• darkblurbg

Vredeslezing 2022: Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin over "Vrede en recht"

Gepubliceerd op: 02-09-2022

Op woensdag 21 september, om 20:00 uur, zal Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin in de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk een lezing geven over Vrede en recht. Hij gaat hierbij in op een vraagstuk dat door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne dramatisch actueel is geworden: kan het recht vrede bewerkstelligen?

In zijn lezing wordt inzicht gegeven in de omstandigheden waaronder het recht in onze wereld tot een motor kan worden van vrede. In zijn lezing zal Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin ook ingaan op de rol van politieke ideologieën. In bepaalde gevallen kunnen juist die ideologieën het handhaven van rechtsnormen in de weg staan. Daarom is het ook wegens de huidige oorlog in Oekraïne belangrijk om een oproep te doen om waakzaam te zijn tegenover de aantasting van het democratische en rechtsstatelijke karakter van de Europese Unie en haar lidstaten. Een aantasting die vaak van binnenuit plaatsvindt.

Nationaal en internationaal kan het recht een tegenwicht bieden tegen opportunistische machtspolitiek die groepen mensen tegenover elkaar zet of die delen van de samenleving buiten het recht plaatst. Aan het dichterbij brengen van vrede kan het internationale recht een cruciale bijdrage leveren, mits de waarde daarvan voldoende wordt onderkend.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de lezing bij te wonen.
Locatie: Pauluszaal, Petrus en Pauluskerk
Datum: 21 september 2022
Tijd: 20:00 uur


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!