• darkblurbg

25-12-2012: De preek van Kerstmis 2012
Ik wil u een waargebeurde geschiedenis vertellen. Op 2 juli 1937 had Amelia Earhart 30.000 km afgelegd met haar vliegtuig Lockheed Electra met twee motoren. Ze was bijna klaar met haar vlucht rond de wereld. Amelia stak de Stille Oceaan over en moest landen op het eiland Howland, waar ze brandstof moest tanken voor haar laatste vlucht naar Californië en had het eiland aangekruist op de kaart, maar, helaas, ze slaagde er niet in het eiland te vinden. Ze vloog heen en weer om het te zoeken. Om 8.44u in de morgen riep ze met de radio een boot van de kustwacht van de Verenigde Staten op en zei: “Ik zou boven u moeten zijn, maar ik zie u niet”. Dit waren haar laatste woorden vooraleer het vliegtuig landde op de oceaan. En ge weet wat er gebeurt als je op water landt: blubblubblub. Amelia is nooit meer teruggezien. Wat was er gebeurd? Na onderzoek bleek dat Amelia het eiland Howland nooit had kunnen vinden omdat in die tijd de zeevaartkaarten het eiland in de verkeerde ligging toonden. M.a.w. ze volgde de verkeerde coördinaten of richtingaanwijzers. Tragedie dus! Voor Amelia bracht die verwarring en vergissing de dood. Wat gebeurt er met ons na onze lange reis van het leven? Ook wij zoeken en zoeken en zoeken. Welke coördinaten moeten we volgen om de Hemel te bereiken? Vandaag volgen vele mensen allerlei coördinaten, vaak verschillende, de ene wat beter dan de andere. Maar… welke zijn de goede coördinaten, welke de juiste, de beste? Volgen mensen de verkeerde coördinaten en lopen ze dan ook ernstig gevaar?

Tijdens Kerstmis klinken woorden als ‘licht’, ‘vrede’, ‘verdraagzaamheid’ en ‘liefde’. Dat is geweldig, vooral als het de hele wereld overgaat. Zo werkt de Blijde Boodschap door bij alle mensen, of ze nu in Jezus geloven of niet. Toch gaat het niet over deze mooie woorden; bij Kerstmis gaat het over een Persoon, over Jezus. Wie is Hij? Jezus Christus is God; God is mens geworden. Dat maakt Zijn geboorte – als Godmens op aarde – zo uniek en bijzonder. We zingen met zijn allen: “Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer; Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer (…)”. De Heer Jezus komt vanuit de Hemel op de aarde. We kunnen sindsdien zeggen: God blijft geen toeschouwer die vanuit de verte toekijkt wat wij hier op aarde van ons leven en deze wereld brouwen. God geeft ons niet via een profeet of profetes een schouderklopje of duwtje in de rug. Jezus is God de Zoon en Hij wordt als mens geboren op deze wereld, God met ons, God die onze leefwereld binnenkomt om ons goede, de beste, coördinaten te geven. Jezus komt niet als een onaantastbare superheld op inspectie, maar Hij komt even broos en kwetsbaar als wij zijn. Gods Zoon Jezus wordt een deelnemer van onze mensengeschiedenis; Hij wordt een van ons. Waarom heeft God dat zo gedaan? Omdat Hij van ons houdt. De geboorte van Jezus, Zijn sterven aan het Kruis, Zijn Verrijzen uit de dood, Zijn Hemelvaart, het spreekt dezelfde taal: Hij heeft dat voor u en voor mij gedaan, uit liefde. Dit zijn onze coördinaten, zo gaan wij de goede weg in het leven op weg naar het eeuwig leven in de Hemel.

Er zijn nog zoveel mensen die dat niet weten of maar half. Daar zijn zeker familieleden bij. Verleden jaar waren er mensen die me zeiden dat de kerstviering zo mooi was: de zang, de liturgie, de hele sfeer. Prachtig! Er was iemand die zei dat in de nachtmis de Hemel de aarde raakte en vertelde: “Na zo’n Mis vraag ik me af waarom ik niet méér naar de Kerk ga”. Beste mensen, Ik hoop dat vele mensen in het komende jaar de rijkdom van de Mis ontdekken of herontdekken. Wij mogen ondertussen bidden voor onze familieleden, dat ze ontdekken dat in elke Mis de Hemel de aarde raakt, dat God de Heer dichtbij komt in het Woord dat gesproken wordt en in het Brood en de Wijn. Want de Heer wil nog altijd dicht bij ons zijn. Ik bid dat vele mensen de coördinaten voor een goed leven mogen vinden in Jezus Christus en Zijn Kerk; dat ze Jezus Christus nemen als huisgenoot; of om in de stijl te blijven: als copiloot volgen. Met Hem verbonden mogen we sterk staan in liefde en trouw aan elkaar om straks veilig op onze bestemming te komen. Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest.

Amen.