• darkblurbg

Lintjesregen in de parochie

Gepubliceerd op: 30-04-2022

Bij de lintjesregen in de gemeente Tilburg hebben dit jaar 38 inwoners een Koninklijke Onderscheiding gehad. Onder hen 4 bekende parochianen.

Alex Hendrickx (65)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds begin jaren negentig is Alex Hendrickx als vrijwilliger actief. In 1991 was hij betrokken bij het opstarten van de Emmaus parochie in Tilburg-West. Hij trok vrijwilligers aan, richtte een nieuw koor op en coördineerde jarenlang de Kleuterkerk. In 2000 werd hij door de bisschop benoemd als coördinator vrijwilligers. Sinds 2011 is Hendrickx als vrijwilliger actief bij Parochie De Goede Herder, sinds 2020 als vrijwilligerscoördinator. Ook is hij als vrijwilliger actief in verzorgingshuizen De Bijsterstede en Den Herdgang die vallen onder zorgorganisatie De Wever, waar hij betaald werkzaam voor is. Als vrijwilliger onderhoudt hij de kapel van De Bijsterstede en hij is coördinator van de activiteiten. Daarnaast is hij sinds 2001 voorzitter van de Stichting Vrienden van de Bijsterstede.

Pauline Hirsch Ballin-van de Grift (72)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Pauline Hirsch Ballin heeft zich in de afgelopen 35 jaar bestuurlijk geheel belangeloos ingezet in functies op het gebied van onderwijs, zorg, kerkelijk leven en cultuur. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw was zij secretaris van het schoolbestuur Stichting Petrus en Paulus voor Katholiek Basisonderwijs. Van 1996 tot 2003 vervulde zij een belangrijke functie in de klachtencommissie middelbare scholen regio Tilburg van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarnaast heeft zij twaalf jaar lang bestuurlijk en later toezichthoudend werk verricht voor de Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg, die nu Stichting Biezonderwijs heet. Daarnaast was zij actief als voorzitter van de Raad van Bestuur van Huize Mater Misericordiaeen in de Raad van Toezicht van het Twee Steden Ziekenhuis. Vandaag de dag is zij zowel bestuurlijk als uitvoerend actief binnen parochie De Goede Herder en binnen het bestuur van het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia.

Cees Peek (83)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Muziek speelt een belangrijk rol in het vrijwilligerswerk dat de heer Peek doet. Via zijn broer, die woonde op Amarant, kwam hij in 1990 in aanraking met het Bewonerskoor. Hij beschikte over de juiste muzikale kwaliteiten en heeft 25 jaar lang het koor geleid als dirigent. Sinds tien jaar is de heer Peek dirigent van zanggroep Broekhoven en al meer dan 25 jaar van het Interkerkelijk Herenkoor. Daarnaast is de heer Peek 20 jaar beheerder van de Petrus Donderskerk in onze stad. Al in eerdere jaren deed hij vrijwilligerswerk voor de Parochie. Hij was lid van het kerkbestuur en zanger in het koor Cantiqua. Ook was hij jarenlang beheerder van het parochiecentrum. 

Ria Monsieurs-Smith (74)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ria Monsieurs vervult sinds 2006 de functie van secretaris bij verschillende verenigingen en organisaties. Daarvoor was zij al sinds 1994 als vrijwilliger actief onder meer bij het Sint Jorisgilde, de Warandeloop en de Libertyrun Waalwijk. Als secretaris en spin in het web is zij nu al 13 jaar lang actief voor Winkeliersvereniging De Els in Waalwijk. Behalve alle administratieve werkzaamheden, houdt zij zich ook bezig met promotie-activiteiten. Ook bij het Kringbestuur van KBO Tilburg is zij secretaris en ook hier doet zij veel meer dan alleen administratieve werkzaamheden, zij bemenst de KBO-telefoon, doet de PR en onderhoudt de contacten met de verschillende afdelingsbesturen van KBO Brabant. Twee jaar geleden nam zij ook de secretariaatstaken voor de Zonnebloem Regio Tilburg op zich.

Tekst: Brabants Dagblad
Foto's: Joris Buijs fotografie


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!