• darkblurbg

Dank van een zilveren priester

Gepubliceerd op: 10-06-2022

Op Hemelvaartsdag mocht ik mijn vijfentwintigjarig priesterjubileum vieren. De Heikese kerk was sinds coronatijd niet meer zo vol geweest. Nu was ze gevuld met parochianen uit ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Münster, Tilburg en Goirle, mensen van de Gemeenschap Emmanuel, familieleden en vrienden.

Een feestelijke mis was het, met mooie zang uit alle kelen, om onze vreugde en dankbaarheid te uiten. Dankbaar ben ik jegens God en jegens iedereen met wie ik een stukje van de weg heb mogen gaan. Dankbaar ook tegenover allen die het mogelijk gemaakt hebben om op zo’n prachtige wijze dit feest te vieren in de kerk en daarna bij de drukbezochte receptie. Ik mag terugkijken op een schitterende dag. En ik dank eenieder die daaraan heeft bijgedragen.

Zoals te lezen is op deze button, die ik cadeau kreeg, mogen we blij zijn met de afgelopen 25 jaar, maar tegelijk ook op weg gaan naar de toekomst. Weliswaar volgt mijn vijftigste verjaardag al in september van dit jaar. Maar ik wil graag ook verder kijken. Daarom heb ik aan het einde van de mis om een speciaal cadeau gevraagd. Hetzelfde cadeau als bij mijn koperen priesterfeest, namelijk om gebed dat er in de tien volgende jaren tien jongemannen uit de parochie beginnen aan een priesteropleiding. In Nijmegen is dat inderdaad ook gebeurd: precies tien jongens uit de parochie zijn naar het seminarie of een klooster gegaan. God kan dat ook mogelijk maken hier in Goirle en Tilburg. We moeten er Hem echter wel met gelovig vertrouwen om vragen.

Na de mis zei men mij dat ik vanwege mijn zilveren jubileum eigenlijk 25 priesterroepingen had moeten wensen. Daar mag u natuurlijk ook voor bidden, maar tien zou al heel mooi zijn. Dank u dat u daaraan meedoet!

Kapelaan Cyrus van Vught


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!