• darkblurbg

24-03-2016: De preek van Witte Donderdag 2016
Nu gaat het erom. Jezus komt tot de kern. Meer nog dan Zijn woorden, zijn Jezus’ daden veelzeggend : Hij wast de voeten van zijn leerlingen. Een nederig gebaar, een gebaar van zuivering. Jezus is dan ook gekomen om de mensen te zuiveren. Hoe doet Hij dat? Op Witte Donderdag, vandaag. stelt Jezus drie dingen in: de Eucharistie, het priesterschap, en het gebod van de dienstbaarheid. Het is de weg naar het volle leven met de Heer en met elkaar. Trouwens, iedere mens wil een leven, een leven dat echt de moeite waard is en vol vreugde. Een mooi leven. Toch hebben we allemaal herinneringen die niet mooi zijn, die niet zo puur en zuiver zijn. Dingen die in ons leven gebeurd zijn en die we als een donkere duisternis meeslepen en aan ons kleven. Ook de toekomst kan als een brullende leeuw op ons afkomen. Bijvoorbeeld de dood. We willen niet dood, maar je kunt het niet ontlopen. Hoe rijk je ook bent, je kunt er niet aan ontsnappen. Gelukkig is Jezus daar. Als Hij over het eeuwig leven spreekt, bedoelt Hij niet gewoon het leven na de dood. Het eeuwig leven begint hier en nu, in deze wereld, in ons leven. Dat betekent dat we nu al met de Heer verbonden moeten leven. Dan zal de dood ons straks, op het eind van ons leven, niet kunnen schaden. Met de Heer verbonden leven, wil zeggen: een levende relatie met Hem hebben. We kunnen Jezus ontmoeten in de Eucharistie. De Mis heeft een enorme kracht die herinneringen omvormt. In de herinnering aan de Kruisdood én de Verrijzenis van Jezus worden onze eigen herinneringen die niet zo puur en zuiver zijn omgevormd, getransformeerd. Dikwijls hoor je mensen zeggen dat ‘de Mis niet aanspreekt’. Maar ze mogen beginnen met hun eigen hart te laten spreken ! Wij mogen onszelf (ons offer) verbinden met het Offer van Jezus, met het offer van de priester: “Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer…”. Ons leven wordt zo verbonden met het leven van Jezus, en we worden getransformeerd, omgevormd, en dat gebeurt hier en nu.

Zo zijn er in onze parochie een aantal stelletjes die willen trouwen, en we nodigen ze dan uit voor drie avonden. Een echtpaar gaat met hen dan in gesprek. De stelletjes die tegenwoordig trouwen hebben een stevige relatie met elkaar, maar God is dikwijls de Grote Onbekende. Om God ter sprake te brengen, gebruikt het echtpaar het beeld van een touw. Een touw met drie strengen. Een streng kun je makkelijk over trekken. Twee strengen is al wat moeilijker. Maar drie strengen krijg je niet stuk. Zo is het ook met een relatie. Als je God in je relatie betrekt als derde partner, dan krijg je de relatie niet stuk. Hoe meer je God kent en je relatie met Hem verdiept, hoe intenser je ook met de ander verstrengeld bent. Een mooi beeld. De dood, die de relatie met een partner beëindigt, kan pijnlijk zijn. Maar als dan de relatie met God – die onverwoestbaar en eeuwig is – hecht is, dan mogen we geloven dat die relatie eeuwig is, en dat we elkaar eens zullen weerzien. Wij hechten ons nu al, hier en nu, aan Jezus de Verrezene, degene die de dood overwonnen heeft. Wij mogen de Heer Jezus Christus leren kennen, steeds beter en beter. Natuurlijk is het ‘kennen’ iets anders dan een uiterlijk kennen. Bijvoorbeeld: je kunt een beroemde persoon kennen, Johan Cruijff, een sportheld of een filmster die je nooit ontmoet hebt. Je kunt ‘kennen’ hoe een computer of mobieltje werkt. Kennen – zoals Jezus bedoelt – is niet uiterlijk, maar innerlijk. Innerlijk één worden met Hem door de liefde. Ons leven wordt echt, vol, de moeite waard, vol vreugde en mooi als wij Jezus kennen. Daarom: laten we onze vriendschap met Hem verdiepen.

Ik zie in het beeld van dat touw met drie strengen ook God: Vader, Zoon en Heilige Geest; drie-een, een onverbreekbare band van liefde waar wij door het doopsel in delen. Als wij de Mis vieren, worden we in de Goddelijke liefdesstroom opgenomen, een onverwoestbare relatie. God met ons. In de Eucharistie, de aanwezigheid van de Heer onder de gedaanten van Brood en Wijn, komt de onverwoestbare Heer in ons. Vandaag, Witte Donderdag, stelt Jezus het priesterschap en de Eucharistie in. De Heer komt werkelijk tegenwoordig in Brood en Wijn. “Blijft dit doen” zegt Hij. Laten we vol vreugde en dankbaar zijn omdat we Hem kunnen leren kennen en beminnen. Laten we de Heer vragen dat Hij ons geloof versterkt, zodat we allemaal samen één zijn, met Jezus, de Vader en de Heilige Geest. Een onverwoestbare relatie in liefde.

Amen.