• darkblurbg

20-04-2014: De preek van Pasen 2014
Als je de natuur vergelijkt met een piramide, zijn er dieren die aan de top van de piramide staan. Bijvoorbeeld de wolf, ze hebben geen natuurlijke vijanden. In het Yellowstone Park in de Verenigde Staten van Amerika waren de wolven 70 jaar verdwenen, tot ze in 1995 weer opnieuw uitgezet werden. In tegenstelling van wat je zou denken, geven wolven leven aan vele dieren. Toen er geen wolven in het Yellowstone Park waren, vermenigvuldigden de herten zich enorm. Mensen probeerden hun aantal te beperken, maar dat lukte niet, met als gevolg dat het groen langs de rivieren en in de valleien bijna helemaal verdween, opgegeten. Toen in 1995 de wolven verschenen, het waren er maar een paar, gebeurden er bijzondere dingen. Ze doodden een aantal herten, maar dat was niet het belangrijkste. Het gedrag van de herten veranderde, ze bleven meer in de bossen. De herten vermeden de open plekken waar ze een gemakkelijke prooi waren. Onmiddellijk begonnen die plekken weer tot leven te komen. Binnen zes jaar kwam er weer gras en allerlei struikgewas en boompjes, vooral ook langs de oevers. Er verschenen weer insecten en zangvogeltjes en trekvogels. Er kwamen bevers die van kleine boompjes dammen bouwden en het zo weer mogelijk maakten dat er een leefwereld gecreëerd werd voor otters en vissen en eenden en reptielen en amfibieën. De wolven zorgden er ook voor dat er minder coyotes waren, met als resultaat dat er konijntjes en muizen kwamen. Dat zorgde er weer voor dat er raven en adelaars kwamen. Het aantal beren nam ook toe omdat er lekkere bessen aan de struiken groeiden. Allemaal een gevolg van de komst van de wolven. Maar nu wordt het helemaal interessant. De komst van de wolven veranderde de loop van de rivieren. Er was minder erosie en er ontstonden poelen waar allerlei leven inzat. Kortom, hoewel de wolven klein in aantal waren, veranderde de hele natuur in het Yellowstone park.

Waarom vertel ik u dit ? Ik wil hier geen biologieles geven, ook geen pleidooi houden voor de komst van wolven in Nederland. Ik ben hier om de Heer Jezus te verkondigen, dat Hij is opgestaan uit de dood; de Heer leeft! Maar in sommige middens is de Heer ook al jaren verdwenen. Neen, ik wil de Heer Jezus zeker niet vergelijken met een wolf. Integendeel, Hij is de Goede Herder. En we mogen geloven dat deze Goede Herder Jezus helemaal bovenaan, aan de top van de piramide staat. Ik weet wel zeker dat als wij – mensen – de Levende Heer Jezus in ons leven toelaten er in ons leven ook vanalles verandert, Hij geeft leven. Bepaalde gebieden in het mensenleven die dor en droog zijn komen weer tot bloei. De Heer zorgt voor orde in een mensenleven, contacten tussen mensen zullen hersteld worden, vetes worden bijgelegd, criminaliteit vermindert – trouwens, diepgelovige Christenen vind je niet meteen in gevangenissen – zelfs oorlogen zullen stoppen. Als we de Verrezen en dus Levende Heer toelaten in onze gezinnen, scholen en samenleving zal dat positieve energie creëren, we krijgen aandacht voor jong en oud. Ik weet haast wel zeker dat mensen respectvol met elkaar zullen omgaan, we zullen bijvoorbeeld de politici wat meer gaan geloven en vertrouwen, tja, zelfs dat zal veranderen. Materieel gezien zijn we de laatste vijftig jaar van dag tot dag in een andere wereld beland. We leven met internet, mobieltjes, computers en het gaat maar door. Dat mag ook, niks mis mee, het maakt het leven gemakkelijker. Maar hoe langer hoe meer God werd vergeten, werden ook eeuwenlange waarden vergeten. Waarden die in God hun oorsprong hebben, zoals: trouw, gezag, plicht, dienstbaarheid aan de naaste, eer aan God. Zonder God wordt de wereld van velen regelmatig op zijn kop gezet. De wolven zorgden voor nieuw leven en orde in natuur. Laten wij ook de Verrezen Heer Jezus Christus in ons leven ook de ruimte geven. Ja, de Verrezen Heer wil u intenser ontmoeten, van hart tot Hart. U weet waar u Hem kunt vinden: in gebed, in de Kerk, in de Heilige Communie komt Hij bij ons. Hier geeft Gij ons de kracht om verder te gaan, hier wordt Hij ons Vriend, onze beste Vriend die ons helpt om ons leven, onze leefwereld en omgeving leefbaar te maken. 

Met Pasen vieren we dat de Heer Jezus leeft. Uit eigen kracht is Jezus Verrezen, opgestaan uit de dood. Als we geloven in de Heer, als we Zijn vriend zijn, leven we echt. Dan heeft de dood geen vat op ons. Beste mensen, De Heer biedt ons leven en voor straks eeuwig leven aan. Hij wil onze Vriend, onze beste Vriend, worden en we kunnen dat hier laten gebeuren. Kortom, open uw hart voor de Levende Heer.

Amen.