• darkblurbg

06-10-2013: De preek van de zevenentwintigste zondag door het jaar 2013
Beste mensen, Het begin van dit Evangelie begon zo: “In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: Geef ons meer geloof.” Geloof… Geloven is een werkwoord, maar in onze tijd een vreemd werkwoord. Vele tijdgenoten willen alles bewezen zien, zwart op wit, duidelijk en klaar. Als iemand zegt te geloven, dan zijn er velen die glimlachen: “Nog een naïeveling die niet meegaat met zijn tijd, ouderwets, mottenballen”. En toch is geloven belangrijk, zelfs levensnoodzakelijk. Want wat gebeurt er als mensen niet meer kunnen geloven in elkaar? Als een jongen tegen een meisje zegt: “Ik zie je graag!”, maar als zij het niet kan geloven en er mee lacht, dan is er geen relatie mogelijk. Ik denk wel eens dat de dag van vandaag vele mensen ‘lachen’ met van alles en nog wat, en ondertussen wordt er ook veel pijn geleden. Onzichtbaar vaak. Als een vrouw te laat thuiskomt van het werk en zegt: “Ik moest overwerken”, maar als haar man haar niet gelooft, dan groeit er wantrouwen, dan kwijnt de liefde weg. Geloof gaat samen met vertrouwen. Men gelooft/vertrouwt erop dat de ander de waarheid spreekt. Trouwens, zonder geloof is er geen gezinsleven mogelijk, zonder geloof is er geen opvoeding mogelijk. En wat voor het gezin geldt, is ook waar voor de samenleving, voor de politiek, voor de verhoudingen tussen landen. Kortom, geloven is dus toch niet zo ouderwets, het is levensnoodzakelijk. Maar, zoals eerder gezegd, geloof maakt een crisis door op alle terreinen, van de politiek tot in het gezin. We moeten dan ook niet verwonderd zijn dat het geloof in God ook is aangetast. Want als mensen geen geloofwaardige medemensen ontmoeten, is de stap naar een geloofwaardige God bijna onmogelijk. Dan gaat men meewarig en spottend glimlachen als God ter sprake komt. Maar ondertussen staan vele mensen in de kou met een bloedneus en pijn, vaak levenslang.

Broeders en zusters in het geloof, Nu begrijpen we beter waarom de leerlingen van Jezus aan Hem vragen: “Heer, geef ons meer geloof”. De leerlingen weten tot Wie ze moeten gaan. Even daarvoor had Jezus tegen hen gezegd dat ze zeven keer per dag moeten vergeven als mensen hen pijn doen. Maar hoe kun je vergeving schenken zonder geloof? Daarom: “Heer, geef ons meer geloof”. Het heeft alles te maken met de uitnodiging van Jezus: “Kom, volg Mij!” Kijk niet naar wat achter je ligt, naar wat voorbij is, maar kijk vooruit: volg Mij! zegt Jezus Christus, de Zoon van God. Ja Heer, geeft Gij ons méér geloof. Geef ons geloof in U: dat U Verrezen bent en leeft, dat U ons hoort en bemint. Als we in U, Heer Jezus Christus, geloven, kunnen we ook vergeving schenken aan elkaar en in elkaar geloven; als we in U geloven, kunnen er roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven en het huwelijk ontstaan. Als er geen geloof is, vallen gezinnen en valt de samenleving uit elkaar. Daarom: “Levende Heer, geef ons meer geloof”. Als men gelooft, dan is de Mis Heilig, geen hocus pocus, maar dan gebeurt hier iets waar men voor kan knielen. Als men niet gelooft, dan heeft de Kerk niets meer te zeggen en verlaat men de Kerk. Als men gelooft dan horen we hier het Woord van God en ontmoeten we de Zoon van God in de Communie, dan bouwt Hij ons op en dan bouwen gelovige mensen de samenleving op.

Een voorbeeld: wat is het geloof? John Patton reisde naar een eiland in de Stille Zuidzee om over Jezus Christus te vertellen. De bewoners van het eiland waren kannibalen, menseneters. John Patton besloot een vertaling te maken van het Johannes-Evangelie, want ze moeten toch Jezus Christus leren kennen om te kunnen geloven. Maar… John Patton ontdekte dat in de taal van de eilandbewoners er geen woord bestond voor ‘geloof’ of ‘vertrouwen’. Op dat eiland was er niemand die een ander vertrouwde. Bang op opgegeten te worden misschien? Op een dag, toen een eilandbewoner binnenkwam, leunde John Patton met zijn stoel achterover en tilde zijn benen omhoog. Balancerend vroeg hij: “Wat doe ik nu?” De eilandbewoner zei: “met je hele gewicht leunen op”. John Patton gebruikte dat in zijn vertaling van het Evangelie van Johannes. En zo is het: geloven is ‘met je hele gewicht leunen op: Jezus Christus, de Zoon van God, de Levende Heer’; geloven is ‘met je hele gewicht leunen op’ wat Hij voor ons gedaan heeft op het Kruis en nog doet in onze tijd, in onze wereld, in ons leven. Hoe het met de eilandbewoners is afgelopen weet ik niet, maar ik denk dat ze elkaar niet meer opeten. Hoe gaat het met onze samenleving aflopen? Kortom, vragen wij aan de Heer Jezus – en in deze oktobermaand, een Mariamaand, vragen we op voorspraak van Maria: “schenk ons meer geloof in U” opdat wij elkaar kunnen geloven en vertrouwen en in liefde en vrede kunnen samenleven.

Amen.