hij zal sterven op het Kruis. We lezen in het Evangelie dat Jezus in de Hof van Olijven grote angst heeft en bloed zweette. Op dat moment zegt Jezus iets dat belangrijk is voor heel de Kerk, dus ook voor ons. Hij zegt: “Blijf hier en waak”. Het is een boodschap voor alle eeuwen daarna, want de leerlingen die toen in slaap vielen, vallen nu ook nog in slaap. Wat betekent dat inslapen? Wat betekent waakzaam zijn?

Volgens mij verwijst het ‘inslapen van de leerlingen’ doorheen heel de geschiedenis tot nu toe, naar een gebrek aan inzicht voor de macht van het kwaad. Onder het mom van ‘barmhartigheid’, een valse, vinden vele mensen dat zo ongeveer alles mag en kan. Ook Christenen, leerlingen van Jezus, zijn meer of minder ongevoelig geworden voor het kwade: ogen dicht en dan heb je het niet gezien; oren dicht en dan heb je het niet gehoord; mond dicht en dat heb je het niet gezegd. Beste mensen, Natuurlijk mogen we ook veel gevoeliger worden voor het goede. Want oog hebben voor het goede hangt samen met een gevoeligheid voor God. Maar we dommelen weg, we slapen in en we herkennen God niet meer in de wereld en in ons leven en dat maakt ons ongevoelig voor het kwade en het goede.

Om dit met cijfers te ondersteunen (meten is weten) verwijs ik naar een ‘Onderzoek naar God in Nederland’ van een paar jaar geleden. Daaruit bleek dat 14% van de Nederlanders geloven in een persoonlijke God. Dan denk je: “Goh, blij dat ik gelovig en katholiek ben”. Maar, schrik niet, van de katholieken zijn er maar 27% (ongeveer 1 op 4) die geloven in een persoonlijke God die met hen begaan is (theïsten), die van hen houdt en waarmee men een relatie kan opbouwen en onderhouden; 55% van de katholieken zijn iets-isten, d.w.z. ze geloven dat er wel ‘iets’ moet zijn, wat weten ze niet; 17% van de katholieken zijn agnosten, d.w.z. ze weten niet of er Iemand of iets is; 1% van de katholieken is zelfs atheïst. Kortom, de meerderheid van de katholieken weet niet dat er een persoonlijke relatie met God mogelijk is, dat je met God kunt spreken, Hem beminnen, Hem om raad kunt vragen; kortom, dat God met je begaan is. Er is zelfs een sterke neiging om diegenen die als leerling van Jezus willen leven af te doen als ‘abnormaal’. Mijn conclusie: Nederland (slechts 14% gelooft in een persoonlijke God) lijkt op de Titanic, zonder goede Stuurman, zonder God. Met God in je leven ‘vaar’ je veilig. Het schip de Titanic stond als ‘onzinkbaar’ bekend. Zoals op de Titanic wordt er vandaag ook gezongen, gedanst en gefeest, we varen tegen topsnelheid tussen ijsbergen door. Onze bisschop mgr. De Korte schrijft in zijn paasboodschap: velen “hebben een onbestemd gevoel van onzekerheid. Dat gevoel wordt opgeroepen door economische zorgen, de blijvende dreiging van een terroristische aanslag en zorgen over de toekomst van onze aarde (het milieu). Terwijl een deel van de wereldbevolking leeft in welstand moeten vele miljoenen mensen het meest minimale ontberen (…) Tenslotte horen wij voortdurend van ‘oorlogen en geruchten van oorlogen.”

Witte Donderdag: “Blijf hier en waak”… waakzaam zijn met Jezus Christus. Jezus bidt tot God Zijn Vader in de Hemel. Petrus, Jacobus en Johannes, drie apostelen slapen maar worden wakker als Jezus zegt: “Vader, niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Wie is nog bezig met de ‘wil van God?’ Mensen verzetten zich tegen de wil van God en willen eigen wegen gaan, vrij, helemaal vrij. “Neen” tegen God! Dat is het drama van heel de mensheid. Maar is de mens vrij? Als je zoekt naar wat God wil, helpt Jezus je te leven voor het goede en de liefde en de vrede en de vreugde. In plaats van naar beneden te zakken, tilt Hij je op. Jezus nodigt ons uit in te treden in Zijn “ja”. Dan wordt onze menselijke wil met Gods wil verbonden. Dan kan de Heer de deuren van de Hemel openen. Dan laveren we tussen de ijsbergen door.

“Blijf hier en waak.” Waakzaam zijn. Wat kunnen we doen? We kunnen drie geestelijke reizen aangaan. Ten eerste: de persoonlijke innerlijke reis door Jezus te leren kennen en leerling worden. Door tot Hem te bidden en Hem te zoeken. Ten tweede: de kerkelijke reis door Jezus te ontmoeten in de Sacramenten: doop, vormsel, communie; en dan spreek ik niet over de eerste communie, maar de wekelijkse. De derde geestelijke reis is de reis van de praktijk door je geloof in praktijk te brengen door daden en woorden van naastenliefde. Jezus heeft ons met Witte Donderdag een voorbeeld gegeven. De Heer, de Zoon van God, wast de voeten van Zijn leerlingen. Laten wij – bij manier van spreken – elkaar de voeten wassen. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven opdat wij zouden doen zoals Hij gedaan heeft.

Amen.