• darkblurbg

01-01-2014: De preek van Nieuwjaarsdag 2014
Een aantal jaren geleden heeft een dominee in Amerika zijn gelovigen op nieuwjaarsdag naar de kerk gelokt. Hij had een origineel idee. Onder de gelovigen die naar de kerk kwamen, verlootte hij een auto en een motor. Om precies te zijn: een nagelnieuwe Crysler van 13.000 en een Harley Davidson van 7.000 dollar. In een interview zei de dominee dat de auto en de Harley bedoeld zijn om de minder trouwe kerkgangers naar de kerk te lokken. U die hier in de kerk aanwezig zijt, u bent niet gelokt. Ik heb geen lotto moeten organiseren. U bent naar hier gekomen omdat u aanvoelt: het is goed om deze morgen naar de Kerk te komen. Want er is veel dat we het afgelopen jaar gekregen hebben en hebben meegemaakt, positief en negatief. We kijken nu ook vooruit naar het nieuwe jaar dat we beginnen, we willen de Heer vragen dat we mogen voelen, diep in ons hart, dat Hij bij ons is, wat er ook zal gebeuren.

We kijken vandaag achteruit. Hoe was het jaar 2013? Ieder van ons heeft weer andere dingen meegemaakt. We denken aan de negatieve dingen: mensen die gestorven zijn, leed bij dierbaren of bij onszelf – vaak is het leed dat dierbaren treft pijnlijker. We denken ook aan de oorlog in Syrië, Egypte, instabiliteit in islamlanden en Midden-Afrika. Vooral Christenen hebben daaronder te lijden. In de geschiedenisboeken zal zeker ook de monsterstorm op de Filippijnen vermeld worden. De lezingen die we vandaag lezen in de Kerk willen ons een recept geven om goed om te gaan met wat ons overkomt. Zo mogen wij allemaal God ‘Abba, Vader’ noemen. Als God onze Vader is, zijn we broers en zussen van elkaar, geroepen om elkaar te helpen als het nodig is, dichtbij en veraf. Het recept in het Evangelie gaat over Jezus en de herders. De herders vertelden wat ze gezien hadden, het Kind Jezus, liggend in een kribbe. De herders wisten dat het Kind geen gewoon kind was, het was de Messias, Degene die de mensen zou bevrijden uit hun zonden, Degene die nieuw leven zou brengen. Hoe brengt God nieuw leven? Dóór ons, wij mogen onze handen en voeten laten wapperen. Op 1 januari vieren we ook Maria, de Moeder van God. Aan het Kruis heeft Jezus zijn Moeder ook aan ons gegeven: “Ziedaar, uw Moeder!” zei Hij tot zijn beste vriend Johannes. Door het doopsel zijn we ook bevriend met Jezus en dus zegt de Heer ook tot ons: “Ziedaar uw Moeder”. Oud- en nieuwjaar, een scharniermoment, we krijgen de kans om een nieuw begin te maken, een nieuwe start. Zoals in de Eerste Lezing: “Moge de Heer u zegenen en behoeden”. We denken aan de positieve dingen die we het afgelopen jaar hebben meegemaakt: in het persoonlijke leven, in de wereld, maar zeker ook in de Kerk. Paus Franciscus is ‘man van het jaar’ geworden, omdat hij in zijn eentje een nieuwe sfeer heeft gebracht in de Kerk en hopelijk ook in de samenleving, minder hard, hartelijker. Mensen praten weer positief over de Kerk; de Boodschap slaat weer aan bij mensen die niet regelmatig naar de Kerk gaan. Hopelijk zet die tendens door in het nieuwe jaar. We hebben het afgelopen jaar ook weer mensen ontmoet die ons leven verrijkt hebben, er zijn dingen die goed zijn gelopen, dingen/gebeurtenissen die ons echt gelukkig hebben gemaakt. We danken God de Heer voor alle dingen die Hij mogelijk heeft gemaakt. Wat verwachten we van 2014? We mogen allemaal verwachtingen hebben. Als we dat onder woorden brengen, en bij God brengen, dan kan de Heer die verwachtingen zegenen. Misschien hoopt u de lotto te winnen zodat u niet meer hoeft te werken, ik weet niet of God dat zegent. Anderen hebben verwachtingen rond kinderen en kleinkinderen, bepaalde dromen, ik vermoed dat de heer dat wel zegent. We hopen allemaal op een wereld waar meer vrede is, en liefde, en verdraagzaamheid, zonder extremisme of uitsluiting van mensen.

We weten niet wat de toekomst brengt. Wat we wel kunnen doen is Nieuwjaar vieren zoals de Kerk het viert: de Boodschap dat we een Vader in de Hemel hebben; we hebben een Grote Broer Jezus die van ons houdt en Zichzelf aan ons geeft in de Communie als voedsel voor onderweg, een heel jaar lang; we hebben Maria, een Moeder die met ons meegaat in goede en kwade dagen; we hebben elkaar. Als we dat beseffen worden we gezegend, zoals Mozes het volk zegende: “Moge de Heer u zegenen (…) en u vrede schenken”. Mogen we daarvan uitdelen, zoals Maria. Maria heeft altijd met vertrouwen naar de toekomst gekeken, ze vertrouwde erop dat God voor haar zou zorgen, wat er ook zou gebeuren. Het is een houding die toelaat dat God grote dingen kan doen. Laten wij op deze eerste dag van het jaar het voorbeeld van Maria volgen, maar ook aan de hand van Maria, onze Moeder in de Hemel. Beste mensen, Dat hoop ik voor u. Neen, ik kan geen auto of een Harley Davidson verloten, maar er zijn grotere dingen die het materiële ver overstijgen, oneindig ver overstijgen. Vanuit deze gedachte wens ik u allen een zegenrijk 2014.

Amen.