• darkblurbg

Vastenaktie 2022: steun het gezondheidscentrum Saint Gabriël in Guinee

Gepubliceerd op: 18-02-2022

Elk jaar willen we vanuit onze parochie in de vastentijd een project ondersteunen in de Derde Wereld. Dit jaar gaat onze bijdrage naar het gezondheidscentrum Saint Gabriël in het Afrikaanse land Guinee.

De situatie in Guinee
Guinee is een land gelegen in West-Afrika en is rijk aan bodemschatten. Niettemin kent het land een lange geschiedenis van armoede en conflict. Een groot deel van bevolking leeft rond de armoedegrens. Dit heeft ook grote impact op de volksgezondheid.

Gezondheidscentrum Saint Gabriël
Het gezondheidscentrum en verloskunde-afdeling Saint Gabriël in Guinee biedt al meer dan dertig jaar zorg aan de armste en kwetsbaarste inwoners van de wijk en de wijde omtrek. De gebouwen zijn toe aan renovatie en verbetering van de hygiëne. In het gezondheidscentrum werken 60 Guineese werknemers (40 lokale artsen en verpleegkundigen, 10 verloskundigen en 10 mensen voor het beheer en onderhoud van de gebouwen). Er wordt streng op toegezien dat corruptie geen kans krijgt. Het gezondheidscentrum streeft ernaar kwaliteitszorg te bieden aan de meest kwetsbare en arme bevolkingsgroepen. Dit project heeft als doel de hygiëne in het centrum te verbeteren. Een verbeterde hygiëne draagt bij aan het verminderen van besmettingen van en door patiënten. Hierdoor zal het behandelresultaat verbeteren.

Fidesco
Fidesco is een katholieke organisatie die in 1980 in Frankrijk is opgericht vanuit de Gemeenschap Emmanuel. Het doel is om materiële en fysieke hulp te verlenen aan mensen in nood waar ook ter wereld. Met deze hulp wil de organisatie uitdrukking geven aan Gods barmhartigheid. Iedere twee jaar stuurt Fidesco acht vrijwilligers ter ondersteuning naar Sint Gabriël toe. Dit zijn artsen, verpleegkundigen en een manager.

Ondersteuning door de Vastenaktie
Om het goede werk van Fidesco in het gezondheidscentrum ook de komende jaren mogelijk te maken is het belangrijk dat het centrum een opknapbeurt krijgt. Het benodigde geld hiervoor willen we met de Vastenaktie in onze parochie inzamelen. Concreet zijn de volgende zaken noodzakelijk: het betegelen van de muren in de buitenwachtruimte, het schilderen van de verloskunde-afdeling en het schilderen van de buitenmuren van het gezondheidscentrum. Deze renovatie zal de kwaliteit van de geleverde gezondheidszorg verder verbeteren. Daarnaast oogt een schoon gebouw aantrekkelijk en nodigt het uit om het voorbeeld te volgen en hygiëne ook bij de cliënten thuis te verbeteren. In totaal kost dit ongeveer € 16.000,-. Het doel is om € 12.000,- hiervan in te zamelen in de parochies die het project ondersteunen. Vastenactie legt hier € 4.000,- bij.

Uw gift is van harte welkom Tijdens de vastentijd kunt in de kerken van onze parochie een extra bijdrage hiervoor achterlaten. In iedere kerk wordt speciaal voor deze Vastenaktie geld ingezameld. U krijgt de komende weken middels de mededelingen tijdens de zondagsviering extra informatie. Ook kunt u geld overmaken op rekeningnummer NL21INGB0000005850 onder vermelding van project nummer 401856.

Wij danken u hartelijk voor uw steun!


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!