• darkblurbg

Pastoor Jan van Noorwegen overleden

Gepubliceerd op: 05-03-2022

Na eerder in de week te zijn opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking en gesterkt door het sacrament van ziekenzalving, op dinsdag 1 maart 2022 ontvangen van Mgr. Rob Mutsaerts, is op 4 maart 2022 pastoor Jan van Noorwegen op 86-jarige leeftijd overleden.

Pastoor Van Noorwegen werd op 21 januari 1936 in Eindhoven geboren. Hij werd geroepen tot het priesterschap. Die roeping bleef hij zijn lange leven trouw. Na in 1961 door Mgr. Bekkers tot priester te zijn gewijd werd hij tot kapelaan benoemd in de toenmalige Lidwina parochie in Tilburg-Zuid. In 1964 werd hij benoemd tot kapelaan in de parochie Sint Jozef op de Heuvel. Van deze parochie werd hij 1984 pastoor als opvolger van pastoor Van Miert. Ook ná de fusie van een aantal parochies in Tilburg tot De Goede Herder parochie bleef Jan van Noorwegen voor velen dé pastoor van de Heuvelse kerk.

Pastoor Jan van Noorwegen was graag thuis in de oude pastorie aan de Heuvelring. Daar heeft hij gewoond vanaf 1964 tot aan zijn overlijden. Maar pastoor Van Noorwegen kwam ook graag onder de mensen. “Mijne dierbaren”, zo begon hij gewoonlijk zijn homilie in de hoogmis op zondag. En velen waren hem inderdaad oprecht dierbaar. Iedereen was welkom op de pastorie en als er iets te vieren viel was pastoor Van Noorwegen er graag bij. Zijn 60-jarig priesterfeest werd in juni 2021 gevierd in aanwezigheid van familie, vrienden en de geloofsgemeenschap van zijn geliefde Sint Jozef op de Heuvel kerk.

Pastoor van Noorwegen heeft niet alleen een lange staat van dienst voor wat betreft pastorale zorg. Tot 2000 (39 jaar lang) heeft hij naast zijn werk als eerst kapelaan en later pastoor les gegeven aan het Sint Odulphuslyceum, hier in Tilburg.

Zijn gezondheid liet te wensen over. Dat weerhield hem er echter niet van om tot op hoge leeftijd actief te zijn en te blijven. En toen het echt niet meer ging, bleef hij de dagelijkse heilige mis bezoeken. Een markante en innemende man, die zijn hele leven in dienst heeft gesteld van God en Zijn Kerk, is niet meer onder ons. Dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft, en in het geloof dat hij in handen is van onze Schepper, herinneren wij hem en blijven wij hem gedenken. 

Uitvaart Pastoor Jan van Noorwegen
De heilige mis van requiem zal gevierd worden op vrijdag 11 maart 2022 om 11:00 uur in de Sint Jozef kerk op de Heuvel, alwaar -gelet op nog geldende Corona-voorschriften- maximaal 499 personen aanwezig kunnen zijn.  Hoofdcelebrant is Mgr. Drs. Rob Mutsaerts. Pastoor Van Noorwegen zal zijn laatste rustplaats hebben op het parochiekerkhof, naast het graf van zijn voorganger pastoor Van Miert, in de Sint Josephstraat.


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!