• darkblurbg

08-09-2013: De preek van de drieëntwintigste zondag door het jaar 2013
Dierbare parochianen, Paus Franciscus heeft een emotionele oproep gedaan om gisteren te vasten en te bidden om de vrede te bekomen in Syrië. Hij heeft gevraagd om zaterdag 7 september, de vooravond van het feest van de geboorte van Maria, Koningin van de Vrede, te bidden om vrede te bekomen. Hij zegt: “Aan Maria vragen we dat zij ons zou bijstaan om geweld, conflict en oorlog te beantwoorden met de kracht van de dialoog, van de verzoening en van de liefde. Maria is Moeder: dat Zij ons helpt de vrede te vinden; allen zijn we Haar kinderen. Help ons Maria”. Gisterenavond hebben we na de avondmis tot 21.00u in deze Kerk gebeden voor Syrië. De sfeer was goed, mooie muziek en relatief veel volk. Het was allemaal kort dag om het te organiseren, we hebben geprobeerd zoveel mogelijk mensen te bereiken, ook via het Brabants Dagblad, maar via die weg is het niet gelukt. Met dank aan het Brabants Dagblad. Ge moet blijkbaar een afwijkend Katholiek geloof hebben, of misschien wel voor de oorlog in Syrië zijn, om in het Brabants Dagblad aan bod te komen. Nergens was de Pauselijke wereldwijde oproep voor de vrede te vinden. Ja, ik ben boos.

Dit gezegd zijnde, broeders en zusters, haat is één van de gevaarlijkste gevoelens in een mensenhart. Haat. Vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel worden we ermee geconfronteerd. Kaïn haat zijn broer Abel en het loopt uit op broedermoord. Ezau haat zijn broer Jacob, en dan staat er in de Bijbel: “Ezau dacht bij zichzelf: mijn vader Isaac leeft niet lang meer, daarna zal ik mijn broer Jacob vermoorden.” Haat. De zonen van Jacob haten hun broer Jozef, ze verkopen hem aan slavenhandelaars en hopen hem nooit meer te zien. Zijn kleed dopen ze in bloed van een dier en met het bebloede kleed gaan ze naar hun vader: “Vader, is dat het kleed van onze broer Jozef? Waarschijnlijk is hij door een wild dier overvallen en gedood.” Haat. Herodias haatte Johannes de Doper; ze zorgde ervoor dat hij onthoofd werd. Op vele bladzijden van de Bijbel komt haat ter sprake. Ook in de krant staan droevige verhalen over mensen die anderen haten, niet alleen in Syrië.

En dan horen we vandaag in het Evangelie Jezus zeggen: “Als iemand tot Mij komt en zijn vader en moeder niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn”, dat is hard hé. ’t Zijn haast onmenselijke woorden. Natuurlijk, we moeten dat goed verstaan! Jezus wil niet dat wij onze medemensen of ouders haten, dat zou zelfs tegen het 4de gebod ingaan: “Bemin uw vader en moeder.” Het is zeker niet de bedoeling van Onze Lieve Heer om de haatgevoelens van Kaïn en Ezau en Herodias goed te praten. Jezus oproep is om te beminnen. Daarom is het in plaats van “haten” beter om “meer beminnen” te zeggen. Dán wordt het duidelijk wat Jezus wil zeggen: “Als iemand zijn vader en moeder meer bemint dan Mij, kan hij Mijn volgeling niet zijn.” Geen aardse liefde, geen wereldse binding (aan vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters) mag gaan boven de liefde tot God. Als we God beminnen, mogen we dan in naam van God, in naam van Allah, alles doen: mensen kwetsen en doden? Natuurlijk niet. Toen in de 2de eeuw voor Christus Hannibal op sterven lag, liet hij zijn zoon roepen. Hannibal zei dat hij moest zweren zijn leven lang de Romeinen te haten; dat is heidendom. Toen in de 18de eeuw koning Lodewijk (de 16de) in Frankrijk op sterven lag, moet zijn zoon beloven dat hij al zijn vijanden zou vergeven; dat is Christendom. Maar ja, Jezus Christus komt in onze tijd niet vaak ter sprake, ook niet in het Brabants Dagblad. Tussen haakjes: ik haat de pers niet, ik ben wel boos! eerder ontgoocheld en teleurgesteld. Omdat de Heer weinig of geen plaats krijgt in het leven, vervalt de mens tot bijzaken. Alles is belangrijker: geld, een auto, het werk, vakanties, het wordt belangrijker dan Syrië, vrede, vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Wij willen de oproep van Jezus beantwoorden door Zijn Hemelse Vader op de eerste plaats te zetten; Hij moet het hoogste goed zijn in het leven. En weet u, dan komt alles goed; als we de Heer een plaats geven in ons leven, pas dan zullen we ten volle aandacht hebben voor medemensen, dichtbij en veraf.

Eigenlijk weten we het allemaal: als we iets half afwerken voelt dat niet goed omdat we tekort geschoten zijn. Zo is het ook met God. Als we de Heer niet op de 1ste plaats zetten, dan missen we de vreugde die voortvloeit uit de volle overgave aan Hem. Want in de mate dat wij ons aan God geven, in diezelfde mate geeft God zich aan ons. Pas als wij ons 100% geven aan de Lieve Heer, pas dan zal er echt liefde, vrede en gerechtigheid groeien in ons hart, omdat Hij dat IN ONS bewerkt. Als wij ons 100% geven aan de Heer, dan zal de Heer zich 100% aan ons geven, want de Heer is gekomen om te dienen, om te genezen, om vrede te geven. Paulus zegt (wanneer hij schrijft aan Filémon): “Ik wil niets afdwingen. Uw goedheid moet zich spontaan kunnen uiten.” Zo is de Heer Jezus ook. Hij dwingt ons tot niets. Hij vraagt alleen maar dat men Hem volgt. Pas dan krijgen we aandacht voor wezenlijke dingen: voor vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters in Syrië en daarbuiten. Christenen die zo de Heer Jezus volgen hebben een Boodschap voor de wereld. Kijk maar naar Paus Franciscus. Hij heeft een boodschap van GELOOF (in God en elkaar); een boodschap van HOOP (op een toekomst van vrede, want de toekomst ligt in Gods hand); een boodschap van LIEFDE (liefde voor God en elkaar, want dát gaat samen).

Amen.