• darkblurbg

19-06-2014: De preek van Sacramentsdag 2014
Het is vandaag Sacramentsdag, of anders gezegd: het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus. Een hele mond vol. De eerbied voor de Heilige Communie, de aanwezigheid van Jezus Christus onder de gedaante van brood en wijn, heeft in de loop der eeuwen allerlei vormen aangenomen. Vanaf 1246 werd het een feestdag in het bisdom Luik, de Heilige Juliana van Cornillon had zich daarvoor ingezet. Zes jaar later (1252) blijkt het in verschillende Duitse gebieden een feestdag te zijn; in 1264 bepaalde de Paus dat het feest in heel de Kerk gevierd zou worden. Eeuwenlang werden in Katholieke streken processies gehouden. De ouderen onder u hebben de Sacramentsprocessies nog wel meegemaakt. Hier en daar gebeurt het nog, ook in Tilburg. Zo zal er vandaag om 16.30u een Sacramentsprocessie gehouden worden die vertrekt aan de Margarita Mariakerk aan de Ringbaan West naar de Petrus en Pauluskerk en weer terug. 

Dit Hoogfeest van Sacramentsdag is een mooie gelegenheid om Jezus Christus lof en dank te brengen. Want God zelf heeft onder ons tegenwoordig willen blijven, niet onder de gedaante van aardse kostbaarheden – goud of juwelen – maar als eenvoudig dagelijks voedsel: brood. Ja, wij bewieroken de Heilige Hostie en we gebruiken aardse kostbaarheden – een mooie kelk, een mooie monstrans, mooie kandelaars – om eer en dankbaarheid te tonen. We knielen niet neer voor een stukje brood en we aanbidden geen symbool, maar we knielen voor Jezus zelf, we aanbidden Hem onder de gedaante van Brood. En wat helemaal bijzonder is: in de Mis mogen wij in de Heilige Hostie Jezus zelf ontvangen, dichter kan Hij niet komen. Hij wil werkelijk één zijn met ons, zodat wij van onze kant ook één kunnen worden met Hem, én ook één kunnen worden met elkaar als leden van één gezin, broers en zussen van elkaar, kinderen van God onze Vader in de Hemel. Prachtig toch! Van alle zeven sacramenten is dit het mooiste: Jezus zelf maakt ons in Zichzelf tot één gezin. 

In de Heilige Communie, in het Allerheiligste Sacrament, is de diepe en grenzeloze liefde en nederigheid van onze Heer Jezus tastbaar aanwezig. Hij, die vóór alle tijden en van ‘al zo hoge’ kwam, is bereid om ‘naar beneden’ te komen, naar ons mensen. Hij komt tijdens de Mis aanwezig op het altaar. En, beste mensen, we worstelen allemaal wel eens met het leven. Moeilijkheden, ziekte, bij onszelf of bij dierbaren, is nooit helemaal ver weg. Maar God heeft zichzelf tot mens gemaakt, Hij is onze broeder geworden. Zijn liefde ging zo ver. Maar Zijn liefde ging nog verder: als mens heeft God zich vernederd tot de dood aan het Kruis. Aan het Kruis heeft Hij al het kwade van de wereld op zich genomen; Jezus is eraan onderdoor gegaan, als graan vermalen, als een druif uitgeperst. Maar Gods liefde ging nog verder: Hij wilde aan het Kruis ons brood en onze wijn worden, voedsel voor onderweg. Op de avond vóór Zijn lijden en Kruisdood gaf Hij zichzelf als voedsel aan alle mensen van alle tijden, om zich met ons te kunnen verenigen en ons zo op te kunnen nemen in Zijn Goddelijk leven. Zou een mens ooit op de gedachte kunnen komen dat God mens werd, en Zichzelf als voedsel zou geven in de gedaante van brood? In het Evangelie van vandaag waren er velen die het niet geloofden en ze zeiden: “Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven?” Als je het Evangelie verder leest, dan lees je dat ze vertrokken: “Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap” staat er. Zelfs in onze tijd zijn er mensen die het niet willen of kunnen geloven; ze zeggen: “Het brood is symbolisch bedoeld”. Maar als Jezus het alleen maar symbolisch bedoelde, waarom verlaten ze Hem dan? Als het symbolisch bedoeld is, had Jezus kunnen zeggen: “Blijf bij mij, Ik bedoelde het zo niet, ’t is maar symbolisch bedoeld”. Maar Jezus bedoelde het letterlijk! Misschien begrijpen wij het ook niet helemaal. Dat is niet erg, het blijft een groot mysterie. Maar als wij iets niet begrijpen moeten we het niet veranderen, maar proberen te begrijpen. Hoe? Door te bidden, te bestuderen, te mediteren tot je begrijpt wat Jezus bedoelt. En zelfs dan blijft het een mysterie.

De liefde van de Heer Jezus is zo groot… Hij nodigt ons uit om Hem als voedsel tot ons te nemen en ons met Hem te verenigen, zodat we het eeuwig leven ontvangen, waartoe we uitgenodigd en geroepen zijn. Dat grote en kostbare mysterie van Gods liefde vieren we vandaag én elke zondag in de Mis.

Amen.