• darkblurbg

12-08-2012: De preek van de negentiende zondag door het jaar 2012
Als het goed is woont u in een huis, mensen wonen in huizen. God heeft ook een huis: de Hemel. Maar God heeft zijn hemelse huis verlaten. In het begin woonde God in de schoot van zijn Moeder Maria, dan de kribbe omdat er geen plaats was in de herberg. Daarna was het het huis in Nazaret, later de werkplaats van Jozef; en Betanië, het huis van zijn vriend Lazarus. Aan het eind van zijn aardse leven was het het graf in de rots en vandaag het tabernakel waarin Hij ons nabij wil zijn. Vandaag horen we in het Evangelie: “Ik ben het brood dat uit de Hemel is neergedaald”. Beste mensen, Een van de grootste dingen die een mens kan doen, is Christus naar onze wereld halen om in de harten van de mensen te wonen. Dat gebeurt hier in de H.Mis en wanneer we Jezus in de Communie ontvangen.

Dierbare medechristenen, God is de Bron van alle dingen, de Schepper van alles, zichtbare en onzichtbare dingen. Toch is er in het begin iets gebeurd, waardoor het kwaad in de wereld gekomen is. Daardoor werd ook God (als Bron van alle geluk) vergeten. Gelukkig heeft God zijn Zoon gestuurd, Jezus. Jezus is dóór de dood gegaan en heeft het contact met God (zijn Vader) hersteld. Hij heeft zelfs de Hemel voor ons geopend. Vlak voor Jezus stierf heeft Hij ons iets gegeven om bij ons te blijven. Jezus heeft ons de H.Mis gegeven; Hij heeft gezegd: “Neemt… eet… blijft dit doen om Mij te gedenken.” In het Brood en de Wijn is Jezus zelf bij ons en zo wil Hij het herstel in ons beginnen, zo trekt Hij ons tot zich. We kunnen de Eucharistie zien als een bron, een Goddelijke bron. Een bron is het begin van een rivier. De bron stroomt vanzelf en maakt langs de kanten van de rivier alles vruchtbaar. Als je de bron zou afdekken, dan zoekt het water toch een uitweg; want het water wil stomen. Door de H.Mis “bron” te noemen, wordt al heel veel over de Eucharistie gezegd. De Eucharistie is het begin van alles en maakt alles vruchtbaar. Jezus, de Heer, wil al het menselijke vruchtbaar maken: het werk, de politiek, de cultuur, de wetenschap en de kunst, de media, de gezondheidszorg en het onderwijs, het huwelijk, het gezin, de vrije tijd en de sport… alles wil de Heer vruchtbaar maken. Want de Heer is de Bron die vruchtbaar water geeft. Álle terreinen van het leven kan de Heer omvormen en tot bloei laten komen. Dát is het Evangelie, dat is het “goede nieuws”, toegepast op de 21ste eeuw. De vorige Paus (JP II) sprak over “de Cultuur van het leven”. Wat moeten wij daarvoor doen? Onze krachten om deze wereld te verbeteren, schieten tekort. We doen vanalles om deze wereld te verbeteren. Er wordt steeds meer vergaderd, er wordt steeds meer geld gestopt in landen, er worden zelfs oorlogen gevoerd om de wereld te verbeteren; toch lijkt het niet te lukken. Integendeel, ’t lijkt steeds erger te worden. Persoonlijk vallen we ook in dezelfde problemen. We doen wel eens dingen die we eigenlijk niet willen. Toch is het herstel bij Jezus begonnen. Jezus heeft de overwinning behaald, Hij maakt alles nieuw en vruchtbaar.

Wij Christenen weten hoe we vruchtbaar kunnen worden. Net als alle andere mensen leven wij in deze tijd. We zien dezelfde beelden en horen dezelfde berichten. We hebben dezelfde problemen en zorgen. Maar, wij komen ons laven aan de “bron”, aan de Eucharistie, elke week. Want in Jezus, het levende Brood, wil God alles herstellen. God daalt uit de Hemel neer en zoekt contact met ons, via de Mis. Die verrezen en levende Heer mogen wij ontmoeten in de Gedaante van Brood. Spijtig dat vele mensen niet meer weten waar ze zich kunnen “her-bronnen”. Ze zoeken het in vanalles en nog wat. Ondertussen leven ze als in een woestijn: leeg, dor, droog… zoals de profeet Elia. Elia verlangde zelfs te sterven. Maar een Engel komt tot hem en zegt: “Sta op en eet, anders gaat uw reis uw krachten te boven”. Zoiets gebeurt ook vandaag nog, in de Eucharistie. Hier gebeurt er elke week een mirakel; hier geeft God ons hemels Brood, de H.Communie. Zo voedt God ons en komen we niet om in de woestijn. Daarom, laten wij de Heer hier ontmoeten. Het valt me telkens op dat mensen die niet (of niet meer) naar de Kerk gaan, Gods liefde en plan niet (of niet meer) kennen. Ze weten niet wat ze missen. Wij kunnen hen verwijzen naar de bron; de bron die alles vruchtbaar maakt: Jezus Christus in de Eucharistie. De Eucharistie is dan ook het hoogtepunt van ons leven. Als wij gevallen zijn, moe zijn, ingeslapen zijn zoals de profeet Elia, mogen en kunnen wij elke keer weer opstaan. In alle omstandigheden van het leven, wanneer het licht of donker is, mogen wij samenzijn met de Heer, in het huis van de Heer. Hier in de Kerk maakt Hij alles nieuw.

Amen.