• darkblurbg

31-03-2013: De preek van Eerste Paasdag 2013
Een tijd geleden maakte een uitvaartbedrijf reclame in de krant met de titel: “Niemand heeft het eeuwig leven”, met de boodschap “Praat er over”. Deze tekst wil mensen doen nadenken over hoe ze hun uitvaart kunnen regelen. Deze uitvaartondernemer wil geld verdienen, niks mis mee, maar de tekst interesseert mij. “Niemand heeft het eeuwig leven” hoor je wel eens in gesprekken. Mijn antwoord: “Niemand heeft ‘hier’ het eeuwig leven”. Als mensen nog gelovig zijn zeggen ze: “O ja”. Als gedoopte Christen mogen we geloven dat we wel een eeuwig leven hebben. Hier op aarde duurt ons leven niet zolang, maximum iets meer dan een eeuw, voor de meesten minder. Maar als ons lichaam het begeeft, vroeg of laat, gaat het voor gedoopte Christenen verder. Niet-gedoopten mogen hopen dat het voor hen ook verder gaat. Alle mensen van alle tijden worden uitgenodigd te geloven in Jezus Christus, voor ieder van ons persoonlijk aan het Kruis gestorven én Verrezen, opgestaan uit de dood. Verbonden met de Levende Verrezen Heer mogen wij ook verder leven na het begeven van ons lichaam. Zoals Jezus ons belooft in het Evangelie: “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is men gestorven”.

Kortom, Pasen gaat niet alleen over hazen die eieren leggen, vliegende klokken, kuikentjes en paaseieren zoeken. We mogen geloven dat Jezus Christus ten leven is gewekt. De apostel Paulus zegt in de tweede lezing: “Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is (…) Zint op het Hemelse, niet op het aardse.” Wat bedoelt Paulus daarmee? Dat we meer streven naar de dingen van de Hemel dan naar de dingen van de aarde, want ons levensdoel ligt in de Hemel bij God. Natuurlijk mogen wij de aardse goederen nog genieten: lekker eten, vakantie, niks mis mee, maar we mogen de dingen zo gebruiken dat ze ons niet afbrengen van het doel; we mogen een leven leiden dat zijn inhoud en einddoel vindt in God. Af en toe willen mensen een bevestiging horen en vragen ze aan mij: “Kapelaan, geloof je dat er iets is na dit leven?” Ik zeg dan wel eens: “Nee, ik geloof niet dat er ‘iets’ is na dit leven”; mensen kijken dan raar naar mij, ze verwachten iets anders. Maar ik zeg dan meteen: “Er is niet ‘iets’ na dit leven, er is ‘Iemand’ na dit leven”. Die Iemand is Jezus Christus, Gods Zoon. Vandaag, Pasen, mogen wij ons daar weer meer bewust van worden en de Verrezen Heer toelaten in ons leven. Want met Jezus Christus bezitten wij alles, zonder Hem bezitten wij niets dat blijft.

Hoe kunnen we Jezus Christus toelaten in ons leven? Door het doopsel zit Jezus Christus in je DNA, in heel je wezen. Gelovige Christenen denken Christelijk en maken Christelijke keuzes in het leven. Op alle terreinen. Dat lukt niet altijd, maar we proberen het. We hebben een Christelijke visie op het huwelijk, het leven, het onderwijs, op leven en dood. Christenen hebben een liefdevol antwoord op moderne problemen: we streven naar een rechtvaardige samenleving, eerlijk delen, vrede, een gezonde wereld… Jezus zit in het DNA van gedoopten en Christenen menen dat Hem volgen innerlijk rijk maakt, eerlijk, rechtvaardig, mild en liefdevol. We geloven dat de Bijbel en vooral het Evangelie een leidraad is voor alle mensen van alle tijden. Jezus is ons voorbeeld, onze Verlosser en neemt ons bij de hand. Als wij met de Verrezen Heer door het leven gaan en doen wat Hij ons leert, en dat blij uitdragen, worden we een gemeenschap waar – ik weet het zeker – iedereen bij wil horen. Niet om macht uit te oefenen, kijk maar naar Paus Franciscus, hij wil in nederigheid de liefde van de Heer Jezus verkondigen. Paus Franciscus is er van overtuigd dat iedereen er beter van wordt als we de Levende Jezus Christus volgen. Als we de Heer ontmoeten in de Kerk, in de Communie, dan helpt Hij ons om elkaar te inspireren, te motiveren en te steunen.

Neen, op aarde heeft niemand het eeuwig leven, maar na ons aardse leven gaat het verder bij Hem. Dat is de Blijde Boodschap van Pasen. Dat toelaten in ons hart en onze gedachten maakt van ons vrije, blije en gelukkige mensen, nooit hopeloos, ook niet wanneer de dood nadert. Dankzij de Verrijzenis van de Heer Jezus schijnt het licht in de duisternis. Een Zalig Pasen !

Amen.