• darkblurbg

Onttrekking aan de eredienst van de OLV Moeder van Goede Raad kerk

Gepubliceerd op: 10-03-2023

Na een daartoe ontvangen verzoek van het parochiebestuur en na een unaniem positief advies van de Priesterraad van het bisdom 's-Hertogenbosch heeft onze bisschop, Mgr. De Korte, bij decreet van 16 februari 2023 besloten de Onze Lieve Vrouw Moeder van Goede Raad kerk aan de Broekhovenseweg met ingang van 1 juli 2023 aan de eredienst te onttrekken.

Pastoraal team en parochiebestuur hebben afgelopen dinsdag de contactgroep van de OLV Moeder van Goede Raad en afgelopen woensdag, ná de wekelijkse viering, de vrijwilligers van de OLV Moeder van Goede Raad als eersten persoonlijk geïnformeerd over het verzoek van het parochiebestuur aan de bisschop en het daaropvolgende besluit van de bisschop. Komende maanden zullen het pastoraal team, het parochiebestuur, de contactgroep en de vrijwilligers met elkaar overleggen en samenwerken om de bestaande activiteiten binnen en rond de geloofsgemeenschap OLV Moeder van Goede Raad zo goed als mogelijk elders in onze parochie voort te zetten.

Dit besluit is pijnlijk. Wij vragen u om elkaar te ondersteunen, te bemoedigen en op te vangen. Om voor elkaar te bidden en open begripvolle gemeenschappen in alle kerken te zijn. Wij begrijpen de pijn en de emotie. Er zijn doopvieringen, huwelijksvieringen, eerste communies, vormsels en uitvaarten gevierd. Er is gebeden, vreugde beleefd en verdriet ervaren. Het is een dierbare plaats voor veel mensen geworden. Acht jaar geleden heeft het toenmalige bestuur weliswaar bekend gemaakt dat deze kerk op de nominatie stond om gesloten te worden, maar het blijft zeer confronterend als het daadwerkelijk geschiedt. Je verliest je thuis.

Wij hopen, door alle tranen heen, dat men de kracht vindt om Jezus te blijven volgen. Dat men het geloof blijft vasthouden en de moed heeft om elkaar te ondersteunen en te ontmoeten rond de diaconale projecten (de Samaritaan en Manna), de liturgie (in één van de andere kerken) en de vele activiteiten van de plaatselijke gemeenschappen. Zo zingt het voormalige Broekhovense koor samen met het Petrus en Pauluskoor al een aantal maanden in de Petrus en Pauluskerk, wat bemoedigend en bijzonder is. Wij hopen dat er in de komende maanden nog allerlei soortgelijke verbindende initiatieven gaan ontstaan. Een projectgroep begeleidt het proces: zorg dragen voor de gemeenschap en zorg dragen voor een goede afwikkeling van de materiele kant. Hier zetten wij gezamenlijk de schouders onder.

Wij hopen dat men blijft vertrouwen, door de storm van dit moment heen, dat onze goede God geen enkel mens verweest achter laat.

Parochiebestuur parochie de Goede Herder


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!