• darkblurbg

20-10-2013: De preek van de negenentwintigste zondag door het jaar 2013
Voor de meeste jonge mensen is het bekend, ouderen zegt het niet zoveel: twitteren. Wat is dat? Het is zelfs een werkwoord: ik twitter, jij twittert, hij twittert, wij twitteren… Het is dus niet alleen iets wat een vogeltje doet. Als je twittert verstuur je via internet korte berichtjes, maximum 140 letters. Je kunt zeggen wat je die dag gaat doen of aan het doen bent, wat je bezig houdt, wat je belangrijk vindt en wilt delen met je volgers. In het begin dacht ik: “Waar is dat goed voor? Wie doet dat nu?” Ondertussen heb ik ontdekt dat miljoenen mensen twitteren. Naast gewone mannen en vrouwen zijn daar hele bekende mensen bij: de president van Amerika Barack Obama met meer dan 38 miljoen volgers, het Nederlands Koninklijk Huis met 128 duizend volgers, Maxime Verhagen met meer dan 93 duizend volgers, de voetballer Wesley Sneijder 2,2 miljoen volgers. Vele mensen willen weten wat ze doen, je kunt ze volgen op twitter. 

Beste mensen, Ik ben zeker dat Onze Lieve Heer of Onze Lieve Vrouw graag hebben dat we met hen twitteren. Laat Jezus en/of Maria een paar keer per dag weten waar je mee bezig bent, wat je gaat doen, wat je belangrijk vindt en met hen wilt delen. Trouwens, in het eerste vers van het Evangelie van vandaag nodigt Jezus zijn leerlingen uit dat ze “steeds moesten bidden en daarin niet versagen”, niet opgeven, doorgaan! “Steeds bidden”, altijd bidden, is dat moeilijk? Niet echt als je weet wat de Heer ermee bedoelt. Het wil niet zeggen dat we de hele dag Weesgegroeten en Onze Vaders moeten bidden; met “steeds bidden” bedoelt Jezus dat we mogen geloven dat Hij dicht bij ons is en luistert. En volgens mij heeft de Heer nog het liefst dat we gewoon met Hem ‘buurten’, de dingetjes zeggen die ons bezig houden, een beetje twitteren als vrienden onder elkaar. Zeker als we gedoopt zijn mogen we vanuit ons geloof en onze liefde beseffen dat de Heer Jezus aan onze zijde staat, dicht bij ons en luistert. Daarom, vertel Hem wat je gaat doen en waar je mee bezig bent. Het hoeft niet zo lang te zijn, maar doe het; zoals een twitterberichtje, maximum 140 letters. Het is twitteren met God, een hele dag lang.

Maar omgekeerd: God twittert ook! Je kunt het kort of lang stil maken in je hart, luisteren naar de Heer. Zoals je bij twitteren kunt volgen wat anderen doen, zo kun je ook volgen wat God doet, luisteren, kijken naar wat de Heer met jouw leven wil doen, waar Hij je toe uitnodigt. Daarvoor hebben we de Bijbel, de Heilige Schrift, vol beloftes over wat God doet en van plan is te doen. Zoals je soms verbaasd bent welke weg mensen in hun leven gaan, zo kun je het stil maken in je hart, de Bijbel lezen, en versteld staan welke kant God met je wil meegaan. Trouwens, God is niet zoals het weer: veranderlijk, wispelturig. God en Zijn beloften zijn betrouwbaar en veranderen niet. Er staan vele beloften in de Bijbel. Ik denk dan aan het visioen dat Johannes opgeschreven heeft, de woorden van Jezus: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen en maaltijd houden” (Openbaringen 3,20). De schilder Holman Hunt werd door dit vers geïnspireerd tot het maken van een schilderij: Jezus, het Licht der wereld, staat bij een deur, overwoekerd door klimop en onkruid. De deur staat symbool voor iemands leven. Deze persoon kent Jezus niet echt en heeft Hem nog niet uitgenodigd om in zijn/haar leven binnen te komen. Jezus staat aan de deur en klopt en wacht… Hij wil graag bevriend worden. Sommigen hebben tegen de schilder gezegd: “Je bent vergeten een deurknop te schilderen”. “Neen” zei hij, “er is maar één deurknop en die zit aan de binnenkant.” M.a.w. wij kunnen de deur openen; de Heer zal nooit inbreken of de deur forceren. Als we de deur openen belooft Hij: “Ik zal binnenkomen en maaltijd houden”. Maaltijd houden doe je onder vrienden; het verwijst ook naar de Eucharistie, naar datgene wat we hier in de Kerk vieren. Hier komt de Heer bij ons. Geweldige beloften staan er in de Bijbel. Zoals Paulus in de Tweede Lezing zegt: “Bedenk (…) hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de Heilige Geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus”. Geweldige beloften staan er in de Bijbel, bijvoorbeeld de Eerste Lezing: als we zoals Mozes onze armen, of ons hart, opgeheven houden naar God, dan zijn we aan de winnende hand. Ons hart opheffen, of twitteren met God, dan kunnen we ook tot de ontdekking komen dat de Heer ons soms andere dingen geeft dan wat we vragen of verwachten.

Onlangs vond ik een mooie tekst, ik lees hem voor: “Ik bad om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik bad om wijsheid, en God gaf me problemen om mij te leren ze op te lossen. Ik vroeg om geluk en voorspoed, en God gaf me hersens, spieren en een mond om ermee te werken. Ik bad om moed, en God gaf me angsten om te overwinnen. Ik bad om liefde, en God gaf me moeilijke mensen om hen te helpen. Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen. Ik dank God dat Hij niet al mijn gebeden verhoord heeft. Ik kreeg niet waar ik om vroeg, maar God gaf me alles wat ik nodig had”.

Amen.