• darkblurbg

02-03-2014: De preek van de achtste zondag door het jaar 2014
In een kompas wijst de naald van de magneet naar het noorden. Zo richt ons verlangen zich naar het geluk. Mensen, wij, willen gelukkig zijn. We kunnen zeggen dat die magnetische drang naar geluk ons door God in het hart gelegd is. De naald van een magneet wijst altijd naar het noorden, maar de ‘magneetnaalden van mensen’ wijzen niet allemaal naar hetzelfde punt. Ja, we willen allemaal het geluk, maar we zoeken het in zovele richtingen.

Er zijn mensen die met geweld hun ‘hemeltje op aarde’ willen vinden. Ze gebruiken daar allerlei methodes voor en houden geen rekening met medemensen. Maar zo vindt men het geluk niet. Het gebrekkige en onvolmaakte van deze wereld zal steeds teleurstellen. Als zo’n mensen nooit tot inzicht komen en krampachtig doorgaan, zijn ze gedoemd om levenslang ontevreden en ongelukkig te blijven. Tegelijk is zo iemand een bron van verdriet voor zijn naasten; zo iemand beïnvloed de sfeer in zijn of haar omgeving nadelig. Telkens stort het gebouw van het geluk weer in. De moreel meest hoogstaande mens – zeg maar de Heilige – zoekt het geluk in de liefde en de vriendschap met God en Gods Zoon Jezus Christus, die o.a. in mensen te vinden is. Ja, in God de Heer kan het verlangen naar geluk ten volle verwezenlijkt worden. Wil dat dan zeggen dat de rest – alles wat niet God is – waardeloos is? Neen, natuurlijk niet. Maar we kunnen wel zo leven dat we de dingen zo gebruiken dat ze onze weg naar God niet in de weg staan. Zoals Jezus zegt: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal de rest u erbij gegeven worden” (Mt.6,33).

Beste mensen, Is dit alleen maar weggelegd voor de grote Heiligen onder ons? Neen, alle mensen, wij ook dus, zijn geroepen om God de Heer op de eerste plaats te zetten. Hoe kunnen we dat doen? Wel, laat God uw gesprekken doordringen en aanwezig zijn in alles wat u met elkaar deelt. Betrek de Heer in uw ideeën, plannen en beslissingen, in alles wat u meemaakt. Als u een probleem heeft met de gezondheid, in het gezin of met iemand, wat doet u dan? Vraag God om hulp! Want wat zegt Jezus ons vandaag? : “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal de rest u erbij gegeven worden”. Wat doe je dan concreet? Geef iets aan een arme, help iemand in nood, ga bidden, doe iets voor God, en… God zal u bijstaan. Kijk naar Sint Jozef en Maria, ze hadden het in hun tijd niet altijd gemakkelijk, maar denkt u dat zij een bankrekening hadden? Neen, God heeft in hun nood voorzien, Jozef en Maria vertrouwden op Gods Voorzienigheid. Wij moeten ook leren dat als er in ons leven een probleem of moeilijkheid is, dat we ons dan spontaan tot de Heer wenden en Hem vragen: “God, Heer Jezus, kom mij, kom ons te hulp!” Als er een beslissing moet genomen worden, in plaats van te pendelen of kaarten te leggen of in uw handen te laten kijken of in een kristallen bol of naar een waarzegster te gaan of naar de astrologe – er zijn tegenwoordig veel mensen die dat doen! maar dat is nep! u wendt u zo af van de Levende God – als u een beslissing moet nemen, richt u tot uw Verlosser Jezus Christus. Vraag Hem dat Hij uw verstand verlicht en uw hart opent om de goede beslissing te nemen. God de Heer altijd op de eerste plaats! Zelfs als iemand ziek is of lijdt, mogen we weten dat we het niet alleen moeten dragen. We dragen het mét Jezus Christus. Als we dat ten volle beseffen, wordt het Kruis misschien wat lichter, ’t is niet zeker dat het minder zwaar wordt, maar wat wel zeker is: we zullen niet wanhopig worden, we weten dat we bemind worden en bijgestaan worden door de Levende Heer.

“Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal de rest u erbij gegeven worden”. Tegenwoordig gaat alles zo snel in het leven. Velen zoeken het geluk in materiële dingen. Maar wat is belangrijk in het leven? het werk, de business, het zakenleven, geld, spulletjes? Vele mensen denken hun kind of kleinkind niets tekort te doen als ze het overladen met materiële zaken. En toch zijn mensen past echt gelukkig als men elkaar bemint. Punt! Het is de liefde en de vrede van het hart dat we zo nodig hebben. Laat uw gedachten en gesprekken dus doordrenkt zijn van de Lieve God, roep de Heilige Geest aan van zodra ge een probleem hebt. Als ge bidt in familiekring kómt de Heilige Geest. Dan gaat de duisternis, de duistere, er geen plaats hebben. Als ge de goede God in uw leven betrekt, als we onze ‘naald van het geluk’ op de Heer richten, dan gaan onze ogen gaandeweg open voor deze allergrootste en allesbeheersende Vreugde, waarbij al het andere verbleekt. Zo bouwen wij het Rijk Gods, het ‘gebouw van de vreugde’, definitief op.

Amen.