• darkblurbg

01-01-2015: De preek van Moeder Gods 2015
Rond deze tijd zegt men: “Alle goeds” of “Zalig Nieuwjaar” of “Gezegend Nieuwjaar”. In deze twee woordjes vatten we samen wat we familie, vrienden en kennissen wensen voor 2015. Gezegend Nieuwjaar, alle goeds… voor jezelf, voor je leefomgeving, voor de wereld. Het is een wens die iets dubbels heeft. “Alle goeds” houdt er rekening mee dat het goede niet gewoon is, het is niet vanzelfsprekend dat alles goed gaat. We wensen het, we hopen het, maar het komt niet vanzelf. En toch… alle goeds, een Zalig en Gezegend Nieuwjaar. We hebben 365 dagen voor de boeg; zijn er hoge golven die we op onze vaart zullen ontmoeten? Misschien. De stormen komen meestal bij nacht, onverwacht. 

Vandaag – 1 januari – kijkt de Kerk naar Maria. Ze wordt genoemd: “De Sterre der Zee”. Als het vroeger stormde op zee keek de kapitein en de stuurman naar de sterren, om de koers te bepalen. Wij kijken naar Maria, onze “Sterre op onze Levenszee”. De Kerk zet het Hoogfeest van Maria, Moeder Maria, de Moeder Gods, aan het begin van het jaar, als om te zeggen: “Vertrouw je toe aan Maria, de Moeder Gods”, “zij bewaarde al deze woorden in haar hart”. Welke woorden bewaarde Ze? De woorden van de Bijbel, de woorden van Jezus Christus, het zijn woorden voor dit leven op weg naar het eeuwig leven. “Maria bewaarde al die woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf”. Wie wat bewaart heeft wat. Dat geldt voor iemand die werkt en spaart, dat geldt ook voor Christenen. We hoorden in de Kerstnacht: “Heden is voor u een Verlosser geboren, Christus de Heer”. De apostel Paulus komt daar vandaag op terug: “Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon (…) om ons vrij te maken, zodat wij kinderen van God kunnen worden. (…) Ge zijt erfgenaam van God”. Prachtige woorden! Bewaar ze en overweeg ze in uw hart! Wie ze bewaart heeft eeuwig leven. 

In de straat van mijn ouders woont iemand die op zijn bromfiets – als hij me ziet – altijd roept: “Alles goed?” Ik zeg dan altijd: “Niet alles, dat kan niet. In de Hemel zal alles goed zijn!” Daarna lacht hij en schiet met zijn bromfiets snel weg, luid knallend. Ik weet niet of buurman van die grappige correctie houdt. Ik weet niet of hij gelovig is. Ik denk wel eens dat hij de onrust wegknalt. Dat doen velen met oudjaar ook. Ik heb niks tegen vuurwerk en rotjes hoor, maar het lijkt wel of mensen de onrust van het voorbije jaar wegknallen en de boze geesten willen verjagen. Als Christen weten we dat de boze geesten niet buiten ons zitten, ergens in een duister hoekje, boze geesten zitten in de donkere krochten van onze eigen gedachten; de boze geesten zitten bijvoorbeeld in het besef dat het hier op aarde ooit eindigt en daar kun je onrustig van worden. We zeggen “alle goeds” en we mogen beseffen dat niet alles goed is; we mogen hopen op licht, het Licht van Christus dat alle duistere gedachten verjaagt. Ik ken een mevrouw die wel eens zegt: “Het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers hangen”. Ze weet heel goed dat als je echt iets wilt, je er iets voor moet doen: slingers zelf hangen. Moeder Maria deed dat ook: “Ze bewaarde al de goede woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf”. Maria wist dat ze het leven van God gekregen had én dat ze er iets mee moest doen. Het menselijk leven heeft – zoals een euromuntje – twee zijden: kop of munt. Elk euroland slaat zijn eigen kop, de muntzijde is overal hetzelfde. God schenkt aan ieder van ons het leven, gelijke munt; de kopzijde is wat we ermee doen. God schenkt aan ieder van ons de Blijde Boodschap, het Evangelie van Jezus Christus, wat doen we ermee? 

Ik wens u allen “alle goeds, een Zalig en Gezegend 2015”. Ik wens u allen ook een groot geloof in Jezus Christus, een geloof dat bergen verzet, bergen van onrust en vrees; een geloof dat bergen van onvrede, wanorde en gebrek aan liefde verzet. Moge dat geloof uitgesproken worden, in daden getoond worden, zodat het onze omgeving en de wereld beter maakt. Ik hoop en bid dat vele mensen in het nieuwe jaar weer gaan beseffen dat het geloof niet iets is voor de binnenkant, maar een kracht is om de samenleving te verbeteren, zodat geen mensen afgedankt of gedumpt worden. In België bestaat de gewoonte dat kinderen met nieuwjaar een nieuwjaarsbrief voorlezen. Ze beloven braaf te zijn en lief te zijn en goed te luisteren naar papa en mama. Ik vond het verschrikkelijk. Christenen moeten niet beloven ‘braaf’ te zijn, in de zin van ‘teruggetrokken’. Ik hoop dat Christenen met overtuiging uitkomen voor hun geloof, en dat ze oprecht strijden voor mens en samenleving. Deze ‘kracht van het geloof’ wens ik u in het nieuwe jaar voor u en uw omgeving.

Amen.