• darkblurbg

18-09-2016: De preek van de vijfentwintigste zondag door het jaar 2016
Vrede. Alle mensen willen vrede. Over heel de wereld, in alle tijden en eeuwen heeft men gezocht naar vrede. Hoe kunnen we de vrede bekomen? Een van de grote figuren uit de 20ste eeuw is Mahatma Gandhi (+1948). Hij streefde heel zijn leven naar een wereld waarin mensen vreedzaam zouden samenleven. Deze wereldberoemde niet-Christen heeft eens over de Bijbel gezegd: “Jullie Christenen hebben de Bijbel, een geschrift dat zoveel dynamiet in zich heeft, dat het mogelijk is de wereld zo op z’n kop te zetten zodat er alleen nog maar vrede is, in plaats van mensenverscheurende oorlogen. Maar jullie Christenen gaan met de Bijbel om alsof het alleen maar een stuk literatuur is”. Deze niet-Christen Gandhi houdt ons Christenen een spiegel voor. Wat is de Bijbel? Een stuk literatuur? Een paar mooie oude verhalen? Maar er worden vandaag de dag méér Christenen vervolgd dan in heel de begintijd van de Kerk. Waarom worden ze vervolgd? Omdat deze Christenen een Kruis dragen en willen getuigen van de Verrezen en dus Levende Heer Jezus Christus. Ze worden soms veroordeeld tot de meest gruwelijke straffen omdat ze gewoon een Bijbel hebben. De Bijbel moet dus wel een heel gevaarlijk boek zijn, zo gevaarlijk dat je in vele landen wordt behandeld alsof je in je kleerkast een voorraad handgranaten en Kalasjnikovs hebt verstopt. Volgens mij heeft de vredesapostel Mahatma Gandhi gelijk als hij zegt dat de Bijbel dynamiet in zich heeft. Een bijzonder soort dynamiet. Niet om de wereld op te blazen, maar om de wereld te hervormen tot een plaats van vrede. Hoe kan dat? De Bijbel is als Woord van God een licht voor deze soms duistere wereld. Als Christen zoeken wij niet als een blinde tastend in het duister, want God heeft door de profeten en op heel bijzondere wijze door Zijn Zoon Jezus tot ons gesproken. We lezen het in de Bijbel. De grote God is geen onbekende meer, maar heeft zichzelf getoond. Het zijn geen oude verhalen. Als het alleen maar leuke verhaaltjes zouden zijn, een sprookjesboek, dan kan men tegen die vele vervolgde Christenen die zich voor de Bijbel hebben laten opsluiten en folteren zeggen: “Wat dom. En dat voor gewoon wat oude literatuur?!” Maar zo is het niet. God heeft tot ons gesproken door de profeten en door Zijn Zoon Jezus Christus, de Koning van de Vrede.

Het thema van deze zondag is: Vrede verbindt. Mensen van goede wil streven naar vrede voor iedereen. Gelovigen of ongelovigen, vrede verbindt mensen. Waar kom je die mensen tegen? Binnen en ook buiten de Kerk. En toch heeft de Kerk – als spreekbuis van de Heer – een bijzondere opdracht in deze wereld om de vrede handen, voeten en stem te geven. Zoals Paus Franciscus een aantal maanden geleden zei: “De Kerk is een veldhospitaal”. Een hospitaal? Ja, we moeten oppassen te denken dat wij kerkgangers volmaakt zijn. Gods Zoon Jezus is perfect, zijn voetvolk – wij dus – zijn niet perfect. Een Engelse politicus heeft eens gezegd: “Als al mijn gedachten openbaar zouden zijn, ik zou me nergens meer durven vertonen!” Kortom, ieder van ons is een zondaar op wie de Heer zijn blik heeft laten vallen. In deze Kerk, in dit ‘veldhospitaal’ worden wij door de Heer verpleegd en verzorgd. Hier spijkert Hij ons bij om mensen van vrede te zijn. De Heer is als een dokter of verpleger die mensen verbindt met elkaar, vrede herstelt, een verband aanlegt, het verbond herstelt. Hij is de Geneesheer. De Heer Jezus zorgt voor vrede in het hart en van daaruit vrede in de wereld, waardoor mensen naar elkaar kunnen toegroeien en wonden kunnen genezen. De Kerk – en door ons doopsel zijn wij allemaal zijn Kerk – wij zijn allemaal geroepen om Christus’ vrede en barmhartigheid te verspreiden in onze omgeving.

In onze tijd zien we dat mensen soms gigantische offers brengen om hun levensstandaard te verhogen. Mensen doen de gekste dingen en brengen grote offers om rijkdom, macht en roem te verwerven. In de media zie je deze mensen verschijnen, het zijn de moderne helden. Toch mogen wij Christenen ook offers brengen. Wij mogen zorg hebben voor onze eindbestemming in de Hemel. Aan het eind van dit Evangelie zegt Jezus: “Geen knecht kan twee heren dienen (…) Gij kunt niet God dienen en de mammon”. Als Christen hebben we slechts één Heer. Laten we Hem dienen met heel ons hart. Hoe? Kijk naar de naaste, breng de naastenliefde in praktijk. Laat je inspireren door Gods Woord zodat Mahatma Gandhi gelijk krijgt dat het mogelijk is de wereld zo op z’n kop te zetten zodat er alleen nog maar vrede is, echte vrede, de vrede in het hart en van daaruit in deze wereld.

Amen.