• darkblurbg

08-06-2014: De preek van Pinksteren 2014
Vandaag vieren we Pinksteren, de Heilige Geest daalt neer over hen die bijeen waren. Wij zijn hier ook bijeen, moge de Heilige Geest ook over ons neerdalen. In de lezingen van vandaag wordt de Heilige Geest beschreven met drie symbolen. In het Evangelie 'blaast' Jezus over zijn leerlingen en zegt: "Ontvangt de Heilige Geest", Gods Adem. In de eerste lezing is er sprake van een 'gedruis' "alsof er een hevige wind opstak en heel het huis (...) was er vol van". Tenslotte is er sprake van 'vuur', "in tongen verdeeld, dat zich op ieder van hen neerzette". Drie symbolen: adem, wind, vuur.

Op de eerste bladzijde van de Bijbel staat dat God 'Zijn Adem' in de neus van Adam blaast, en Adam wordt een levend wezen. U weet ook, een mens die niet meer ademt is dood, die heeft zijn of haar laatste adem uitgeblazen. Wie innerlijk bezielt wordt door de Geest van God, wie 'ademt/leeft in God', is onsterfelijk en zal blijven leven over de dood heen. Dat is de Blijde Boodschap van het Christendom. Als mensen in nood zijn, wordt er soms mond-op-mond beademing toegepast. Dat is een beeld van wat God met ons doet: als wij God ontmoeten, blaast Hij Zijn Adem in onze ziel, in ons hart en dan wekt Hij ons tot leven. De Heer inspireert (inspirare – inblazen) ons om van ons leven iets moois te maken. Het tweede beeld is de 'wind'. Wind kun je niet zien, wel voelen en horen. We horen de wind in het ruisen van de bomen, in het water dat wordt opgezweept, in zeilboten die varen, in schepen die in de storm vergaan met man en muis. De kracht van de wind is niet te temmen. Zo is de Heilige Geest ook. Je ziet Hem niet, maar Hij kan de harten van mensen opzwepen, geestdriftig maken, stormen van liefde ontketenen. Beste mensen, waar het innerlijk windstil wordt, daar kwijnt de liefde weg. Het derde symbool is 'vuur'. Vuur doet ons denken aan de brandende braambos, waar God Zijn Naam bekendmaakt aan Mozes: "Ik ben er – Ik zal er zijn voor jou"; we denken ook aan het vuur dat oplaait wanneer Mozes de Tien Geboden, Tien Leefregels, krijgt; we denken aan Jezus die zegt : "Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het oplaait!" Beste mensen, als wij door Gods Geest bezield zijn, dan zijn of worden wij vurige Christenen. Ieder van ons mag zich in het hart afvragen: "Ben ik een vurig Christen? Brandt mijn hart van liefde voor de Heer en voor medemensen?" Of ben ik uitgedoofd, uitgeblust? Adem betekent leven, wind betekent gedreven zijn, vuur betekent in brand staan.

Het is Pinksteren! Jezus zendt Zijn Heilige Geest en de apostelen worden begeesterde mensen. Er gebeuren ongelooflijke dingen: hun angst maakt plaats voor een gevoel van bevrijding; hun droefheid om het heengaan van Jezus wordt vreugde, omdat ze weten dat Hij bij hen is; de Kerk wordt geboren en we zien het bij de eerste Christenen: enthousiasme, blijheid, optimisme, liefde, vergevingsgezindheid, edelmoedigheid. Bij ons Doopsel en vooral ons Vormsel hebben wij die Heilige Geest ontvangen. We kunnen zeggen dat waar de Heilige Geest ontbreekt, daar regeert de dood, de onverschilligheid, de killigheid; waar de Heilige Geest ontbreekt worden menselijke relaties koud in de Kerk en in de wereld; waar de Heilige Geest ontbreekt stelt de mens zich in de plaats van God en beslist zelf over goed en kwaad, over leven en dood... Zoals in het Evangelie blaast Hij hier ook over ons, Zijn Adem wordt ons hier ingeblazen, zo krijgen wij de kracht om 'tegen de wind in' te varen en het vuur brandend te houden. Moge op deze Pinksterzondag Gods Geest nederdalen over ieder van ons; dat Gods Geest ons woorden in de mond legt die gesproken moeten worden; dat we met Petrus deuren en vensters open gooien om de Geest van Jezus te laten waaien in onze samenleving. Zijn Geest heeft de wereld overwonnen.

Pinksteren is het verspreiden van die Blijde Boodschap van Jezus Christus. De paardenbloem beeldt dat goed uit. Als een paardenbloem is uitgebloeid, is het een prachtige pluizenbol met heel veel zaadjes. Als je diep inademt en tegen die pluizenbol blaast, vliegen kleine parachutes op de wind overal heen. Ze hebben een 'boodschappentasje' bij, een zaadje. Zo stel ik Pinksteren voor: al die kleine zaadjes op zoek naar een goede voedingsbodem en licht en water om te groeien en te bloeien. Een wolk van die 'boodschappentasjes' vol verhalen over de liefde van Jezus Christus en de vrede die Hij wil geven, komt hier aanwaaien. Aan ons om die 'tasjes' uit te pakken en er iets mee te doen: opvangen, goede voeding en blijvende aandacht geven en dan... dan groeit de Blijde Boodschap van Jezus in ons hart en vanuit ons hart in de wereld.

Amen.