• darkblurbg

Het Petrus en Paulusprogramma wil op een creatieve manier een vormingsaanbod doen. Als je geloofsthema’s en kerkelijke thema’s in verband brengt met moderne maatschappelijke en culturele ontwikkelingen dan kunnen er hele bijzondere, verfrissende en vernieuwende inzichten ontstaan. Zowel voor degene die van huis uit met het geloof vertrouwd is als voor iemand die er voor het eerst mee kennis maakt. Op die manier wil het Petrus en Paulusprogramma binnen de kerk nieuwe inzichten bieden en mensen de kans geven om kennis te maken met het geloof.

Elk jaar kiest de werkgroep die het Petrus en Paulusprogramma bedenkt voor een speciaal thema. Vind hieronder per jaar meer informatie:

2020-2021: Ontmoeting centraal
Dit jaar is het thema Ontmoeting. Onze eigen kring verbreden, kennis maken met nieuwe mensen en groepen en met nieuwe kunstvormen en uitingen, dat kan op heel veel manieren gebeuren. En het kan ons ook een nieuw zicht opleveren op onszelf. Precies zo kun je ook ‘missionaire’ geloofsgemeenschap worden. Want een belangrijk onderdeel van dat voornemen is om niet alleen in het kerkgebouw te blijven wachten tot de mensen naar je toekomen maar om erop uit te trekken, de eigen kring te verbreden en met mensen ‘daarbuiten’ in gesprek te gaan. Vandaar het thema Ontmoeting. We gaan er op uit! Een eerste belangrijk initiatief daarvoor is de Vredesweek.

Vredesweek 2020 van 19 t/m 27 september
In 2015 heeft de Petrus en Pauluskerk zich aangesloten bij een project van de vredesorganisatie PAX en is zo PAX-ambassade van Vrede in Tilburg geworden. Als zodanig is het natuurlijk belangrijk om in de Vredesweek van september goede activiteiten op te zetten. Op zaterdag 19 september met de Vredeswandeling Walk of Peace Tilburg, op zondag 20 september met een aansprekende viering van Vredeszondag en op maandag 21 september met een webinar van prof. dr. Fred van Iersel. Het vredesweekprogramma wordt opgezet samen met de Raad van Kerken Tilburg en het Bisdom 's Hertogenbosch. Daarom is er een speciale projectpagina opgezet waarop u alle informatie nog eens extra kunt nalezen:
https://sites.google.com/view/vredesweektilburg-nl/homepage

Hier willen we twee activiteiten even kort aanstippen.

Zaterdag 19 september: Walk of Peace Tilburg
Op zaterdag 19 september wordt de vredeswandeling Walk of Peace gehouden. Tijdens deze wandeling door de Tilburgse binnenstad staan we stil bij monumenten en herdenkingsplaatsen. Zij geven enerzijds een stille getuigenis van conflicten uit het verleden die onze stad tekenen maar anderzijds geven ze ook hoop op vrede voor de toekomst. Vertrekpunt is het Holocaustmonument in het Vrijheidspark achter Factorium. Daar komen we samen om 16:00 uur om vervolgens op weg te gaan langs deze betekenisvolle plekken.

Bij de opzet van de wandeling houden we natuurlijk volop rekening met de coronarichtlijnen van het RIVM.

Webinar maandag 21 september
Deze lezing komt bij gebrek aan belangstelling te vervallen.
Op maandag 21 september zal prof. dr. Fred van Iersel vanaf 19:30 uur in de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk (Vierwindenlaan 9 te Tilburg) een webinar, een interactieve lezing via internet, houden over het thema Wereld zonder vijanden. Fred van Iersel is van jongs af aan reeds betrokken geweest bij de vredesbeweging. Begin 1995 werd hij bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg. Van 1997 tot 1999 was hij ook algemeen secretaris van de vredesbeweging Pax Christi.