• darkblurbg

15-08-2012: De preek van Maria Tenhemelopneming 2012
Wanneer je aankomt op de luchthaven op de Filippijnen, is het eerste wat je ziet een enorm beeld van Maria. De Filippijnen zijn werkelijk een volk dat Maria eert. Ook op andere plaatsen in de wereld zie je de grote invloed van de Mariaverering. Onlangs hoorde ik een verhaal van een bisschop uit Noord-India, zijn bisdom ligt aan de voet van de Himalaya. Ook daar is er een grote Mariaverering. Ondanks de tegenwerking en de moeilijkheden zijn daar vele bekeringen.

Deze bisschop vertelde het volgende: hij moest een keer vierhonderd volwassenen dopen. Velen hadden een lange reis te voet gemaakt, sommigen van enkele dagen lang. Toen de doopplechtigheid begon stelde de bisschop de gebruikelijke vragen: “Geloof je in God, de Almachtige Vader. Geloof je in Jezus Christus…” Verder kwam de bisschop niet, want er stond een man op die zei: “Maar bisschop, hou toch op met die vragen! U denkt toch niet dat we die honderden kilometers naar hier zijn gelopen als we niet geloofden?” De bisschop stopte met de vragen en heeft vol vreugde iedereen gedoopt. Ja, het geloof is nog krachtig aanwezig in onze wereld. In de jonge Kerken van Afrika en Azië leeft het geloof en is er vitaal. Maar waar het licht sterker wordt, daar worden ook de schaduwen donkerder.

Vandaag horen we in het boek Openbaringen: De Vrouw bekleed met de zon en de strijd tegen de draak. De draak is een niet te onderschatten tegenstander. Hij veegt een derde deel van de sterren van de hemel weg. Daarna keert de draak zich woedend tegen de Vrouw en het Kind dat zij baarde. Maar het Kind wordt weggevoerd tot bij God. Woedend spuwt de draak, beeld van de duivel, een straal water uit zijn bek om daarmee geloof, hoop, liefde, gerechtigheid en vrede uit de wereld weg te spoelen. Maar dan opent zich de aarde – zeg maar de harten van de gelovigen – en door hun geloof, gebed en offers wordt het water van het onheil verzwolgen en kan Gods verlossingsplan zich verder ontvouwen. Het is een complex verhaal, een beeld dat men kan toepassen op elke tijd, ook onze tijd. Want we beleven crisis op crisis; Christenen worden in de moslimwereld vervolgd; de moslimwereld staat zelf ook op zijn kop door revoluties waarvan de uitkomst nog niet zeker is; in de Westerse wereld zien we dat het Christendom krimpt. Toch mogen we geloven dat de Heer en zijn Moeder aanwezig zijn. Laten we hen danken en bidden dat ze voor ons de weg naar geloof, hoop en liefde steeds opnieuw openen.

En hoe werkt God, hoe werkt Maria? Onlangs hoorde ik van een man aan de rand van de weg die er bezorgd uit zag. In de ene hand had hij een koffer en met de andere hand was hij met zijn duim aan het liften. Een trucker zag hem staan en stopte. De man stapte in en vroeg “bent u alleen?” De trucker wilde ‘ja’ zeggen, maar keek naar de afbeelding van Onze Lieve Vrouw in de truck en zei: “Wel, eigenlijk ben ik nooit alleen”. De man keek de trucker vragend aan, maar ze vertrokken. De trucker nam een bocht en toeterde. Hij zei: “Ik ben nooit alleen. De Moeder van God en Jezus zelf zijn altijd bij mij, men moet Hen alleen willen zien. Wanneer ik voorbij een kerk rijd, zoals daarnet, dan toeter ik even om Jezus in het tabernakel te groeten, zodat Hij zich niet zo eenzaam voelt”. De lifter schrok, staarde de trucker secondenlang aan en zei: “Stop alstublieft, stop, ik moet terug. Ik ben de pastoor van dit dorp en wilde er net vandoor gaan”. Beste mensen, Hoe werkt God, hoe werkt Maria? Deze vrachtwagenchauffeur leeft in de aanwezigheid van Jezus en Maria, waar hij ook is en waar hij ook naartoe rijdt. Zijn eenvoudige trouw in de kleine dingen heeft de roeping van die priester gered. De roep van de Heer volgde hem tot op straat. Kortom, de Heer heeft mensen nodig. Mensen die zeggen: “Ja, ik ben bereid arbeider, arbeidster in Uw oogst te zijn, om ervoor te zorgen dat de oogst die in de mensen rijpt in de schuren van de eeuwigheid wordt binnengebracht”. Kijken wij naar Maria. Zij zei ‘ja’ tegen God en daardoor kon Gods Zoon geboren worden om ons, mensen, te verlossen en de liefde en de vrede te leren. Net als Maria en die vrachtwagenchauffeur kunnen wij met onze trouw in gebed en geloof, met onze vreugde als Gods kinderen en kinderen van Maria de eerste liefde, het prille geloof, het kleine ‘ja’, in de harten van anderen levend houden.

Sinds ons doopsel mogen we weten dat we met de Heer verbonden zijn. Hij gaat met ons mee door het leven. In momenten van tegenslag, momenten die onmogelijk lijken en dat de moed in de schoenen zinkt, bij ziekte en zelfs de dood mogen we vertrouwen in Hun aanwezigheid. Laten wij vooral samenkomen in de H.Mis waar we Jezus zelf ontmoeten in de Communie. Hier geeft Hij ons de kracht om van ons leven iets moois te maken en anderen bij te staan. Laten wij de zekerheid en de vreugde Jezus en Maria te kennen vruchtbaar zijn in onze omgeving, zodat anderen er beter van worden. Vertrouwen we daarom op dit Hoogfeest van Maria ons helemaal toe aan Haar, de Moeder van God die ook onze Moeder is. En bidden we vol overtuiging: “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Amen.