• darkblurbg

26-12-2014: De preek van Tweede Kerstdag 2014
Jezus is nog maar pas geboren, Hij ligt in de kribbe, maar over de kribbe hangt nu al de schaduw van verwerping, de schaduw van het kruis. Ieder die Jezus volgt zal dat ondervinden. De dag na het feest van de geboorte van Jezus gedenken we Stefanus, de allereerste die met zijn bloed getuigde van de Heer. We weten dankzij Lucas dat Stefanus een man vol geloof was, vervuld van Gods Heilige Geest. Stefanus werd gekozen tot helper van de apostelen, en was dus één van de eerste zeven diakens. Stefanus onderging hetzelfde vonnis als Jezus: hij werd aangeklaagd, voor het Sanhedrin gebracht, terechtgesteld. Een paar gebeurtenissen die bij zijn sterven vermeld worden herinneren aan de doodstrijd van Jezus; de uitspraak “Heer, ontvang mijn geest” is een echo van het “Heer, in uw handen beveel Ik mijn geest”. Zoals Jezus bidt ook Stefanus om Gods vergeving voor zijn beulen: “Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen”. Het verhaal van een Christelijke martelaar, iemand die zijn leven geeft voor anderen, om anderen tot bij God te brengen.

Een paar uren geleden zongen we nog vreugdevol samen met de Engelen: “Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft”. Nu horen we van een boze groep mensen die hun oren dichtstoppen en vol haat op Stefanus afstormen. Kerstgeluk om het Kind Jezus aan de ene kant, een stervende volgeling van Jezus aan de andere kant. Daar gaat onze kerstsfeer… En toch… we kunnen iets leren uit deze lezingen. We mogen beseffen dat het leven van een Christen niet altijd over rozen gaat. Het leven is niet alleen knus en gezellig en vol plezier en vreugde. Toch nodigt de Heilige Stefanus ons uit om te doen wat hij deed: kiezen voor Jezus. Zo’n keuze wordt niet altijd begrepen door mensen om ons heen, je staat wat apart. Gelukkig zijn er mensen die de Heer willen volgen, ook jonge mensen, en die vinden elkaar. De Heer Jezus zorgt ervoor dat de banden hecht zijn. Vandaag worden wij allemaal uitgenodigd – misschien wel uitgedaagd – om echt voor de Zoon van Maria te kiezen. Vragen we aan Maria ons daarbij te helpen. Maria heeft meegewerkt om Jezus te laten geboren worden. God had haar zo mooi en vol liefde gemaakt, omdat Hijzelf in Maria mens wilde worden; God wilde zich door Maria aan de wereld schenken. Laten wij ook tot Maria gaan, onze Hemelse Moeder. Zij zal ons leren te kiezen voor haar Zoon; Maria zal ons leren haar Zoon lief te hebben. Maria zal ook ons dragen en beschermen om voor altijd aan Jezus toe te behoren. Als we dat doen dan zal er blijvende vreugde in ons hart zijn.

Trouwens, als we de Bijbel goed lezen, dan hoort bij Jezus een keuze: Maria kiest ervoor om Moeder van God te worden; Jozef kiest ervoor om als een pleegvader Jezus op te voeden en te beschermen; de herders kiezen ervoor om hun schaapjes achter te laten en het Kind te aanbidden; de drie Wijzen kiezen ervoor om voor een pasgeboren Koning een reis te maken naar een ver en onbekend land; Stefanus kiest ervoor om zijn geloof te bewaren ondanks de crisis waarin hij zit. Met open armen vraagt het Kind Jezus in de kribbe aan ons: “Neem je Mijn liefde aan? Wil je in Mij geloven? Wil je je door Mij laten redden? Kies je hier voor, kies je voor Mij?” Als we dat doen dan zal op het eind van ons leven het volgende gebeuren: dan zegt God: “Nu is het Mijn beurt! De Heiligen kozen voor Mij, ze hebben Mij zichzelf gegeven, kan Ik nu minder geven dan Mezelf zonder maat? Ik omring hen met Mijn licht. Ik zal gaan voorbij hun hoogste hoop, verwachtingen en dromen. Maar het is nog niet het beste van Mijn Hart: Ik schenk hen meer dan het Paradijs, Ik schenk hen Mijn leven, Mijn Goddelijke natuur, Mijn eeuwige en oneindige wezen. Maar het is nog niet genoeg: Ik moet de ziel zijn van hun ziel, Ik moet hen doordringen met Mijn Godheid, zoals vuur ijzer doordringt. Ik zal mezelf met hen verenigen zodat we één worden, zodat ze worden als God zelf!” Wat een belofte! Het zal zijn zoals de Heilige Kerkvader Athansius zegt: “God werd mens zodat de mens God kon worden”. Moge vandaag de Heilige Stefanus ons sterken in de goede keuze voor Jezus.

Amen.