• darkblurbg

27-03-2016: De preek van Paaszondag 2016
Pasen betekent: “Ik ben er zeker van dat het doorgaat.” Als we ons leven vergelijken met een schip, dan varen we over de rivier van het leven. Maar er zijn in het leven zandbanken. We kunnen vastlopen. Zo zijn er van die dagen dat we ons afvragen: Waar ben ik mee bezig? Welke richting ga ik uit? Wat kan ik best doen? Of de fundamentele vraag: wat is de zin van het leven? We kunnen vastlopen op een of andere zandbank die zich net onder het wateroppervlak bevindt. We hebben het niet zien aankomen. Want tussen geboorte en dood zijn er van die zandbanken, vervelende dingen. Als je gelovig bent, moet je niet bang zijn. Dat leren we met Pasen. Het geloof leert me dat ik geschapen ben door God. God heeft ons met behulp van onze ouders gemaakt. En we zijn in staat om liefde te geven en liefde te ontvangen. Vele gebeurtenissen, vele ontmoetingen en daden kunnen ons leven beïnvloeden, positief of negatief. Ons leven krijgt dan een nieuwe richting op die rivier van het leven. Er is echter één ontmoeting die ons zo kan beïnvloeden, dat heel ons leven de juiste koers volgt: de ontmoeting met Jezus Christus, de Zoon van God. Als we in Hem geloven, mogen we geloven dat niets of niemand ons klein kan krijgen omdat de Heer meegaat. Hij leert de juiste weg. Eigenlijk is héél het leven een soort Pasen: laveren tussen zandbanken met moeilijkheden en zelfs de dood, maar er is ook de opstanding. Pasen betekent: “Ik geloof! En ik ben er zeker van dat het doorgaat.”

In Jezus Christus “geloven”, wil zeggen: inzien dat Hij leeft en dat je met Hem op stap gaat. Jezus is niet onderworpen aan de maatstaven van het leven. Jezus IS de maatstaf. Geloven is daarom Zijn leerschool volgen. Geloven in Hem is met onze gedachten, met ons hart, met ons gevoel voor juist of onjuist, met alles wat ons menselijk leven omvat, de leerschool van de Heer volgen. Trouwens, als er een zandbank aan komt en je ziet dat je er recht op af gaat, dan helpt het niet om OP het schip van rechts naar links te lopen. Het helpt ook niet wanneer wij een apparaat door een ander apparaat vervangen. Het hele schip moet een andere koers volgen. Het leven omgooien, omkeren soms, bekeren. Het is herschapen worden door Jezus Christus; innerlijk herschapen worden waardoor onze ogen en gedachten nieuw worden. Door het geloof zien we de hele werkelijkheid (het leven) met een nieuwe bril. Door het geloof wordt onze maatstaf van goed en kwaad opnieuw geijkt. In onze samenleving zijn er tegenwoordig vele meningen. Er zijn mensen van buiten Europa die een andere godsdienst meebrengen, ze hebben een andere cultuur. Maar ook binnen Europa merk je dat mensen onzeker worden. Bijvoorbeeld na de aanslagen in Parijs en Brussel vragen vele mensen zich af welke kant het op gaat. Maar met Pasen begint er iets nieuws, een revolutie. Kijk maar naar de leerlingen van Jezus. Na Zijn dood waren de apostelen totaal uit hun lood geslagen. Ze wisten niet welke kant ze uit moesten. Ze zaten vast op een zandbank. Ze koesterden geen verwachtingen meer, ze zaten angstig bijeen en beschouwden de dood van Jezus als het einde. Hun hoop was uitgedoofd. Maar dan gebeurt er iets wat ze niet verwacht hadden. Jezus staat op uit de dood en Hij verschijnt aan z’n leerlingen. Voor de leerlingen begon een nieuw leven, een leven mét Jezus, zonder einde. Hij laat zijn leerlingen niet alleen, nooit meer.

Wij zijn ook leerlingen van de Heer. Hoe vaak hebben wij die Blijde Boodschap gehoord? Is het écht tot ons doorgedrongen? Kunnen wij écht geloven, met ons verstand en met ons hart, dat Jezus leeft? Hij wil onze onzekerheid doorbreken en uitkomst bieden. Het moet doorgaan! De Heer komt in de Eucharistie (HIER in de Kerk) naar ons toe, om ons geloof te voeden. Hij wil ons leven beschermen tot over de dood heen. Jezus leeft en ik ben (wij zijn) geroepen om mét Hem te leven voor altijd. Laten we deze dag van Pasen vieren in dankbaarheid. Want de Heer is voor ons uit de dood opgestaan en heeft voor ons de deur van de hemel geopend. De Heer geeft hier en nu zin en richting aan het leven, tussen zandbanken door. Dit Pasen van de Heer is voor ons een zalig Pasen… als we Hem toelaten in het leven van alle dagen. Zalig Pasen.

Amen.