• darkblurbg

02-10-2016: De preek van de zevenentwintigste zondag door het jaar 2016
De leerlingen vragen aan Jezus: “Heer, geef ons meer geloof.” Dikwijls bid ik voor mezelf: “Heer, geef mij meer geloof!” of ik bid: “Heer, geef die man of die vrouw of die jongere meer geloof”. Waarom zo bidden? Als je kijkt naar onze wereld en hoort wat mensen meemaken… Ook het geloof is in onze tijd kwetsbaar. Kun je in deze wereld geloven dat God rechtvaardig is en goed, dat God ons helpt? Als je ziet dat het vredesbestand in Syrië weer aan flarden geschoten wordt… Ik begrijp dat sommige mensen twijfelen, dat het moeilijk is om te geloven. Waarschijnlijk is ons probleem hetzelfde als het probleem van de leerlingen van Jezus. Zij hoorden Jezus spreken over Gods Rijk, maar het kwam niet. Ze hoorden Jezus spreken over gevangenen die bevrijd zouden worden, maar ondertussen was Johannes de Doper onthoofd, de Romeinen bleven de baas en de mensen bekeerden zich niet. De leerlingen van Jezus, maar ook wij kunnen vragen: “Heer, geef ons meer geloof”. Geloof is een gave, een geschenk. Het wordt duidelijk in het Evangelie van vandaag, de Heer geeft het: “Heer, geef Gij aan ons meer geloof”. Toen ik zo’n 25 jaar geleden Jezus en Maria leerde kennen, dacht ik: “Ik moet het alleen maar tegen mijn ouders, broer en zus, kameraden, neven en nichten vertellen, ze zullen tot geloof komen en voilà, er zijn weer een aantal kerkgangers extra”. Dus niet. En toch waren enkelen van hen best jaloers op mijn geloof. Ze zeiden zelfs: “Ik wil wel geloven, maar ik kan het niet”. Geloof is een gave, een geschenk. De leerlingen vragen het aan Gods Zoon Jezus: “Heer, geef ons meer geloof.” “Vraag en je zult het krijgen” lezen we in het Evangelie. Kortom, laten wij de Heer vragen om geloof, méér geloof.

En toch… zelfs als je gelooft in God, dan is het nog niet altijd makkelijk. In de eerste lezing is er iemand, een gelovige, die moeite heeft om te blijven geloven. Hij klaagt zelfs: “Hoelang moet ik nog roepen? Hoelang de Hemel geweld aandoen, terwijl Gij (God) maar niet luistert?” Wie is die bidder? Dat kunt u zelf invullen: ik, u, de mensen in Syrië. In diezelfde eerste lezing zegt de Heer: “Hou vol, blijf trouw, geef niet op.” De Heer zegt het in een visioen.

Ik wil u iets vertellen over een ander visioen van Don Bosco. Hij was een priester in de 19de eeuw in Italië, in Turijn, en stond bekend als wonderdoener en heilige. Eens kreeg hij een visioen. In het visioen zag hij de zee en kleine schepen, maar ook oorlogsschepen met kanonnen. Deze oorlogsschepen vielen een groot schip aan. Plots zag Don Bosco in zijn visioen twee grote zuilen uit het water oprijzen. Bovenop de ene zuil een beeld van Maria, de Onbevlekte Maagd, daaronder stond geschreven: ‘Hulp van de Christenen’. Op de andere zuil een grote hostie, met daaronder de tekst: ‘Heil van de gelovigen’. Aan het roer van het grote schip staat de Paus. Als er een enorme storm opkomt, stuurt de Paus het schip van de kerk tussen de zuilen en maakt het eraan vast. De oorlogsschepen schieten met hun kanonnen op het grote schip, maar elke keer als er een gat ontstaat, blaast een zachte bries van de kolommen en de gaten gaan dicht. De vijanden raken in paniek, slaan op de vlucht en brengen zelfs elkaar tot zinken. Daarna komt de zee weer tot rust. Don Bosco geeft zelf uitleg: het grote schip is de Kerk met de Paus aan het hoofd, de kleine schepen zijn de mensen en de zee is de wereld. De oorlogsschepen zijn de grote vervolgingen die de Kerk te wachten staat. Ze proberen de Kerk tot zinken te brengen, wat niet lukt, omdat de twee zuilen onze redding zijn: Maria de Moeder van God en hulp van de Christen, en de Heilige Mis (de Hostie).

Beste mensen, Wij leven in die tijd van verwarring. Vele mensen hebben weinig met het Christendom, ze ‘geloven’ in andere dingen, gaande van Boeddha, de zon of zichzelf. In deze tijd, zoals in de tijd van Don Bosco, zijn er twee duidelijke middelen om ons geloof te versterken: de verering van Maria en de veelvuldige Communie. Deze twee heilsmiddelen zullen uw geloof versterken. Gelooft u dat? Geloof dat uw geloof groter kan worden zodat het uw omgeving en de wereld kan veranderen. Jezus zegt het in het Evangelie: “Als ge een geloof hadt als een mosterdzaadje, zou je tot die moerbeiboom zeggen (…) plant u in zee”. Geloof dat als u leeft vanuit het Christelijk geloof dat invloed heeft op de wereld, op de mensen die u ontmoet, op de dingen die u doet en zegt. Geloof dat als u doorgaat met te geloven, anderen zullen volgen. Het is ons door Jezus beloofd. Geloof ook in het grote geheim dat wij hier vieren. De Heer Jezus nodigt ons uit aan zijn altaartafel. Hij komt hier aanwezig onder de gedaante van Brood. Moeder Maria, de hulp van de Christenen, zal voor ons bidden, zeker in deze oktobermaand. En de Heer zal met ons geloof, ook al is het misschien nog klein, zijn Koninkrijk van vrede en liefde op aarde versterken.

Amen.