• darkblurbg

19-10-2014: De preek van de negenentwintigste zondag door het jaar2014
“Geeft aan God wat God toekomt”. Maar… wat komt God toe? Wat moeten wij God geven? Als we kijken naar de mensen: niemand wil ongelukkig zijn, iedereen wil gelukkig zijn en zich gelukkig voelen. Als Christen mogen we geloven dat het geluk hier op aarde een voorsmaakje van de Hemel is. We proeven al iets van het geluk van de Hemel. En toch… het pure geluk bestaat niet op aarde. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze volmaakt gelukkig zijn. Er is regelmatig sprake van ‘afscheid nemen’: je neemt afscheid van je gezondheid, je wordt geconfronteerd met smart en lijden bij jezelf of anderen, je ondergaat een teleurstelling; er is altijd wel iets dat ons teleurstelt in de wereld en in het leven. Toch mogen we geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, gekomen is om ons onderricht te geven op de weg naar het geluk, oftewel: de weg naar de Hemel. “Geeft aan God wat God toekomt” is een gouden tip. De Heer leert ons in het leven te allen tijde rekening te houden met God. De Heer Jezus nodigt ons uit tot overgave aan God te komen, het is een levenstaak. We weten als Christen dat God liefde is: “God heeft u lief” lezen we in de tweede lezing. Met Gods liefde kunnen we alle moeilijkheden die op onze levensweg komen overwinnen; Jezus nodigt ons uit om in ons hart de liefde tot God te beleven. “Geeft aan God wat God toekomt”, oftewel: kies bewust vóór God en tegen het kwade, of de personificatie van het kwaad: de Satan of Duivel. Als wij vóór God kiezen – vóór Jezus want dat is hetzelfde – dan zal Hij ons leiden naar het volmaakte geluk. De Heer Jezus wenst dat wij hier op aarde gelukkig zijn én dat we eens met Hem in de Hemel zullen zijn. Dat is het doel van Jezus’ komst en het is Zijn grootste wens. 

In de tweede lezing lezen we: (“God heeft u lief) en Hij heeft u uitverkoren”, oftewel: Hij kent u, de Heer kent u beter dan uw vrouw of man, de Heer kent u beter dan uw beste vriend of vriendin, de Heer kent u beter dat ge uzelf kent. Ja, er zullen zeker bittere momenten op onze levensweg komen, obstakels, hindernissen, drempels – hordes te nemen – de een wat hoger dan de ander. Maar God “heeft u uitverkoren” en helpt u elke hindernis te nemen. God de Heer zal ieder helpen die een begin maakt met het begaan van Zijn weg, soms een Kruisweg. “Geeft aan God wat God toekomt” oftewel: blijf niet steken, blijf niet uitgeput hangen op een horde. Kijk niet naar de drempels en hordes, maar kop op, streef naar de Hemel, het Paradijs; we kunnen het ons niet voorstellen, maar het is werkelijkheid, “de Heer heeft u uitverkoren”. Hoe word je gelukkig? Door één te worden met God, met Jezus. Dat is alleen maar mogelijk als we “aan God geven wat God toekomt”, als we ons openstellen voor God en gaan leven zoals Jezus het geleerd heeft. Politicus, zakenman, bouwvakker, student, pastoor, misdadiger, terrorist of dief… allemaal verlangen ze naar het geluk. Dat wil iedereen. Het verschil ligt alleen in de manier waarop men dat geluk probeert te vinden. “Geeft aan God wat God toekomt”, dat betekent dat we Zijn Geboden moeten respecteren, alle Tien. Betekent dit dat gelukkig worden moeilijk is? Neen, gelukkig worden is iets heel eenvoudigs. Zo eenvoudig dat als we niet opletten we er ongemerkt aan voorbij lopen. Het gaat er om dat we moeite doen om het geloof te verwerven, dat we moeite doen het goede te doen, dat we de barmhartigheid en de liefde handen en voeten geven. Zo word je gelukkig. Gelukkig worden betekent ook dat je er voor kiest niets te maken willen hebben met het kwaad, de zonde, de duisternis, de werken van de Boze Geest. En als je valt… als je ontdekt dat je als mens toch weer tekort schiet, oriënteer jouw leven dan weer op God de Heer Jezus. Want zonder Hem gaat het niet. Zoek de Heer in de Eucharistie, voedt u met Hem die voor ons het Brood des Levens is geworden. Zo wordt je één met Hem en dan kun je Hem loven, prijzen en danken. “Geef aan God wat God toekomt”. 

Ik wil eindigen met een anekdote, iets wat ik heb meegemaakt. Ik sprak onlangs een vrijwilliger in onze parochie en die zei: “Goh, al wat ge aan de mensen geeft – het ging over aandacht geven – krijg je van de mensen terug, zelfs meer dan je gegeven hebt”. Laten wij aan God geven wat Hem toekomt, we zullen het honderdvoudig terugkrijgen in de vorm van geluk hier op aarde en eens het eeuwig geluk in de Hemel.

Amen.