• darkblurbg

16 januari: Dag van het Jodendom

Gepubliceerd op: 07-01-2022

Op zondag 16 januari vieren we in onze parochie de Dag van het Jodendom, in de Petrus en Pauluskerk, vanaf 09:30 uur

Op die dag wordt het evangelieverhaal van De Bruiloft te Kana gelezen. Dat is een mooie aanleiding om extra aandacht te besteden aan het thema van de Joodse bruiloft. Uit bioscoopfilms, literatuur en verhalen weten we dat Joodse bruiloften bijzonder uitbundig kunnen zijn, rituelen die tot de verbeelding spreken. Het hierbij afgebeelde schilderij van Jozef Israëls is daarvan een heel mooi voorbeeld.

Pastoor Robert van Aken zal de hoofdcelebrant zijn in de eucharistieviering. De verkondiging wordt verzorgd door diaken Cor Sinnema. Muzikale medewerking komt onder andere van Joost van der Wulp en Rob Nederlof en we luisteren in de viering naar een bijzondere uitvoering van het lied van de bruiloft te Kana.

Wilt u naar deze viering komen, dan vragen wij u om u hiervoor op te geven bij het secretariaat.

 
(klik rechtsonder in het YouTube-scherm op het vierkantje om het beeld te maximaliseren)

Koffieconcert
Het eerder aangekondigde koffieconcert komt helaas te vervallen.

Fotoreportage
In de Pauluszaal is een kleine fotoreportage te zien van het huwelijk van Nedawja Jitschak en Ayala Louise Bloemendal. Zij zijn op 10 oktober 2021 getrouwd volgens de orthodoxe joodse traditie (NIHS) en waren bereid om enkele foto’s van "de mooiste dag van hun leven" met ons te delen. Nedawja is een kleinzoon van de beroemde Hans Bloemendal (1923-2015), die chazan (voorzanger) was van de Raw Aron Schuster synagoge in Amsterdam.

Online lezing
Op zondagmiddag wordt, vanaf 15:00 uur, de huwelijksreportage ook online gedeeld, gepresenteerd en van commentaar voorzien door Cor Sinnema (RK) en Marlien Groeneveld (LJG). Na de prestentatie is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat. U krijgt dan de internetlink met een korte uitleg toegestuurd.


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!