• darkblurbg

28-02-2021: De preek van de tweede zondag van de Veertigdagentijd 2021
In het Evangelie verandert Jezus boven op de berg van gedaante. Hij werd glanzend, schitterend. Een paar dagen daarvoor had Jezus gesproken over Zijn lijden en dood. De leerlingen waren daardoor helemaal van slag. Ze hadden een machtige en sterke Messias verwacht, niet Iemand die zou moeten lijden en sterven. Trouwens, hoe moet je een dode volgen? Het antwoord komt vandaag. De gedaanteverandering van Jezus boven op de berg laat zien wat de toekomst is. Wij mogen meegaan, alleen, als echtpaar, als gezin. Voor de ogen van de leerlingen toont Jezus Zijn glorie, de glorie van de Zoon van God. We zien daar hoe verheerlijkt Jezus na het lijden en de dood zal zijn. We ontdekken zo dat het lijden van de Messias een mysterie is. De Zoon van God, Jezus, geeft Zijn leven uit liefde om ons te verlossen van de dood. Wij zijn leerlingen van de Heer en wij worden uitgenodigd dat te begrijpen. De oproep van de Vader “luistert naar Hem” is voor ons bestemd. Wij mogen elke dag meer en meer ‘luisteren’ naar de Heer Jezus Christus.

De vraag is: hoe luisteren wij goed? Hoe kunnen wij beter luisteren? In deze 40-daagse vastentijd worden wij uitgenodigd om te vasten. Als we vasten maken we ruimte in ons hart, we maken een opening in ons hart voor God en voor elkaar. Vroeger in de Vastentijd ging er een soort schokgolf door het land en vastte bijna iedereen; nu zijn er gedoopte mensen (christenen dus) die niet weten dat de vastentijd begonnen is. Christelijk vasten is niet zo streng als de ramadan in de Islam. Islamieten eten en drinken niet tussen zonsopgang en zonsondergang, daarna eet men veel én zoet. Ik weet niet of dit zo gezond is, maar het valt op dat de media daar veel aandacht aan besteden. Ik denk dat moslims een beter pr-bureau hebben. Ondertussen zijn er in onze samenleving ook andere mensen die minder eten. Om te lijnen bijvoorbeeld. Er zijn ook mensen die geen vlees eten om de vegetarische keuken te leren kennen bijvoorbeeld. Je bent dan ‘hip’, helemaal mee. Maar als je zegt dat je vast omdat je gelooft in Jezus Christus en dat het de 40-daagse Vastentijd is, kijken mensen je vreemd aan. Trek je er niets van aan. Trouwens, men kan op vele manieren Christelijk vasten. Zo voert de kerk in Oostenrijk actie rond ‘Autofasten, heilsam in bewegung kommen’. Veertig dagen kun je zoveel mogelijk de auto mijden, andere vervoersmiddelen ontdekken en in beweging komen; ook in beweging komen naar andere mensen door menselijke contacten te stimuleren. Ook ken ik iemand die veertig dagen geen alcohol drinkt; ik ken kinderen die veertig dagen geen fris drinken, geen Cola of Ice-tea of Fanta. Mooi! In de Vastentijd kan men iets doen of iets laten. In alle tijden werd en wordt het vasten gezien als een krachtig middel om God te vinden, om sterk te staan in beproevingen en om je te bekeren. Alle grote figuren van onze godsdienst, de heiligen, hebben op bepaalde momenten gevast om God de ruimte te geven in hun leven en om te ontdekken wat goed is, wat ze moeten doen. Wanneer de heiligen het moeilijk hadden in hun leven, vonden ze vastend de geestkracht die nodig is om hun roeping weer te horen en trouw te blijven aan hun roeping.

In het Evangelie staat dat dat het gelaat van Jezus, heel Zijn gedaante, Zijn klederen ook glansden en wit werden, schitterend. Jezus wou dat Zijn leerlingen een ervaring zouden opdoen van Zijn Goddelijke heerlijkheid. Deze ervaring was ook een gebedservaring. Boven op de berg bad Jezus tot Zijn Hemelse Vader. In Zijn Hart heeft Jezus gezegd: “Amen. Ja, hier ben Ik, moge Vader Uw Wil in Mij geschieden, moge Uw liefde Mij vullen”. Wij worden ook opgeroepen te bidden, om ons te verenigen met God, met Jezus Christus. Samen met goed zijn voor elkaar en vasten mogen wij meer bidden in deze Vastentijd. Nog even dit: als u tussen Aswoensdag en Pasen zou besluiten helemaal geen vlees te eten of alcohol of fris te drinken, dan bent u harder voor uzelf dan strikt nodig is. Op zondag hoef je namelijk niet te vasten. Elke zondag is een beetje Pasen, we vieren dan de Blijde Boodschap dat Jezus is opgestaan uit de dood. Christenen vasten dus per week zes van de zeven dagen. Op zondag kun je rustig lekker eten, friet met biefsteak. Oudere mensen hoeven zelfs niet te vasten op hun eten, maar ieder van ons kan ook delen met mensen die het minder goed hebben. En dan verwijs ik graag naar ons Vastenproject voor Oeganda. Onze bijdrage wordt gevraagd zodat ze daar kunnen werken aan hun toekomst, in Gods Naam.

Amen.