• darkblurbg

Sacramentsprocessie op zondag 6 juni

Gepubliceerd op: 30-05-2021

Op zondag 6 juni viert de Kerk Sacramentsdag. De oorsprong van deze feestdag gaat bijna acht eeuwen terug en heeft zijn wortels in de lage landen. In een visioen aan de heilige Juliana van Cornillon, een kloosterzuster in Luik (België), heeft Jezus aan Juliana gevraagd zich in te zetten voor een liturgisch feest. Hij wenst dat gelovigen Hem kunnen aanbidden in het Sacrament, tot groei van hun geloof en tot Zijn eer.

Deze feestdag kwam er. Aanvankelijk alleen in het bisdom waar Luik deel van uitmaakte, en niet veel later voor de hele Kerk.

Om op feestelijke manier aandacht te geven aan het Heilig Sacrament, zullen we aansluitend aan de mis van 11u een korte processie lopen van de kapel van O.L.V. ter Nood en de kerk van ’t Heike. Na deze processie zal er een tijd van aanbidding zijn in de kerk, waarbij u een moment bij Jezus kunt doorbrengen.
U bent van harte welkom om aan te sluiten, ook als u niet naar de mis van 11 uur kunt komen.


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!