• darkblurbg

23-02-2014: De preek van de zevende zondag door het jaar 2014
Als wij in onze tijd over ‘heilig’ of ‘heiligheid’ horen spreken, dan denken we meestal aan hen die door de Kerk ‘heilig’ verklaard werden: de Heilige Antonius, de Heilige Dionysius, de Heilige Thérèse van Lisieux, de Heilige Pastoor van Ars, enz… Deze heiligen hebben een dag in het jaar waarop ze speciaal herdacht worden in de liturgie. Maar de lezingen van deze zondag kunnen ons helpen om wat ruimer te denken over de heiligen en heiligheid. Ten eerste heeft heiligheid te maken met God. “Ik, de Heer uw God, ben heilig”, moet Mozes zeggen tegen het volk. Ieder die in God gelooft, zal in de Heer ‘de’ Heilige ontdekken. In Eucharistisch Gebed II, dat volgens degenen die het kunnen weten teruggaat tot de derde eeuw, wordt God “de Bron van alle heiligheid” genoemd. We stellen de vraag: waarin bestaat dan de Heiligheid van God? Twee dingen: er is de ‘wezenlijke’ Heiligheid van God, d.w.z. Hij is verheven boven alles wat is, met niets te vergelijken, oneindig verheven boven al wat is. Vervolgens is er de ‘morele’ Heiligheid van God, d.w.z. zijn ‘volmaaktheid’ in al het positieve: volmaakte goedheid, volmaakte liefde, volmaakte vrede; zoals Jezus in het Evangelie zegt: “Weest volmaakt, zoals uw Vader in de Hemel volmaakt is”.

En zo komen we bij de heiligheid van de mens, een gevolg van Gods heiligheid. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om bijzondere uitverkoren mensen; ieder mens is heilig vanaf het allereerste begin, ongeveer negen maanden vóór de geboorte, tot de natuurlijke dood op het eind. Het leven is heilig. Een groot probleem in onze samenleving is dat men het leven niet meer als ‘heilig’ beschouwt, een drama met grote gevolgen; denk maar aan de euthanasiewet voor minderjarigen in België. Vanaf het midden van vorige eeuw kwam er een beweging op gang die vooral op het ‘ik’ gericht was. De warmte van Gods aanwezigheid werd niet meer gevoeld omdat men vooral naar zichzelf keek, men keek minder naar de ander, minder naar de Heilige God. God werd zelfs vergeten en aan de kant geschoven. En toch… en toch wordt ieder mens nog steeds uitgenodigd om het leven te richten op de Heer en het leven in overeenstemming te brengen met het Evangelie. Als men dat doet dan lijkt men op Jezus, op Gods Zoon. Sommige mensen lijken meer op Jezus: de Heilige Antonius, de Heilige Thérèse van Lisieux, de Heilige Pater Pio, misschien uw eigen vader of moeder; anderen lijken minder op Jezus: bommenleggers, dieven, rovers en bandieten. Toch is elke gedoopte en gelovige geroepen om zijn of haar leven te ijken op Jezus, om steeds ‘volmaakter’ te worden, zoals Jezus zegt: “Weest volmaakt, zoals uw Vader in de Hemel volmaakt is”. Onze daden mogen een afspiegeling zijn, een weerglans, van de Heilige God zelf; steeds meer op Jezus lijken! Daarom zegt Jezus: geen oog om oog, tand om tand, maar als iemand u op de rechterwang slaat, biedt hem ook de linkerwang aan; niet uw naaste beminnen en uw vijand haten, maar uw vijand beminnen en bidden voor wie u vervolgt. Ja, dat is pas radicaal, dat is Christelijk, het doet ons duizelen. En toch… als we dat doen zal ‘de boze’ en de boosheid geen groot allesvernietigend vuur of een diepe ravijn worden, maar blijft het – hopelijk – een klein vervelend vlammetje of een hobbel onderweg. Onze Christelijke roeping: omgaan met hobbeltjes en vlammetjes, ze zeker niet groter laten worden! Ik hoop dat u dat beseft, maar dan ook echt! Als u het écht beseft, dan weet u – en heeft u het gevoeld – dat zo’n levenswijze enorm veel moeite kost. Daarom roept Jezus ons op om ‘heilig’ te zijn.

Beste mensen, ik ga een beetje provoceren: Wat is het doel van het leven? Het doel van het leven is dat men mekaar helpt om ‘heiligen’ te worden! Als mensen jarig zijn, worden de beste wensen aangeboden, in de trant van: “Ik wens je nog vele jaren en een goede gezondheid”. Dat is vriendelijk natuurlijk, maar dat is te weinig; het betekent eigenlijk niets, echt niets! Alsof het doel van het leven de gezondheid is. Op een goeie dag zijn we onze gezondheid kwijt. Zoals die man die op zijn sterfbed lag, zijn huisdokter kwam er nog eens bij en zei: “Ge ziet er vandaag veel beter uit!” “Ja ja,” zei die man, “ik zal nog genezen zijn voor ik sterf.” Nee, het doel van het leven is niet de gezondheid. Anderen wensen een mooi huis en materiële dingen. Had de Heilige Familie (Jezus, Maria en Jozef) een grote villa ergens in de buitenwijk van Nazareth? Nee, natuurlijk niet. Het doel van het leven is niet het hebben van materiële zaken, ook niet de gezondheid, geen dingen van de wereld die velen koortsachtig achternalopen. Voor alle duidelijkheid: ge moet de dingen natuurlijk niet minachten! Als ge u elke dag moet afvragen hoe ge tijdens de dag de eindjes aan elkaar knoopt, dat is ook niet goed. Maar ge moet de aardse dingen hun juiste plaats geven in het scheppingsplan van God. Het doel van het leven is ‘de volheid van liefde’, oftewel: heiligheid. Weet dat voor ieder persoon, voor ieder gezin, een Goddelijk plan bestaat! Mevrouw, als u gehuwd bent, weet dan dat God voor uw man een plan van heiligheid heeft. Meneer die gehuwd zijt, weet dat God voor uw vrouw een plan van heiligheid heeft uitgekiend. Ook voor de kinderen heeft God een plan van heiligheid, voor elk kind, voor elke tiener, ook als men nog niet of niet getrouwd is. Onze taak is om aan dat plan gestalte te geven, met aandacht en liefde, om met God samen te werken, opdat u en uw dierbaren heilig worden! Dat is dé belangrijkste opdracht in dit leven! Als ge u daarvan bewust zijt en die taak ter harte neemt: “dan zal de rest u er bijgegeven worden” zegt Jezus.

Hoe worden we heilig? Zorg dat u God ontmoet, dé Heilige, die uw hart vult met liefde, vrede en goedheid. Zorg dat u de Heer Jezus ontmoet in de ‘Heilige’ Communie. De Heer Jezus helpt u om de schatten van het geloof in u op te nemen, als een spons. En wie zo de Heilige Jezus omarmt, vindt niet alleen God, maar ook de zin van het eigen leven. Als wij de Heer zo hebben leren kennen mogen wij instrumenten worden van liefde, vrede en goedheid in deze wereld. Dan zijn we echt Heilig en wordt deze wereld het ook.

Amen.