• darkblurbg

Walk for Homs

Gepubliceerd op: 13-02-2022

Pater Frans van der Vlugt woonde en werkte decennialang in de Syrische stad Homs, waar hij onderwijs gaf, onderdak verleende en werk verschafte aan zo’n veertig mensen met een mentale beperking. Naar hem is een pelgrimstocht vernoemd waarmee geld wordt opgehaald voor projecten om jongeren weer toekomstperspectief te geven.

In januari 2014 vroeg Pater Frans van der Vlugt met een indringende videoboodschap om hulp voor de mensen in Homs, die gebukt gingen onder de burgeroorlog. Ondanks verschillende waarschuwingen weigerde hij Homs te verlaten, zolang er nog christenen in de stad woonden, wilde hij in de stad blijven. Op 7 april 2014 werd bekend dat pater Frans door pistoolschoten in het hoofd om het leven was gekomen. Hij werd op 9 april 2014 door Paus Franciscus herdacht tijdens de algemene audiëntie. Daarbij memoreerde de paus hoezeer pater Frans bij christenen en moslims geliefd was en deed hij een oproep aan de strijdende partijen om de wapens neer te leggen. Ook de  secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, reageerde op de dood van Frans van der Lugt.

In de voetsporen van pater Frans wordt van 5 tot en met 10 april 2022 de pelgrimstocht Walk for Homs, georganiseerd. Een voettocht van ruim 155 km, van Amsterdam naar ’s-Hertogenbosch, bedoeld om jongeren weer hoop te geven op een mooie toekomst. Een nicht van pater Frans, Anne Claire van der Lugt, is één van de deelnemers. Met deze pelgrimstocht wordt geld opgehaald voor projecten om jongeren weer toekomstperspectief te geven, bijvoorbeeld de bouw van een een school. Alle projecten zijn gericht op de wederopbouw in de steden Homs en Damascus in Syrië.

Op de website www.walkforhoms.nl is meer informatie te vinden over deze pelgrimstocht. Iedereen die dit project een warm hart toedraagt kan iets doneren maar nog beter is natuurlijk: zelf deelnemen! Belangstellenden kunnen zich hiervoor per mail aanmelden bij Bernie Spronk. Zij kan ook alle verdere informatie geven over deze pelgrimstocht.


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!