• darkblurbg

24-12-2016: De preek van Kerstmis 2016
Als je naar het kerstverhaal kijkt, dan zijn er raakpunten met Pasen. Kerstmis en Pasen, een rare combinatie, maar ik leg het uit. Het hout van het kribje, verwijst naar het hout van het Kruis. Het kribje waarin Jezus ligt, verwijst naar het graf waarin Jezus wordt gelegd nadat Hij heeft laten zien hoever de liefde gaat, tot op het Kruis. De doeken waarin het kindje Jezus is gewikkeld, verwijzen naar de lijkwade waarin Jezus begraven is. De Engelen die bij de geboorte vol vreugde het Gloria zingen, zijn dezelfde Engelen die de wacht houden bij het lege graf met Pasen. Jezus ligt in een kribbetje – het is een voerderbak voor dieren –en dat kribbetje verwijst naar de Mis waarin Jezus zichzelf als Voedsel geeft aan de mensen. Elke keer dat we de Mis vieren komt de Verrezen Heer Jezus werkelijk aanwezig onder de gedaante van Brood en Wijn. En Hij nodigt ons uit : “Neemt, eet, dit is Mijn Lichaam dat u gegeven wordt” om je te voeden op je tocht door het leven en om er iets moois van te maken. Het kribbetje waarin Jezus ligt – rustig, lekker warm – verwijst ook naar ons hart. De Heer leeft in ons hart door het doopsel en het geloof. Is uw hart een warm plekje voor de Heer? Is het rustig in uw hart? Is er vrede? Mag de Heer in uw hart aanwezig zijn? De Blijde Boodschap met Kerstmis – weten dat God mens geworden is en wil wonen in ons hart – is een bron van vreugde. Jezus Christus is de Koning van de Vrede en wil ons vrede geven.

Beste mensen, Als in het journaal gezegd zou worden dat een Chinese geleerde een middel heeft uitgevonden om de vrede te bekomen in het eigen hart, een middel om ruzies te beëindigen en oorlogen te stoppen, en dat het een middel is dat je alleen in de bergen van China kunt kopen… Zelfs als dat middel heel duur is… ik denk dat de halve planeet naar China zou trekken om dat middel te kopen. Maar, God zij dank, dat middel is veel dichterbij te vinden. Het middel – de goedkoopste versie kost één euro – is de Rozenkrans. Ge weet wel: die ketting met bollekes en een kruisje eraan. Je ziet ze wel eens hangen aan de achteruitkijkspiegels van auto’s. Misschien denkt ge: “Wat ouderwets”, maar dat is het niet. Ik leg het uit. Honderd jaar geleden verscheen Maria in een Portugees dorp, in Fatima. In 1917 kwam Moeder Maria uit de Hemel en verscheen aan drie kinderen: Lucia, Francisco en Jacinta (9, 8 en 6 jaar oud). Als een profetes heeft Maria daar het een en ander gezegd, de moeite om te onderzoeken (even googelen ‘Fatima, Portugal’ ENTER, en ge kunt het vinden). Het belangrijkste : Maria stelt zich voor als ‘Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans’. Ik nodig u uit: neem de Rozenkrans in uw hand en bid deze met geloof. Twijfel niet aan de beloftes die de Moeder van God gegeven heeft : innerlijke kwetsuren zullen genezen, zelfs oorlogen zullen stoppen, er zal vrede komen. Misschien zegt ge : “Wat een onzin, wat ouderwets, dat is toch niet meer van deze tijd”. Tja, ik ben alleen maar de boodschapper. Maria heeft het gevraagd, honderd jaar geleden. Wij mogen de uitnodiging en de woorden van Maria serieus nemen. De Hemel zelf biedt ons een middel aan dat wonderen kan bekomen in de wereld en in het eigen hart. Ik heb het zelf ervaren en velen met mij. Misschien heb je geen tijd om de volledige Rozenkrans te bidden. Bid dan een gedeelte. Van mijn part drie Onzevaders en drie Weesgegroeten, bijvoorbeeld in de auto, de trein, op de fiets, of wanneer je door de stad wandelt of thuis in de zetel of in bed. Iedereen kan toch wel een paar minuten vinden !? Weet dat Maria de bidder/bidster verbindt met haar Zoon Jezus Christus, de Koning van de Vrede. Al biddend groeit Zijn vredevolle invloed in ons en in onze wereld. Als we bidden gebeurt hetzelfde wat met Maria gebeurd is. Jezus werd negen maanden in de buik van Maria gevormd. Toen Maria zwanger was, groeide Jezus langzaam onder haar hart. Door geloof en doopsel leeft de Heer in ons, door gebed groeit Hij in ons hart. Als je weet dat de Heer Jezus door jouw ogen meekijkt naar deze wereld, naar de mensen die het nodig hebben… Als je weet dat de Heer jouw voeten, handen en stem nodig heeft om van deze wereld iets moois te maken, om naar mensen te gaan, om de handen uit de mouwen te steken en om opbouwende woorden te spreken... Als je weet dat de Heer onze gedachten en ons hart wil gebruiken… hoe anders zou de wereld zijn. Als de halve planeet deze kennis in praktijk zou brengen, dan zou er geen oorlog bestaan, dan zou er vrede zijn, de vrede van Jezus Christus, de Koning van de Vrede. Ik wens u een Zalig Kerstmis en voor straks – 100 jaar na Fatima – een Vredevol en Gezegend 2017.

Amen.