• darkblurbg

Nieuw Diaconaal Project

Gepubliceerd op: 08-07-2022

Ter ondersteuning van een nieuw diaconaal project voor onze parochie willen we als eerste stap de werkgroep “De Samaritaan” verstevigen en uitbouwen.

“De Samaritaan”  wil mensen in acute nood bijstaan. Belangrijk is: we willen mensen helpen weer zelfstandig verder te kunnen. Vaak betekent dit dat wij hen verwijzen naar de juiste hulpinstantie. Mocht het nodig zijn, zijn wij de contactpersoon tussen de aanvrager om hulp en de hulpverlenende instantie. Als het nodig is gaan we met de aanvrager mee naar de juiste instantie. Veelal gebeurt hulp ook door ondersteuning in vorm van boodschappen, kleding en dergelijke.

Daarom zoeken we vrijwilligers die:

  • een luisterend oor willen zijn voor de ander,
  • die de tijd nemen om onbevooroordeeld naar het verhaal van de ander wil luisteren
  • die (een beetje) bekend zijn met de wereld van de hulpverlening
  • die bereid is om, indien nodig, zich daarin te verdiepen
  • die op oproepbasis beschikbaar zijn om een aanvraag af te handelen
  • die tijd wil nemen om één keer per maand aanwezig is bij het overleg van de werkgroep.

Wat we te bieden hebben is de dankbaarheid van de mensen die we een steuntje in de rug kunnen geven die daardoor weer zelf verder kunnen.

Namens de werkgroep Diaconaal Project

pastoor Robert van Aken
pastor Theodoor van den Boom


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!