• darkblurbg

06-01-2013: De preek van de Openbaring des Heren 2013
Wij zijn hier in de Kerk samengekomen om Jezus Christus te ontmoeten en te aanbidden. Zo hopen we echte aanbidders van Christus te worden. De vraag is: wat doet deze ontmoeting met ons? Is er een blijvend effect, of zijn we Jezus na afloop van de Mis weer snel vergeten? Wanneer in een school een leerling door een ongeluk plots om het leven komt, zijn de medeleerlingen geschokt en vol emotie. En dat is goed. Maar de ervaring leert dat kort daarna bijna iedereen weer op dezelfde manier verder leeft en weinigen anders gaan leven. De schok is geabsorbeerd, de emotie is verdampt. Wij mogen ons hier laten raken door de Heer Jezus. En dat is goed. Maar als we naar huis gaan, is er dan iets veranderd in ons? We kijken even naar de drie Wijzen. 

Nadat de drie Wijzen het Kindje Jezus in de stal ontmoet hadden, “vertrokken ze langs een andere weg naar hun land terug”. Ze waren gewaarschuwd niet meer langs Herodes terug te gaan omdat hij Jezus wilde doden. Herodes zag in Jezus een concurrent. Als de Mis over een half uurtje ten einde is, hoe gaan wij dan naar huis terug? Langs dezelfde weg die we tot nu toe altijd gingen? Was dat de goede weg, dat wil zeggen: de weg die ons dichter bij Jezus bracht, de weg van de echte aanbidder van Jezus? Als we eerlijk zijn zien we dat er op onze levensweg heel wat ‘Herodessen’ zijn die proberen Christus uit ons te verdrijven. Het zijn concurrenten van Jezus: dingen buiten ons, ook mensen, maar ook dingen binnen ons: ons eigen egoïsme of slechte verlangens. Tja, ze zijn er, ontken het maar niet! We hebben er allemaal mee te maken. Herodessen in ons leven. Kapelaan, aiai, als dat zo doorgaat vergelijk je straks ons nog met Herodes. Ok, we zijn anders natuurlijk. De echte Herodes wou Jezus laten vermoorden omdat Hij een concurrent was voor zijn koningskroon. Maar er zijn ook overeenkomsten, wij mensen kunnen elkaar figuurlijk en soms letterlijk naar het leven staan als ons ‘koninkrijkje’ in gevaar komt. 

Waar het vooral om gaat is de levenshouding van Herodes, waaruit leeft hij? Zo blijkt dit Evangelie met de drie Wijzen – ook koningen genoemd – heel eigentijds. Herodes lijdt aan de ziekten van onze tijd: carrière maken, maatschappelijke positie, geld, comfort, consumptie. Herodes wil zeker zijn dat hij straks geen concurrent heeft. Wij kunnen dat ook, niet door iemand te doden, maar door over iemand te roddelen, zwart maken, zijn of haar reputatie bederven zodat onze ster rijst aan het firmament. Maar zo verliezen we het zicht op de Heer Jezus Christus, die in staat is om ons leven een goede oriëntatie te geven. De Heer zorgt ervoor dat de ‘Herodessen’ die op onze weg staan verdwijnen, zodat we zicht krijgen op onze medemensen en God. De drie Wijzen – ook koningen genoemd – zijn een voorbeeld voor ons. In tegenstelling tot de meeste mensen die de ster van Jezus niet zien, zien zij de ster van Jezus wel. Ze twijfelen niet om die Ster te volgen. Hun zekerheden laten ze thuis. Financieel gaan ze er niet op vooruit. Maar het einddoel van hun reis: ze ontmoeten Jezus, de Zoon van God, de Zoon van Maria. In Jezus ontmoeten die drie Wijze koningen God, oorsprong en einddoel van ieder mensenleven.

Broeders en zusters, Het is alleen door Jezus dat we bij God kunnen komen. Een andere weg is er niet. De andere wegen zijn dwaalwegen of grote omwegen die – in het ergste geval – het einddoel niet bereiken. De drie Wijze koningen volgen de weg van Jezus met overgave. Ze ontmoeten en aanbidden Hem, die tegelijk God en mens is, volmaakt God en volmaakt mens. Jezus kan als niemand anders laten zien hoe je als mens moet zijn om gelukkig te worden en gelukkig te maken. Daarom gaan de drie Wijze koningen langs een andere weg terug, ze willen Herodes vermijden die tussen Jezus en hen in staat.

Laten wij het voorbeeld van de drie Wijzen volgen, niet de weg terug waarop we onze ‘Herodessen’ tegenkomen die ons van Jezus afhouden. Als we straks met de auto of met de fiets terugrijden, dan is soms een scherpe bocht nodig. Dan moet je aan je stuur draaien. Als wij radicaal onze levensweg willen veranderen, dan kunnen we niet zonder Gods hulp; Hij helpt ons om de scherpe bochten goed te nemen. Een radicale ontmoeting met de Heer Jezus is dan nodig: in het Sacrament van boete en Verzoening, in de Communie tijdens de Mis. Zo krijgen wij de vergeving en de kracht die nodig is om de weg van Jezus te volgen en daaraan vast te houden. En zo maken we van ons leven iets moois.

Amen.