• darkblurbg

Vastenactie 2021 voor Oeganda

Gepubliceerd op: 20-02-2021

Elk jaar tijdens de vasten vraagt de parochie uw aandacht voor een project in een Derde-Wereldland. Dit jaar is dat een project in Oeganda, een land in Oost-Afrika. In het noordelijk gebied is ook een vluchtelingenkamp met zo'n 148.000 vluchtelingen uit buurland Zuid-Soedan gevestigd. U kunt helpen met een financiële bijdrage via de kerk of door het over te maken naar: NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag, onder vermelding van projectnr. 401406.

Landbouwtraining voor vrouwen en vluchtelingen in Oeganda
Elk jaar tijdens de vasten vraagt de parochie uw aandacht voor een project in een Derde-Wereldland. Dit jaar is dat een project in Oeganda, een land in Oost-Afrika. In het noordelijk gebied is ook een vluchtelingenkamp met zo'n 148.000 vluchtelingen uit buurland Zuid-Soedan gevestigd.

U kunt helpen met een financiële bijdrage via de kerk of door het over te maken naar: NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag, onder vermelding van projectnr. 401406.

Wat is er aan de hand?
In het noorden van Oeganda werd tussen 1985 en 2006 een uiterst gewelddadige burgeroorlog gevoerd tussen de regering en een rebellengroep onder leiding van Joseph Kony. Een groot deel van de bevolking werd uit huis verdreven. Zij verbelven jarenlang in vluchtelingenkampen en waren afhankelijk van voedselhulp. Vanaf 2006 keerden zij geleidelijk aan terug naar hun dorpen. De totale verwoesting van huizen en land, de armoede en hun afhankelijkheid van voedselhulp maakten het moeilijk om hun oude leven weer op te bouwen. De parochie van Kitgum in het noorden van Oeganda werkt nauw samen met de overheid op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. De parochie onderhoudt ook nauwe contacten met het vluchtelingenkamp Paluda, waar Zuid-Soedanese vluchtelingen verblijven.

Wat wil het project bereiken?
Dit project richt zich vooral op het verbeteren van de economische positie van lokale vrouwen en vluchtelingen in het kamp, zodat zij zichzelf kunnen onderhouden. De parochie van Kitgum leert hen om gewassen te verbouwen. Dat maakt hen economisch zelfstandig en brengt de voedselproductie weer op gang.

Hoe doen ze dat?
In 2015 werd samen met de overheid een agrarisch trainingsprogramma opgezet, waarbij de deelnemers gedurende vijf maanden kennis opdoen van visserij, varkenshouderij, melkveehouderij of landbouw. Ze betalen hiervoor een kleine bijdrage en verblijven intern. De parochie in Kitgum wil hier twintig vrouwen laten opleiden, die naderhand hun kennis kunnen delen met de andere vrouwen die deelnemen aan het project. Op deze manier vergroten lokale vrouwen en vluchtelingen samen de voedselproductie in hun gemeenschap, en verdienen zij een eigen inkomen. Het project wordt uitgevoerd met hulp van de Vastenactie.

U kunt helpen met een financiële bijdrage via de kerk of door het over te maken naar: NL 21 ING 000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag, onder vermelding van projectnr. 401406.


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!