• darkblurbg

26-08-2012: De preek van de eenentwintigste zondag door het jaar 2012
Naast de twaalf apostelen, had Jezus nog vele leerlingen die Hem volgden. Toen zij van Jezus hoorden: “Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank”, zeiden velen: “Dat begrijpen we niet. Het stuit tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?” Velen van zijn leerlingen verlieten Zijn gezelschap. Beste mensen, Hoe reageert Jezus? Toen ze vertrokken zei Hij niet: “Ja maar, zo bedoel ik het niet” of “Ge moet dat goed verstaan…”. Dat zei Jezus niet. Hij doet geen moeite om de leerlingen aan te zetten bij Hem te blijven. Jezus vraagt ook niet aan zijn leerlingen: “Hoe zouden jullie het dan graag hebben?” of “Zeg eens wat jullie graag willen horen”. Neen, de Heer Jezus wenst mensen die bij Hem blijven en meer willen dan gewoon brood, mensen die een grote honger hebben naar leven, naar liefde, naar vrede. Hij wil mensen die honger hebben naar God.

Volgens mij is het grootste probleem in onze samenleving het feit dat men God uit onze samenleving wil bannen. Een samenleving zonder God, men is er volop mee bezig. Dit heeft grote gevolgen. Volgens mij is Godsdienst het belangrijkste wat er is; en dan bedoel ik de Christelijke Godsdienst. Het klinkt fanatiek, maar Godsdienst of de dienst aan God of Onze Heer Jezus Christus zorgt ervoor dat onze samenleving geordend blijft. Dat wil zeggen: gericht op het goede, gericht op medemenselijkheid. Maar dat betekent wel dat we de Heer moeten volgen in al wat Hij leert. Maar we zijn vrij. Daarom stelt Jezus zijn leerlingen voor de beslissing: “Willen jullie soms ook weggaan?” Het lijkt wel of de Heer stoer wil doen, even laten voelen wie de Baas is. Maar dat is het niet. Jezus heeft eerbied voor de vrijheid van eenieder. Als een rode draad loopt de vrijheid door het Evangelie en zelfs de hele Bijbel. Nergens wordt een mens door God tot geloof gedwongen. God neemt liever genoegen met menselijke dwaalwegen en omwegen, dan dat Hij de menselijke vrijheid forceert en dwingt.

“Willen jullie soms heengaan?” Ook aan ons stelt Jezus die vraag, hier in de kerk. Het gaat over de betekenis van Jezus zelf. Is Hij alleen maar een sociaal voorbeeldig mens, waarvan er – laten we eerlijk zijn – dertien in een dozijn zitten. Want we komen in ons leven allemaal goede mensen tegen. Hier gaat het over de vraag: is Jezus de Verlosser van alle mensen; en nog sterker: is Jezus mijn Verlosser? Veel mensen willen hun leven zinvol maken. Degenen tussen de 40 en de 50 kunnen zelfs in een midlifecrisis komen. Ze vragen zich af: “Ben ik wel goed bezig? Is dit alles? Moet nu de rest van mijn leven op dezelfde manier verder?” In onze tijd zijn er velen die hun leefwijze opbouwen zonder Bijbel, zonder Evangelie, zonder Jezus en zonder Zijn Katholieke Kerk. Ze zijn als een bootje in de storm van het leven, zwalpend alle kanten uit tot schade van zichzelf en anderen. Hoe reageren wij – hier in de Kerk – op de vraag van de Heer: “Wil ook jij soms weggaan zonder Mij?” De geloofshouding van de twaalf apostelen vinden we terug in het woord van Petrus, de eerste van de apostelen: “Heer, tot wie zouden wij gaan? Ook al snappen we niets of niet veel van U, we blijven in U geloven”; want zegt Petrus: “Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven”. Achter deze woorden van Petrus willen wij ons stellen, want Petrus spreekt hier vanuit zijn eigen levenservaring. Hij zegt: “Wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt. Dat Gij het met ons goed voorhebt”. Dat neemt niet weg dat wij het ook wel eens moeilijk kunnen hebben met de woorden van Jezus en Zijn Katholieke Kerk. Wat vroeger vanzelfsprekend was, wordt nu door velen in vraag gesteld. Verwarring alom. Dagelijks horen we in de media andere geluiden dan Evangelische. En ja, iedereen is vrij om te doen en laten wat hij of zij wil, met of zonder God. Trouwens, we kunnen zelfs onze eigen familie of kinderen niet dwingen om in Jezus te geloven en Hem te volgen. Net zoals Jezus moeten wij hun vrijheid respecteren. Toch is het spijtig dat velen de Levende Heer niet kennen en volgen. Ik geloof echt dat Hij een meerwaarde aan het leven kan geven. Geloven in God is geloven in de toekomst, want Hij heeft de toekomst. Soms kunnen we Zijn aanwezigheid voelen en zien in het leven van mensen. Laten wij vanuit ons geloof zoals Petrus zeggen: “Heer Jezus, tot wie anders zouden wij gaan? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven”. En dan kunnen er wonderen gebeuren.

Onlangs las ik een bericht over de bekering van Leah Libresco. Zelfs bij CNN was het een item in het journaal. In Amerika stond Leah Libresco bekend als een atheïstische blogster. Ze schreef op internet allerlei teksten tegen het geloof en het bestaan van God. Haar gedachtegang was: hoe kun je als verstandig mens geloven in God? Dat is iets voor onnozelaars. Dat denken vele ongelovigen. Tot Leah op een bepaald moment met Christenen in contact komt die haar laten nadenken. Onlangs is ze gestopt met haar atheïstische blog; ze heeft bekend gemaakt Katholiek te worden, binnenkort wordt ze gedoopt. Die mededeling is niet zomaar een nieuwtje. Vele van haar volgers op internet zijn in verwarring gebracht: zou God dan toch bestaan ? Wij kunnen zeggen: de Levende Heer Jezus Christus is aanwezig in deze tijd. Hij steekt naar elke mens – enkele keren in het leven – Zijn Hand uit, en laat voelen: Ik ben er echt ! Ik ben er voor jou en houd van jou. Het kost de Heer soms heel wat inspanningen eer de deur van een mensenhart voor Hem opengaat. Laten wij zoals Petrus naar Hem gaan en zeggen: “Heer, Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven”.

Amen.