• darkblurbg

12-05-2013: De preek van de zevende zondag van Pasen 2013
Wat doen wij hier op aarde? Wat is de zin van het leven? Wat is het doel? Ik zal het u zeggen: u bent geschapen om op Jezus Christus te lijken. Eén zijn in Christus. We horen het in het Evangelie, Jezus bidt tot God de Vader in de Hemel: “Ik bid opdat zij allen één mogen zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn”. Vanaf het eerste begin is het Gods plan geweest om u te maken als zijn Zoon Jezus. Bij de schepping, in het boek Genesis, lezen we: “God sprak: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, op Ons gelijkend” (vgl.Gen.1,26). Van alle schepselen is alleen de mens ‘naar Gods beeld’ gemaakt. Dit verschaft ons, mensen, een grote waardigheid. Spijtig genoeg weten we niet wat dit ‘ten volle’ betekent dat we naar Gods beeld zijn gemaakt. Bepaalde aspecten kennen we wel. Net als God zijn we ook geestelijke wezens, onze geest is onsterfelijk en zal langer blijven bestaan dan ons aardse lichaam; net als God zijn we intellectuele wezens, we kunnen denken, redeneren en problemen oplossen; net als God zijn we relationele wezens, we kunnen liefde geven en ontvangen; we hebben ook een moreel bewustzijn, we kunnen goed en kwaad onderscheiden, en dat betekent dat we rekenschap aan God zullen moeten afleggen voor ons doen en laten. De Bijbel en de Kerk leren dat alle mensen Gods beeld bezitten, dat is de reden waarom moord, abortus en euthanasie verkeerd zijn. Maar ons ‘beeld zijn van God’ is door de zonde beschadigd en daarom heeft God zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd om het beeld, om ons, weer te herstellen. Kortom, dat is het doel van ons leven: lijken op Jezus Christus.

De Bijbel leert en de Kerk roept op om een heel nieuw leven te leiden, een leven dat door God vorm is gegeven, een leven dat gericht is op God en andere mensen, een leven waarin God zijn Zoon in ons kan herkennen. Om het met de woorden van Jezus te zeggen (we hoorden het in het Evangelie): “Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn”. Beste mensen, het ultieme doel dat God met uw leven op aarde heeft, is niet dat u een comfortabel leven leidt zonder zorgen, zonder problemen, zonder ziekte en moeilijkheden. Het doel dat God met ons heeft is dat uw karakter tot ontwikkeling komt, geestelijk volwassen wordt en op Jezus Christus gaat lijken. Dat betekent niet dat we robotten worden. Ieder van ons is uniek geschapen en God wil die uniekheid niet tenietdoen. In de tijd op aarde die God ons geeft moeten wij getransformeerd worden, ons karakter voor de Hemel te vormen en te versterken. Als mensen ziekte, pijn, ongemakken overkomt, vragen ze zich wel eens af: “Waarom overkomt mij dit?” Er is maar één antwoord: doordat het leven af en toe zwaar is kunnen we groeien. We worden door dat wat ons overkomt geslepen als een diamant. Vele gelovigen denken dat alle problemen worden opgelost door geloof en gebed. Maar dat is niet de bedoeling! We worden geslepen zodat Jezus Christus in ons zichtbaar wordt. We gaan op Jezus gelijken door Hem in ons te laten wonen, en dat gebeurt door de komst van de Heilige Geest. Volgende week is het Pinksteren, zet uw hart open. De Heilige Geest geeft zijn kracht op het moment dat wij in geloof een stap doen. Zoals we hoorden op het eind van de tweede lezing: “Kom, Heer Jezus!”, zo mogen we ook bidden: “Kom, Heilige Geest! Maak dat ik op Jezus gelijk, dat Hij leeft in mij!” Maar bidden alleen is niet genoeg. We moeten ook zelf ons uiterste best doen om op Jezus te gelijken. Dat betekent, ten eerste: oude zondige handelswijzen loslaten; ten tweede: onze manier van denken veranderen; ten derde: nieuwe – Christelijke – gewoontes ontwikkelen. Worden als Christus is een langzaam groeiproces, we zullen er de rest van ons leven over doen; sterker nog: we kunnen steeds doorgroeien. We zijn ‘werk in uitvoering’ doordat ons karakter steeds meer op dat van Jezus Christus gaat lijken. Ons leven moet een metamorfose ondergaan zoals een harige rups die een mooie gekleurde vlinder wordt. Dat is een prachtig beeld van wat er in geestelijk opzicht gebeurt wanneer we de Heer toestaan onze gedachten te leiden. We worden van binnenuit veranderd, we worden mooier van binnen. We lijken steeds meer op Jezus Christus, Gods Zoon.

Beste parochianen, Als u aan uw lichamelijke conditie werkt, dan doet u oefeningen om uw lichaam te ontwikkelen. Beste dames, als u er mooi wilt uitzien, dan gebruikt u zalfjes en smeerseltjes en lippenstift. Zo wordt u mooi. Mooi zo! Beste kinderen, wanneer u een puzzel maakt, dan heb je alle puzzelstukjes al, het is uw taak om ze op de juiste manier in elkaar te leggen. God heeft u door het doopsel een nieuw leven gegeven; nu hebt u de verantwoordelijkheid om dat leven te ontwikkelen, mooi te maken, er een mooie puzzel van te maken. Dit betekent dat u met ernst werk moet maken met uw geestelijke groei. Want dit heeft eeuwigheidswaarde. Zoals Jezus zegt: “(Vader in de Hemel) Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben.” En waar is Jezus? Ik verwijs u naar de Mis, naar de Communie. Het deelhebben aan de communie, aan het Lichaam van Christus, heeft tot gevolg dat wij veranderen in wat wij tot ons nemen. Door de Communie, het Lichaam van Christus, dragen wij in onze geest en in ons lichaam de Heer zelf met wie we gestorven, begraven en ten leven zijn opgewekt.

Amen.