• darkblurbg

Walk of Peace Tilburg

Gepubliceerd op: 11-09-2021

Op zondag 19 september wordt in Tilburg de Walk of Peace gehouden. Deze wandeling vindt plaats op initiatief van de Raad van Kerken Tilburg e.o. en de Tilburgse PAX Ambassade van Vrede. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. In de vredesweek (van 18 t/m 26 september) wordt verspreid door Nederland op talloze plaatsen zo’n vredeswandeling gehouden.

De Tilburgse Walk of Peace begint op zondag 19 september om 14:00 uur bij het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Conservatoriumlaan 175 (5037 DS). Vandaar wandelen de deelnemers langs betekenisvolle plaatsen door de stad en de natuur. Tijdens deze wandeling staan we stil bij verschillende aspecten van thema Vrede (zo bezoeken we ook de Joodse Begraafplaats) maar dit jaar besteden we ook uitdrukkelijk aandacht aan de klimaatproblemen van dit moment. Aan het begin van de wandeling zal er een inspirerend openingswoord zijn van René Munnik, bijzonder hoogleraar van de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente en universitair docent wijsbegeerte aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

De wandeling duurt ongeveer twee uur, deelname is gratis. We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee bij het Apostolisch Genootschap. Voor iedereen die de vrede een warm hart toedraagt: u bent van harte welkom!


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!