• darkblurbg

06-06-2021: De preek van Sacramentsdag 2021
Veel mensen vinden het een rare gedachte dat Jezus in de communie aanwezig is. Hoe kan God zelf aanwezig zijn in een stukje brood en wat wijn? Die vraag stelden de mensen al in Jezus’ tijd. Want toen Jezus nog vóór het Laatste Avondmaal sprak over “Mijn lichaam is echt voedsel en mijn bloed is echte drank”, vonden velen dit ergerlijk en ze bleven niet bij Jezus. Ze vertrokken. Ook in onze tijd zijn er twijfelaars omdat na de consecratie er geen verschil te zien is en te proeven. Het brood en de wijn behouden hun kleur, geur en smaak. En toch geloven we dat Jezus dan aanwezig is onder de gedaante van Brood en Wijn.

Hoe is Jezus aanwezig? Het is moeilijk te bevatten en te ervaren. Maar als je overtuigd bent dat Jezus is wie Hij is, Zoon van God, en als je gelooft dat Hij van je houdt, dan mag je geloven dat Jezus niet op een symbolische manier bij ons komt, maar werkelijk onder de gedaante van Brood en Wijn. Als je gelooft dat Jezus betrouwbaar is en niet liegt, mag je aannemen dat het echt zo is. Jezus Christus is aanwezig in Brood en Wijn, zodat wij kunnen zeggen: “Hij is het zelf.” Door Zijn aanwezigheid wordt het ‘levend brood’. Je kunt dit grote mysterie misschien vergelijken met de warmte van zonnestralen. De warme zonnestralen verwarmen en vervullen een voorwerp helemaal. Denk maar aan een auto die in de volle zon staat, daar kan het heel warm in worden. Ongeveer op dezelfde manier komt Jezus in het brood en de wijn. Maar dat is niet het enigste. Als wij de Heilige Communie tot ons nemen, verwarmt en vervult de Heer ook ons. Wij worden verwarmt door en vervult met de levende Heer Jezus Christus, die van ons houdt en die ons omvormt. Ja, in de communie kun je Jezus ontmoeten, maar ook in mensen. Jezus is een Heer. En heel bescheiden nodigt Hij ons/u uit om de deur van uw hart voor Hem te openen. Hij staat aan de deur van ons hart en wil binnenkomen om uw hart te veranderen, om te vormen, vervullen en verwarmen. Open uw hart voor de Levende Heer die Zich aan u geeft in het levende brood. Als je gelooft dat Hij zich aan u wil geven, kun je Hem uitnodigen, welkom heten. Hij wil in je opgenomen worden, één met je zijn, verbonden in liefde. Het blijft toch heel bijzonder dat de hoog verheven Heer, Schepper van Hemel en aarde, van alles wat zichtbaar en onzichtbaar is, zich aan u/ons wil geven. Overal waar de Mis gevierd wordt, hier in deze kerk, in een dorpskerkje, of op een open plek in het oerwoud van Zuid-Amerika of Afrika, Hij komt aanwezig in Brood en Wijn. Als je dat gelooft en beleeft, kun je Jezus het beste benaderen zoals die honderdman, we bidden zo meteen: “Heer, ik ben niet waardig tot Gij tot mij komt, maar spreek (…) en ik zal gezond worden.”

Onze protestantse broeders en zusters vieren tijdens het avondmaal de dood en de Verrijzenis van Jezus Christus, maar voor protestanten zijn het brood en de wijn symbolen van Jezus. Toch geloof ik dat Jezus zoveel van ons houdt, dat Hij niet in een symbool naar ons komt, maar werkelijk, in levende lijve, in brood en wijn, levend brood. Trouwen, Jezus zelf nodigt ons uit om te geloven dat Hij zelf in brood en wijn tegenwoordig komt. Hij noemt het brood en de wijn zijn lichaam en bloed. En Hij zegt van Zichzelf “Ik ben het levende brood dat uit de Hemel is neergedaald” en “wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” Als wij door de Communie te nuttigen vervuld worden met Jezus Christus en, zoals door de zon, opgewarmd worden, zijn we ook geroepen om te doen wat Jezus Christus deed: aandacht hebben voor onze naasten, dienstbaar zijn, liefdevol, vredevol, vergevingsgezind, solidair met de zwakken. Als tijdens de Mis de heilige Hostie omhoog wordt geheven, verwijst dat naar de kruisdood van Jezus, maar ook naar Zijn Hemelvaart. Maar Hij is niet weg! Hij is bij ons aanwezig als de opgestane Heer, die altijd levend bij ons wil blijven. Als wij de Heilige Communie nuttigen worden we zo één met Jezus Christus, dat we nu al Zijn Verrijzeniskracht in ons hebben. Na onze dood zal deze volledig zijn, zoals Maria en de Heiligen en gestorvenen nu al in de Hemel mogen ervaren.

Voor sommige mensen betekent de Mis bijzonder veel. Voor de aartsbisschop van Saigon bijvoorbeeld: Franciscus Van Truan. Nadat de communisten de Vietnamoorlog hadden gewonnen, vervolgden zij de Christenen. Franciscus Van Truan werd gevangen gezet, dertien jaar in eenzame opsluiting. Hij mocht wel een lijstje indienen van dingen die hij nodig had: tandpasta, zeep, een tandenborstel en een beetje wijn tegen de buikpijn. De gelovigen snapten dat hij miswijn bedoelde en konden hem dat zo bezorgen. Elke dag kon hij de Mis vieren, meestal ’s nachts, met een paar druppels wijn in zijn hand en een beetje brood. Op zulke momenten voelde Franciscus Van Truan dat hij één was met Jezus Christus. Hij kwam vrij in 1988. Laten wij ons ook verenigen met de Heer Jezus Christus en ons laten verwarmen door Zijn liefde, tot welzijn van onszelf en onze naasten.

Amen.