• darkblurbg

05-04-2015: De preek van Pasen 2015
Alleluia! Het is Pasen, Jezus is Verrezen uit de dood! Maar wat betekent ‘Verrezen uit de dood’? Ik sprak onlangs een oude pastoor en die zei me dat er wel mensen zijn die de betekenis van de Verrijzenis vatten, maar dat de betekenis voor hun leven verdampt is. Net als Kerstmis (de menswording van God) en verlossing… het betekent voor veel mensen niet zoveel meer. Dat merk je als je aan mensen vraagt wat – bijvoorbeeld – ‘Verrijzenis’ betekent. Men denkt bij ‘Verrijzenis’ aan een soort reanimatie van een lijk, sommigen denken aan reïncarnatie. Als je dan uitlegt hoe Christenen het interpreteren, vinden ze dat best interessant, maar ze doen er niets mee voor hun leven.

Wat is Pasen? Pasen gaat over de moord op een man, die men in een graf legt. Drie dagen later is het graf leeg en zijn er mensen die Hem zien, Verrezen uit de dood. Het is een unieke gebeurtenis, nooit eerder gebeurd in de geschiedenis. Gelovige Christenen zeggen van die man dat Hij God is. En ze richten hun leven zo in, dat ze leven als Christen. Dat blijkt ook uit de ontmoetingen die Jezus gehad heeft. Plotseling begrijpen mensen met wie ze te maken hebben. Judas pleegt zelfmoord, omdat hij weet wie hij verraden heeft. Nadat Petrus Jezus verloochend heeft (“Ik ken die man niet”) en de haan kraait, weet Petrus wie Jezus is. Maria Magdalena en de anderen ontdekken het ook, plots: Jezus is God zelf! Het was alsof ze daarvoor iets niet goed hadden begrepen. Hun eurootje was nog niet gevallen. Wie Jezus was… ze hadden het nog niet gevat. Pas toen hun eurootje viel, gingen hun ogen open. Beste mensen, ik zeg niet dat ik het honderd procent begrijp omdat ik geloof dat Jezus God is, maar toch draait daar het Christelijk geloof om. God is mens geworden, Hij is gestorven en Verrezen uit de dood. Daarna is Hij ten Hemel opgestegen waar Hij voor eeuwig leeft. Het is geen sprookje of een leuk verhaaltje of een mythisch verhaal. Het gaat om een mens van vlees en bloed die God is. In deze man was geen kwaad en Hij stierf aan een Kruis. Schokkend, smartelijk, hartverscheurend, ontroerend. Wat betekent dat nu voor ons? Wat betekent dat voor u? Jezus, Gods Zoon, is onze dood gestorven. Hij heeft ons lijden gedragen; sterker nog: Hij kent ons lijden, ons leven, onze verlangens. Hij weet precies wat wij meemaken. Hij kent ons worstelen met het leven. De Heer Jezus wil zich met ons verenigen, in liefde. Hij weet bijvoorbeeld ook hoe moeilijk het is om een ander te vergeven. Hij wil ons vergeven. Hij wil ons helpen om iets moois van het leven te maken. Daar draait Pasen om. Alleluia! Het is Pasen.

Pasen heeft ook nog een andere betekenis. Ieder van ons mag zich afvragen: wie zou ik geweest zijn in die Goede Week? Hoe zou ik gehandeld hebben? Zou ik zoals Pilatus handelen (handjes wassen in onschuld, beetje laf)? Of zoals Judas (neen, niet zoals Judas)? Zou ik zoals Petrus zijn? Of als de soldaten? Veronica? Wij die weten hoe het afloopt zouden kunnen hopen als Simon van Cyrene te zijn. Hij is de enigste die Jezus helpt. Anderen lachen Jezus uit, ze bespuwen Hem, ze pesten Hem. Simon van Cyrene heeft Jezus geen pootje gelicht, maar heeft het Kruis helpen dragen. Zou ik dat ook doen? Stel dat u toevallig in de buurt was, toen Jezus zijn weg naar Golgotha ging. U ziet een hoop volk en ge gaat ook eens kijken. Als u dan Jezus ziet, zou je dan denken: “Tjonge jonge, die moet wel iets ergs gedaan hebben. Wat een straf… eigen schuld dikke bult”. Ondertussen gooien mensen stenen en roepen verwensingen. Niemand zag wie Jezus werkelijk was. Hun eurootje was nog niet gevallen. Zou het wel vallen? In de film van Mel Gibson – The Passion of the Christ – zie je dat wanneer Jezus voor de derde keer valt, een soldaat Simon van Cyrene bij de lurven vat (ik weet niet waarde lurven zitten, maar die soldaat vat Simon van Cyrene in zijn kraag) en zegt: “Jij daar, help Hem het Kruis dragen!”  “Ik? Neen, ik heb daar helemaal niets mee te maken!” Is dat wel zo? Heb ik daar helemaal niets mee te maken? Jezus draagt eigenlijk mijn Kruis, maar ik zie het niet. Jezus zal mijn dood sterven op het Kruis om er daarna dóór te gaan, te Verrijzen. Is uw eurootje aan het vallen? Simon van Cyrene wordt door de soldaten gedwongen om het Kruis met Jezus te dragen. “Wat een ellende” moet Simon gedacht hebben, maar hij doet het, hij moet. Tijdens het dragen kijkt hij regelmatig naar Jezus. Het ene oog zit helemaal dicht, dichtgeslagen, het andere oog kijkt hem liefdevol aan. Wanneer ze boven op Golgotha komen – je ziet het in de film – moeten ze Simon van Cyrene bijna van het Kruis, eigenlijk van Jezus, wegtrekken. Zijn eurootje, zijn kwartje is aan het vallen.

Het is en blijft onbegrijpelijk: God die zich laat bespotten, bespuwen, slaan, om te laten zien aan de mensen wat echte liefde is en hoever liefde gaat. Wat betekent het voor ons? Wat doen we er mee? God houdt van ons, van u. Hij aanvaardt u hoe u bent. Maar Hij vraagt wel om steeds meer op Hem te gelijken. Hoe? Kijk naar Jezus. Hoe meer we op Hem gelijken, hoe meer we mensen van vrede worden. Vrede met God, vrede met medemensen en vrede met jezelf. Moge het zo zijn, ik wens het u. Laten wij God de Heer loven, prijzen en danken. Alleluia! Het is Pasen, Jezus is Verrezen uit de dood! Moge die Blijde Boodschap ons dagelijks leven beïnvloeden.

Amen.